Billede fra UNCMAC 20218

Billede fra den demilitariserede zone mellem Nord- og Sydkorea fra 2018. Guardposts bliver fjernet og minefelter ryddet. Soldater fra Forsvaret var med for at overvåge situationen. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen


Tre danske stabsofficerer arbejder dagligt med at overvåge den midlertidige våbenhvile og prøve at deeskalere spændingerne mellem Sydkorea og Nordkorea.

 

Våbenhvilen blev indgået mellem de stridende parter den 27. juli 1953, men en egentligt fred blev parterne ikke enige om. Og her 70 år senere er der stadig spændinger mellem de to lande.

 

”Arbejdet herude er spændende og giver stadig giver god mening, fordi vi som repræsentanter for Danmark er med til at fortsætte støtten til såvel Sydkorea som koalitionen hernede, som Danmark startede med hospitalsskibet Jutlandia under Koreakrigen,” siger oberstløjtnant Henrik Sørensen, som til dagligt arbejder i United Nations Command.

 

Danmarks deltagelse i missionen
I 2009 sendte Danmark første gang danske officerer til Sydkorea for at bidrage til missionen. I 2019 fik Danmark tilbudt yderligere en stilling, og de tre stillinger har Forsvaret fyldt siden da.

 

De danske officerer løser i dag flere forskellige opgaver. Enten er man ’Corridor Control Officer’ og arbejder i den demilitariserede zone mellem de to lande. Her er den primære opgave at overvåge våbenhvileaftalen og trafikken på en af de få overgange mellem nord og syd.

 

Man kan også være udsendt som planlægnings- og operationsofficer, hvor man er ansvarlig for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af en række opgaver så som flyvninger til eller i den demilitariserede zone, uddannelse af personel til gennemførelse af operationer og kontrol af markeringer langs zonen med helikopter.

 

Den sidste stilling er ved United Nations Command, hvor den danske officer som Branch Chief har ansvaret for en afdeling.

 

70 års våbenhvile
Den 25. juni 1950 begyndte Koreakrigen, da nordkoreanske tropper krydsede den 38. breddegrad på den koreanske halvø og erobrede store dele af den sydlige halvø. Det fik USA og FN til at gribe ind. På FNs vegne blev en multinational kommando (UNC) oprettet, som skulle drive de nordkoreanske styrker tilbage og herefter forsvare Sydkorea.

 

Skilt ved den demilitariserede zone imellem Nord- og Sydkorea.

I Sydkorea arbejder tre danske officerer i grænseområdet mellem to lande, der teknisk set har været i krig siden 1950. Arbejdet er med til at deeskalere spændingerne mellem Sydkorea og Nordkorea. Foto: Captain Hamish Shaw (NZL)

 

Efter krigen var brudt ud i Korea tilbød Danmark at assistere FN og UNC med humanitær støtte til de allierede styrker i Sydkorea. I januar 1951 sejlede hospitalsskibet Jutlandia af sted til Sydkorea under tre flag: Dannebrog, Røde kors og FN-flaget. I løbet af krigen blev knap 5.000 soldater og civile behandlet ombord på Jutlandia, som var indsat i FN-tjeneste i 999-dage over tre rejser frem til våbenhvilen.


I juli 1951 begyndte fredsforhandlingerne mellem Nordkorea og FN-kommandoen. Det tog to år med stadig spredte kamphandlinger før parterne den 27. juli 1953 indgik en midlertidig fredsaftale, og frontlinjen ved den 38. breddegrad blev anerkendt som den faktiske grænse mellem Nord- og Sydkorea.

 

Med den midlertidige fredsaftale på plads blev den amerikanskledede mission ’United Nations Command Military Armistice Commission’ oprettet i Sydkorea. Formålet med missionen var og er stadig at overvåge fredsaftalen. UNCMAC fik derfor ansvaret for sikkerheden i den demilitariserede zone langs den 241 km lange grænse mellem nord og syd. Det ansvar har de i dag haft i 70 år.