essn fra kaj

Fregatten Esbern Snare lægger fra kaj i Nordnorske Tromsø.  Foto: Frederikke Frederiksen / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

De danske fregatter er alle i stand til at affyre missiler, men de får sjældent mulighed for at øve det i virkeligheden. I dag starter øvelsen Formidable Shield 23, der fortsætter indtil 28. maj. Under denne øvelse får en af de danske fregatter lejlighed til at affyre et enkelt missil af typen Harpoon.

 

”Det giver os mulighed for at træne alle de mange procedurer og arbejdsgange, som er involveret i forbindelse med en missilaffyring. Der er en lang række mennesker, teknologi og tjeklister involveret, og det er nyttigt at gennemgå det hele i en virkelighedstro situation. Det giver denne øvelse os mulighed for,” siger kommandørkaptajn Lars Povl Jensen, der er chef for fregatten Esbern Snare.

 

”Normalt har vi rig lejlighed til at øve det i simulerede situationer, hvor vi kun laver simulerede missilaffyringer, men det giver noget ekstra at afprøve det ved, at vi rent faktisk sender et missil afsted. Så er vi helt sikre på, at alting fungerer,” siger han.

 

 essn mønstring

Esbern Snares besætning mønstret inden afsejling til skydeområdet. Foto: Frederikke Frederiksen / Forsvaret

International træningslejr

Lars Povl Jensen understreger, at øvelsen ikke kun handler om at affyre det enkelte missil. Øvelsen er en god lejlighed til at træne mange andre elementer i søkrig både internt på fregatterne og ikke mindst i samarbejdet mellem både de danske skibe og skibene fra de andre NATO-lande.

 

”Vi får under øvelsen lejlighed til på begge fregatter at gennemgå en omfattende træning samt indsamle en lang række data, som vi efterfølgende kan evaluere og lære meget af. Disse øvelser, hvor mange landes krigsskibe mødes og øver sammen, er altid meget lærerige, fordi vi lærer at arbejde sammen og lærer af hinanden.”

 

”Vi mødes heldigvis ofte med vores NATO-allieredes skibe og besætninger, så vi har et rigtigt godt grundlag for at træne sammen. Men som med ethvert godt hold er det vigtigt regelmæssigt at tage på træningslejr sammen for at vedligeholde evnen til at kæmpe som en samlet styrke, og det her er en af vores træningslejre,” siger han.

 

De danske fregatter er udstyret med en omfattende sensorpakke og avanceret teknologi samt slagkraftige våben, som gør dem meget velegnet til for eksempel luftforsvar. Det vil sige velegnede til konkret at opdage en trussel i luften med for eksempel radar og derefter til at medvirke til at nedkæmpe truslen.

 

esssssn flag

 

Planlagt øvelse

Formiddable Shield er en amerikansk ledet øvelse, hvor NATO-lande og partnere træner interoperabilitet og forsvar mod ballistiske missiler og foretager skarpskydning mod luft- og overfladetrusler.

 

Danmark deltager med fregatterne Esbern Snare og Niels Juel. Desuden stiller Danmark med en stabschef (kommandørkaptajn Peter Jansberg) til den stab, der har kommandoen over flådestyrken.

 

Det er U.S. Sixth Fleet og Naval Striking and Support Forces NATO (STRIKFORNATO), som afholder øvelsen, der som regel finder sted i ulige år. Øvelsen har været planlagt igennem længere tid. Danmark har deltaget i Formidable Shield i 2019 og 2021.

 

13 nationer deltager i øvelsen. Der er over 20 skibe, 35 fly og 4.000 mand med i Formidable Shield. Øvelsens flagskib er den spanske fregat ESPS Blas de Lezo (F 103). Til lands vil otte radarsystemer, National Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS), and High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) deltage.

 

Skarpskydninger under Formidable Shield udføres i overensstemmelse med internationale love og standarder, og der er truffet passende sikkerhedsmæssige foranstaltninger for at sikre alle dem, der opererer i nærheden.

 

Læs mere om øvelsen her: