bravebeduin

Digitaliseringen vider tydeligvis frem på CBRN-øvelsen Brave Beduin. Foto: Frederikke Frederiksen / Forsvaret


Af Forsvarskommandoen

I dag afsluttes Brave Beduin. Det er en dansk øvelse, hvor 400 personer fra 20 nationer træner varsling og rapportering af hændelser af alt fra kemiske kampstoffer, væltede kampvogne med farlige stoffer til atombomber.

Brave Beduin er den største øvelse af sin slags. Siden 1970’erne har soldater fra hele verden hvert år været samlet på Skive Kaserne for at øve kemisk, biologisk, radiologisk og nuklear forsvar i daglig tale kendt som CBRN. Gennem årene har øvelsen ændret karakter fra at foregå udelukkende på kort, til i dag hovedsageligt at foregå på computer.

bravebeduin
Foto: Frederikke Frederiksen / Forsvaret


En af øvelsens opgaver er at beregne, hvor stort et område er påvirket af hændelser, hvor eksempelvis en lastbil er væltet med kemikalier eller hvis der sker en eksplosion med farlige kemiske udslip. Herunder også, hvordan personellet i området skal varsles, og hvad forholdsordrer er for eventuel evakuering, dekontaminering og lignende.

De deltagende soldater træner i beregninger, håndtering, varsling og rapportering. En øvelse, der hvert år vokser sig større, og hvor der i dag er venteliste på at deltage.