Ukrainske rekrutter på skydebane.

Ukrainske rekrutter på skydebane. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Træningsbidraget til støtte for Ukraine – Storbritannien

Fra de ankom som civile for kort tid siden begynder rekrutterne nu faktisk at ligne soldater.

 

Selv om instruktørerne bevidst har startet langsomt op, er det et omfangsrigt program, rekrutterne har været igennem den første uge.

 

De har gennemført de første våbenlektioner og været på skydebanen, hvor alle rekrutter har afgivet fem skarpe skud. Formålet med skydningen var ikke så meget at ramme men at demonstrere, hvor farligt våbnet er. Instruktørerne havde dog alligevel sat alle målene så relativt tæt på, at rigtig mange faktisk ramte, hvilket var en god moral-booster.

 

Ud over skydning er der også startet op med undervisning i førstehjælp.

 

Danske instruktører underviser ukrainske rekrutter.

Danske instruktører underviser ukrainske rekrutter. Foto: Forsvaret

Fredag den 7. juli rykkede alle ud på første øvelse, der skal introducere rekrutterne til livet i felten. Her har rekrutterne øvet emner som indrykning og ophold i beredskabsområde, nærforsvar og posttjeneste, tilberedning af feltration, opretholdelse af personlig hygiejne med mere. Der er også gennemført lektioner i blandt andet måludpegning, afstandsbedømmelse og formationer. Sidst, men bestemt ikke mindst, har rekrutterne gennemført de første reaktionsbaner.

 

De danske instruktører har gjort en stor indsats for at lave motiverende baner og samtidig bygge dem op på en måde, der giver mening for rekrutternes situation. Det er vigtigt, når man skal fastholde engagementet i et intenst forløb.

 

Instruktørerne er alle imponerede over, hvor meget rekrutterne har nået i løbet af tre dage i felten, og hvor hurtigt de begynder at handle og agere som soldater.

 

Der er skabt et godt forhold mellem rekrutternes førere og de danske, hvilket er kampafgørende. De danske instruktører afstemmer løbende forventninger og uddannelsens indhold med de ukrainske førere, så den faglige udvikling sker hurtigst muligt.

 

Ukraiske rekrutter under uddannelsen i Storbritannien.

Ukraiske rekrutter under uddannelsen i Storbritannien. Foto: Forsvaret

NATOs rådgivningsmission i Irak, NATO Mission Iraq, Bagdad

Sikrings- og Eskortekompagniet har kørt 41 ture fordelt på 8 ture i den internationale zone og 33 i det øvrige Bagdad.

 

Der har også været gennemført overdragelse til det nye hold danske soldater, der er ankommet, og som skal indgå i staben ved NATO Mission Iraqs hovedkvarter. Alle er kommet godt i gang og løser allerede deres opgaver, idet særligt udendørstemperaturen på 45-50 grader kræver lidt tilvænning, som kun svært kan trænes hjemmefra.

 

Det Danske Kontingent er fortsat optaget af at klargøre detaljerne til overdragelsen til næste hold, som snart ankommer og skal afløse nuværende hold.

 

Overrækkelse i Irak

Foto: Forsvaret

Den snarlige overdragelse betyder også, at en del af de folk, der har gjort en særligt bemærkelsesværdig indsats det sidste halve år, bliver anerkendt for dette nu.

 

Senest er det sket ved, at et antal soldater blev fremstillet for Commander NMI ved en mindre ceremoni, hvor de fik overrakt et ”Letter of Commendation”.

 

Overrækkelse i Bagdad

Foto: Forsvaret

Helikopterbidraget til Frontex – Spanien

De første par uger er forløbet planmæssigt. Bidraget har næsten dagligt observeret og rapporteret om mistænkelige aktiviteter, og det er motiverende for de udsendte at opleve, at bidraget faktisk gør en forskel.

 

Foto af delfin.

Foto af delfin. Foto: Forsvaret

Bidraget har ud over mistænkelige aktiviteter og været heldige at observere kaskelothvaler, finhvaler, spækhuggere og som her delfiner.

Fakta

Efter Ruslands invasion af Ukraine har Danmark i tæt samarbejde med allierede og samarbejdspartnere taget et stort ansvar for at støtte Ukraine.

 

Som en del af den samlede støtte bidrager Danmark med danske soldater og instruktører til et britisk-ledet træningsprojekt, som gennemføres i Storbritannien. Her bliver ukrainske rekrutter uddannet i grundlæggende soldaterfærdigheder.

 

Danmark støtter ligeledes uddannelsen af ukrainske kampvognsbesætninger. Uddannelsen foregår i Tyskland. 

Danmark bidrager til NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI). Danmark bidrager blandt andet med stabsofficerer og rådgivere og med et sikrings- og eskortekompagni, der beskytter rådgiverne under transport og møder. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med stabsofficerer.