Dansk KFOR-soldater i lang kolonne med Mercedes GD på vej hjem til lejren efter at have udført en opgave i missionsområdet i det nordlige Kosovo.

Dansk KFOR-soldater i lang kolonne med Mercedes GD på vej hjem til lejren efter at have udført en opgave i missionsområdet i det nordlige Kosovo. Foto fra chef HOK's collage.

Indsatsen for at opbygge demokrati

Valget til provinsforsamlingen i 2002 medførte ikke større fremskridt i provinsen i 2003. I Kosovo sås fortsat et uacceptabelt stort antal etnisk motiverede voldstilfælde, ligesom organiseret kriminalitet og korruption fortsat udgjorde et stort problem.

Luftfoto af Camp Olaf Rye i vintervejr - den danske lejr i Kosovo. Foto fra februar 2003.

Luftfoto af Camp Olaf Rye i vintervejr - den danske lejr i Kosovo fra februar 2003. Foto fra chef HOK collage.

Den danske bataljon i Kosovo

Den danske bataljon ved KFOR indgik fortsat under den fransk ledede brigade (Multinational Brigade North East), der har hovedkvarter ved byen Mitrovica. Den danske bataljon bestod ved indgangen til 2003 af en spejdereskadron, et panserinfanterikompagni, en stab og et stabskompagni med bl.a. en pansret panserværnsraketdeling, et logistikkompagni, en signalenhed, et ingeniørelement, en militærpolitienhed samt et nationalt støtteelement. Som følge af beslutningen om reduktioner i NATO’s engagement blev KFOR i februar måned reduceret til ca. 24.000 soldater. I tilknytning hertil blev det danske bidrag til KFOR reduceret fra ca. 515 soldater til ca. 475 soldater. Den baltiske spejdereskadron blev samtidig overført fra SFOR til KFOR, således den danske bataljon udgjorde ca. 600 soldater inklusive den baltiske spejdereskadron fra februar måned.

NATO beslutter at reducere KFOR-styrken igen

Som følge af NATO's beslutning i juni 2003 om yderligere reduktion af KFOR til ca. 17.500 soldater, blev det danske bidrag i august 2003 reduceret med yderligere ca. 100 soldater, til ca. 375 soldater. Reduktionen blev opnået ved hjemtagelse af den danske spejdereskadron og panserværnsraketdelingen. Det danske bidrag bestod således ved årets udgang af et motoriseret panserinfanterikompagni, en stab og et stabskompagni, et logistikkompagni, en signalenhed, et ingeniørelement, en militærpolitienhed samt et nationalt støtteelement. Det baltiske bidrag indgik fortsat i den danske bataljon. På trods af reduktioner i styrkebidraget fik den danske styrke udvidet sit ansvarsområde to gange i løbet af året som led i den fransk ledede brigades tilpasninger til reduktioner i brigaden. Den danske styrke yder fortsat et væsentligt bidrag til KFOR’s bestræbelser på at få samfundet i Kosovo til at fungere – området omkring Mitrovica er fortsat et nøgleområde i opnåelse af stabilitet, fordi området bebos af såvel albanere som serbere.

Sidst opdateret 4. januar, 2021 - Kl. 14.14