Ukrainsk soldat i skyttegrav i Danmark under uddannelse

En del af uddannelsen af ukrainske befalingsmænd foregik i skydeterræn og skyttegrav. Foto: Simon / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

I et øvelsesterræn i Jylland er der bygget en kampstilling, der bliver kaldt for Bakhmut-stillingen. Stedet er en af de lokationer, hvor Forsvaret har uddannet et større antal befalingsmænd fra den ukrainske hær.

 

Uddannelsen af ukrainske soldater er en del af Forsvarets udvidede støtte til Ukraine, som blev indledt, da Rusland i februar 2022 angreb Ukraine.

 

Overordnet set har den specifikke uddannelse af befalingsmænd foregået i flere europæiske lande, som alle deltager i den fælles opgave med at støtte Ukraine. Uddannelsen af befalingsmænd har fundet sted på flere lokationer i Danmark for at give ukrainerne den bedst mulig uddannelse på den tid, der er til rådighed.

 

”Den her uddannelse giver super god mening for mig,” siger kursuslederen fra 2. Brigade. ”Det handler ikke om en budgetpost eller om at donere flere artillerigranater. Det handler om, at vi uddanner ledere til den ukrainske hær og putter noget menneskeligt på uddannelsen – noget udvikling af ledere og dermed kapacitet til at tage velovervejede beslutninger. Det handler ikke kun om muskler, men om at man skal have hjernen med, tage de rigtige beslutninger og ikke bare løbe hovedkulds ind i russerne.”

 

Befalingsmandsuddannelsen indgår ikke som del af en materiel donation, men fokuserer på uddannelse af førere.

 

Uddannelse i bykamp.

Uddannelse i bykamp. Foto: Simon / Forsvaret

God og vigtig uddannelse

Befalingsmandsuddannelsen skal give de ukrainske soldater viden og færdigheder, så de kan fungere som gruppeførere i en infanterigruppe, hvor der er fokus på grundlæggende førervirke og kampeksercits for infanteri.

 

”Hele kurset er spændende og interessant. Der er masser af teori, som blandes med praktik og opgaver,” siger en af kursisterne, som bliver kaldt ’Artist’.

 

Cirka 20 ukrainske soldater har deltaget i hvert af de danske uddannelseskurser. Og de er alle taget hjem til Ukraine med ny viden og ny erfaring, som de kan bruge i deres forsvarskamp mod Rusland.

 

”Både fysisk og mentalt er vi blevet meget bedre,” siger ’Jumper’, som har kamperfaring fra Ukraine. ”Jeg er nok blevet 30 procent bedre, og nogle af mine kollegaer, der ikke har kamperfaring, er blevet 2-3 gange bedre soldater af at være her på uddannelsen.”

 

Ud over befalingsmandsuddannelsen har Danmark støttet med en række forskellige uddannelser siden krigens begyndelse. Der er blevet uddannet besætninger til de Caesar-artilleripjecer, som Danmark har doneret, ligesom der er blevet uddannet ukrainske soldater i minerydning og på Leopard 1-kampvogne i Tyskland. Derudover har Danmark sammen med Storbritannien og flere andre nationer uddannet over 30.000 ukrainske infanterister i Storbritannien siden sommeren 2022.

 

Video: Simon / Forsvaret

En uddannelse, der spreder sig i Ukraine

De ukrainske kursister er udvalgt af Ukraine og har meget blandet baggrund og kamperfaring. Nogle har ikke været i krig før, mens andre har en del kamperfaring. Det har stillet ret store krav til de danske instruktører, som primært er udvalgt blandt soldater med infanteribaggrund.

 

”Umiddelbart lyder uddannelse af enkeltindivider ikke af meget, men man skal jo starte et sted, og denne opgave giver super god mening,” siger en af de danske instruktører. ”Hvis vi kan uddanne dem og give dem en forståelse af den måde, vi kæmper på, og den måde vi behandler mennesker på, så starter man et sted. Og så kommer de hjem til deres grupper og soldater og så kan vores uddannelse sprede sig som ringe i vandet i Ukraine.”

 

Det er Hærens 2. Brigade, der står for uddannelsen af befalingsmændene, og det er en uddannelse, som giver både ukrainerne og danskerne ny viden.

 

”Vi løser virkelig en opgave med mening her,” siger Brian Nissen, der er chef for Hærens 2. Brigade. ”Udover, at vi gør dem klogere og bedre, så bliver vi også selv klogere. Hovedparten af dem, vi underviser, har rent faktisk været i kamp. Så vi kan uddrage nogle kamperfaringer fra dem, som vi kan inddrage i vores overvejelser om, hvordan vi selv udvikler vores måde at kæmpe på.”

 

Klasseundervisning af ukrainske soldter

Uddannelsen var en blanding af teori og praktik. Foto: Simon / Forsvaret

Danmark og Forsvaret har mange års erfaring med at arbejde tæt sammen med Ukraine. Inden krigen og siden 2015 har Forsvaret støttet træningsaktiviteter i Ukraine under den britisk-ledte Operation Orbital, hvor dansk personel bidrog til træningen af ukrainske soldater i grundlæggende militære færdigheder.

 

Danmark har også støttet og arbejdet med Ukraine igennem blandt andet Freds- og Stabiliseringsfonden.