Dansk C130 over Air Transport Wing Aalborg

C-130 over Flyvestation Aalborg. Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste.

Flyvestation Aalborg huser i dag blandt andre Flyvevåbnets Air Transport Wing, som har Hercules og Challenger-flymodellerne under sine vinger.

 

Områdets historie som flyveplads

Den første flyveplads ved Aalborg blev anlagt af de daværende Aalborg og Nørresundby kommuner og blev taget i brug den 29. maj 1938. Ved besættelsen i 1940 indgik den som et af de meget vigtige områder i forbindelse med tyskernes videre fremrykning mod nord, og tidligt om morgenen den 9. april blev den da også besat af tyske faldskærmstropper.

 

Snart begyndte tyskerne en udbygning samt anlæggelse af en ny flyveplads, der selv efter europæiske forhold må betragtes som meget stor. Man inddrog omkring 270 landbrugsejendomme, heriblandt herregården Rødslet, som blev jævnet med jorden. Baggrunden for tyskernes store interesse for anlæggelsen af en flyveplads af disse dimensioner var ønsket om en base for fremskudt jagerforsvar og mellemlandingsmuligheder for forsyningsflyvninger til besættelsesstyrkerne i Norge.

 

Pladsen, der af tyskerne blev benævnt ”Fliegerhorst Aalborg West,” var ligeledes udgangsbase for farvandsovervågning og bombetogter mod mål i Nordengland og Skotland.

 

Ved Danmarks indtræden i NATO begyndte en ny tid for flyvepladsen, idet det nyoprettede flyvevåben havde behov for baser til jagereskadriller. Den 8. januar 1951 oprettedes Flyvestation Aalborg, og en udbygning samt modernisering blev straks påbegyndt.

 

I dag er pladsen en fuldt moderne base, ikke kun for militære operationer, men også for civile, idet Aalborg Lufthavn, som ligger syd for startbanen, betjener den civile lufttrafik. Det skal for god ordens skyld nævnes, at megen af den jord, som tyskerne eksproprierede under krigen, sidenhen er solgt fra.

 

Vogt dig for Kimbrertyren

Flyvestationens motto - "Vogt dig for Kimbrertyren" - er en markering af tilhørsforholdet til Aalborg by og Nordjylland. Symbolet, som også undgår i flyvestationens våbenskjold, er Kimbrertyren, et tyrehoved af bronze fra jernalderen, som er fundet i Store Vildmose nær flyvestationen. I Aalborgs bymidte findes en statue af Kimbrertyren, som det oprindelige bronze tyrehovedet har været model for.

Sidst opdateret 10. august, 2020 - Kl. 08.09