Træning i Storbritannien.

Battle Lane – 700 meter forhindringsbane, der skal stresse og udfordre soldaten. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Træningsbidraget til støtte for Ukraine, Storbritannien

Ugen begyndte med gennemførelse af modulet URBAN EX, som er bykamp. Der blev øvet bevægelse i by, indbrud i bygning, rensning af rum og senere gruppevis angreb på – og rensning af hus.

 

Uddannelsen forløb godt og alle mål blev nået.

 

Ligeledes blev målene nået på det efterfølgende modul Trench Warfare, som er kamp fra skyttegrave. Her blev der indøvet angreb på og rensning af skyttegrave samt kamp fra stilling, dette med vægten lagt på enkeltmand. Det var den offensive del der var prioriteret.

 

Sidst i uddannelsen var det gruppevis angreb på og rensning af skyttegrave, samt kamp fra stilling. Begge moduler blev i den sidste del suppleret med bl.a. førstehjælpsmomenter, luremineringer og andet der kunne udfordre rekrutterne.

 

Battle Lane er en 700 meter lang bane med blandt andet røg, larm, pigtrådsspærringer og førstehjælpsmomenter - alt sammen udviklet for at stresse den ukrainske soldat, og vænne ham til vilkårene på kamppladsen.

 

De danske instruktører løb naturligvis med, hvilket gav ros og respekt fra de mange gæster, herunder blandt andre svenske instruktører, ukrainsk ledelse og personel fra den britiske hær.

 

Netop de to moduler i bykamp og skyttegrave samt Battle Lane har krævet rigtig meget energi fra de danske instruktører. Den efterfølgende hviledag var tiltrængt, selvom der foregik rengøring af materiel og køretøjer samt klargøring til den sidste fase, nemlig den afsluttende 9 dags skydeperiode (SKYPER).

 

Mere om SKYPER i næste uges Mission Update.

 

Træning af ukrainere i Storbritannien.
Skyttegrave. Foto: Forsvaret

Træning af ukrainere i Storbritannien.

Bykamp hvor danske instruktører viser, hvorledes det skal gøres. Foto: Forsvaret

NATO’s rådgivningsmission i Irak, NATO Mission Iraq, Bagdad

I øjeblikket påvirkes missionen en lille smule af en stor pilgrimsfærd der har bragt flere millioner mennesker til Bagdad, hvilket naturligt vil påvirke infrastrukturen.

 

Sikrings- og Eskortekompagniet har kørt 51 ture i Bagdad-området, fordelt på 20 ture i den internationale zone og 31 i det øvrige Bagdad. Desuden har der været 14 aflyste ture i alt.

 

Soldaterne har haft øget fokus på uddannelse da alle i missionen efterhånden har fået godt styr på deres egne opgaver. Det har frigjort tid til at soldaterne også kan bruge noget af fritiden på uddannelse. Der er blandt andet blevet gennemført træning i Taktisk Sanitetstjeneste for Enkeltmand (TSE), køreruddannelse og skydebane. På skydebanen blev der skudt tysk skydesnor i samarbejde med en tysk enhed fra Union III.

 

Bagdad.

Billedet er taget fra toppen af det, der i daglig tale kaldes ”Bygning 5”. Det er Saddam Hussains Ba’ath partis gamle hovedbygning, og fra toppen af dette kan man bland andet se de to ikoniske sværd, som pryder bybilledet i Bagdad. Foto: Forsvaret

Fakta

Efter Ruslands invasion af Ukraine har Danmark i tæt samarbejde med allierede og samarbejdspartnere taget et stort ansvar for at støtte Ukraine.

 

Som en del af den samlede støtte bidrager Danmark med danske soldater og instruktører til et britisk-ledet træningsprojekt, som gennemføres i Storbritannien. Her bliver ukrainske rekrutter uddannet i grundlæggende soldaterfærdigheder.

 

Danmark støtter ligeledes uddannelsen af ukrainske kampvognsbesætninger. Uddannelsen foregår i Tyskland. 

Danmark bidrager til NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI). Danmark bidrager blandt andet med stabsofficerer og rådgivere og med et sikrings- og eskortekompagni, der beskytter rådgiverne under transport og møder. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med stabsofficerer. 

Danmark har siden 2015 stillet en række forskellige bidrag til rådighed for EUs grænseagentur Frontex.

 

Aktuelt bidrager Forsvaret med:

  • Et patruljebådsbidrag, der patruljer ved Grækenland. 
  • Et køretøj med termisk observationsudstyr (Thermal Vision Vehicle, TVV).  
  • Personelbidrag i form af tolke og personel til registrering af flygtninge og migranter.  
  • En Fennec-helikopter, der fra Spanien patruljerer i området ved Gibraltarstrædet. Bidraget er indsat fra midten af juni til november 2023.