Danske NSE Soldater (TERM) tømmer rotationsflyet fra Danmark i Kabul International Airport under hold 12 i Helmand.

Danske NSE Soldater (TERM) tømmer rotationsflyet fra Danmark i Kabul International Airport under hold 12 i Helmand. Foto: Ronny Benjamin Vossen Rasmussen/Forsvaret.  

Det Nationale Støtteelement i Camp Viking har opbevaret reservebeholdningen for DANCON. I missionen modtager det forsyningerne, som kommer fra Danmark med fly eller via skib og lastbil. Det registreres i Forsvarets interne system (SAP-systemet DeMars), ompakkes og læsses på lastbiler, hvorpå de køres ud til kampsoldaterne på de rette destinationer. NSE’et er uddannet ved Det Danske Internationale Logistik Center – DANILOG, som samtidig har ansvaret for at gennemføre den operative logistik.

DANILOG planlægger og koordinerer alle transporter fra Danmark til alle missionsområder i hele verden i samarbejde med HOK og FTK. Det drejer sig både om personel- og materieltransporter samt køretøjsrotationer. Hovedfunktionsområderne ved NSE’et har været terminaltjeneste, depottjeneste, lokalindkøb, posttjeneste og pengeregnskab. Særligt posttjenesten har haft en stor betydning for moralen i hele DANCON. Det er en af de helt centrale funktioner i NSE’et, når vi taler udsendelse.

Endelig udfører NSE’et kasse- og regnskabstjeneste med bogføring og afregning med andre nationer i missionen. NSE’et har også en særlig opgave, når der er besøg fra Danmark. Gæsterne kan være alle lige fra kolleger, der skal arbejde i en kortere periode ved NSE’et, DANCON eller de internationale stabe til kontakthold fra HOK eller ministre eller medlemmer af Kongehuset.

Terminaltjenesten omfatter håndtering af fly og lastbiler med forsyninger og den tilhørende dokumenthåndtering. Terminalfolkene har derfor forbindelsen til alle civile leverandører, myndigheder, andre militære enheder, hvor de kontrollerede manifester, følgesedler, tolddokumenter, og farligt godsdokumenter. Det er også terminalfolkene, der henter og bringer alle de rejsende ved lufthavnen i Camp Bastion. Samtidigt med afhentning af flere hundrede personer ved lufthavnen skal mandskabet også sørge for, at leverancerne fra Danmark frigives i tolden, så soldaterne i lejren kan modtage forsyninger og pakker hjemmefra. Terminaltjenesten begynder allerede før afrejsen, hvor terminalfolkene på Loading Conferences møder enhederne, der skal udsendes. Her giver terminalofficeren de særlige informationer om afrejse, mødetidspunkter og -steder, og uddyber, hvad de rejsende må have med i bagagen.

Ved ankomsten til missionsområdet er det terminalfolkene, der modtager og videresender personel, materiel og forsyninger. Netop terminaltjenesten er den funktion, som langt de fleste har oplevet, når de rejser til en mission. Det er for mange en af de vigtigste opgaver for NSE’et, der her fungerer som ”rejsearrangør”. I stil med Spies, Star Tours, Apollo, Bravo Tours og alle de andre arrangører er det også NSE’ets opgave at modtage, vise vej, informere, og underbringe de rejsende, der ankommer til en ny destination. De fleste er ankommet for at begynde med en udsendelse og mange fordi de skal på en kortere tjenesterejse til missionen, men fælles for alle er, at rejsen er begyndt i Danmark fra enten Flyvestation Karup eller Roskilde Lufthavn.

NSE’et i Afghanistan har været placeret i Kabul både i en sydlig og en nordlig placering og på Kandahar Airfield. Derefter blev det flyttet til Camp Bastion i én placering og endeligt til en anden sydligere placering, indtil det i 2014 blev rykket tilbage til Kabul. NSE’et i Camp Bastion, var opbygget af telte og containere. Teltene var sat sammen i et mindre kontortelt landskab, hvor personellet i NSE’et og tilrejsende besøgende kunne arbejde.

Se videoindslag om NSE'ets flytning fra Kandahar til Camp Bastion i Helmandprovinsen.


Det centrale område i Camp Viking var pladsen ved ”flagpole”. Her var Dannebrog hejst døgnet rundt med belysning om natten. Ved siden af stod mindetavlerne til minde om de faldne i Afghanistan.

Sidst opdateret 12. august, 2020 - Kl. 10.13