Amerikanske køretøjer ankommer til Esbjerg havn.

Amerikanske køretøjer ankommer til Esbjerg havn. Foto: Steffen Fog / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

I dag begynder losningen af omkring 1.000 stykker militært materiel, herunder kampvogne og køretøjer, fra skibet ARC Endurance i Esbjerg Havn. De mange køretøjer og containere skal transporteres på lastbiler og med tog videre til Østeuropa på grund af en planlagt rotation af amerikanske tropper.

 

Læs mere om Host Nation Support.

 

Dele af Esbjerg Havn vil være lukket af, og der vil i perioden være amerikanske og britiske soldater i området omkring havnen til at bistå den videre transport af materiellet. Hjemmeværnet stiller fra dansk side mandskab til at stå for sikkerheden omkring havnen og sikre en smidig og sikker losning af skibet og videresendelse af udstyret.

 

ARC Endurance er det andet ud af tre store transportskibe, som ankommer til Danmark i disse uger med amerikansk militærudstyr. Det er en del af en stor rotation, hvor USA udskifter materiel og mandskab fra én af deres store brigader i Østeuropa. Materiellet skal ikke sendes til Ukraine.

 

Formålet med Danmarks støtte er at yde værtsnationsstøtte (Host Nation Support), men det er også en øvelse i at bruge danske havne som springbræt for videre transport i Europa. Når havnene bliver testet på denne måde, kan også fremtidige operationer køre hurtigt og smidigt. 

 

Amerikansk lastbil på Esbjerg Havn

Foto: Steffen Fog / Forsvaret

Danmark er et knudepunkt, når oversøiske NATO-lande skal sende materiel og soldater til Østersøregionen. Derfor står Hjemmeværnet sammen med enheder fra Forsvaret og andre danske myndigheder samt en række civile aktører klar til at støtte, så det kan ske så smidigt som muligt.

 

USA har tidligere sendt materiel gennem Danmark i forbindelse med tropperotation i Europa via både Aarhus og Esbjerg.

 

Læs mere her: Amerikanske køretøjer ruller i land i Aarhus

 

Den planlagte rotation af amerikanske enheder sker til Operation Atlantic Resolve – USA’s styrkede tilstedeværelse i Europa. Atlantic Resolve har i en årrække haft til formål at demonstrere amerikansk evne og vilje til at forstærke NATO og alliancepartnere i Østeuropa med kampstyrker.