Dyrlæge ordner tænder på slædehund fra siriuspatruljen

 

 

Forsvarets dyrlæger beskæftiger sig med det veterinærkliniske område, biosecurity (det smitteminimerende område), felthygiejne, sygdomsforebyggelse, fødevarehygiejne og meget mere.

 

Som dyrlæge i Forsvaret indhenter og behandler du data om sygdomsforekomster og mulig lokal behandling i forbindelse med Forsvarets internationale missioner. Afledt heraf er der også mulighed for at komme til at udarbejde sundhedsfaglige trusselsvurderinger i samarbejde med eksterne partnere.

 

De obligatoriske sundhedstilsyn og eventuelle behandlinger af hundene på slædepatruljen Sirius foretages mindst to gange årligt af en militær dyrlæge. Desuden er det vores dyrlæger, der udfører og tilrettelægger undervisning af hundeførere i emner som taktisk sanitet, førstehjælp og meget mere.

 

Alsidighed i jobbet

I jobbet som dyrlæge i Forsvaret varetager du mange forskellige typer opgaver. Du sagsbehandler, rådgiver og udvikler direktiver inden for veterinærfaglige, arbejdsmedicinske og hygiejnemæssige emner. Du inspicerer Forsvarets enheder med tjenestedyr og samarbejder blandt andet med eksterne hundefaglige kapaciteter, herunder Beredskabsstyrelsen og Politi. Endeligt udfører du veterinærfaglige og hygiejnemæssige inspektioner såvel nationalt som internationalt.

 

Generel sygdomsforebyggelse i Forsvaret er et væsentligt arbejdsområde, især for Forsvarets udsendte. Det betyder også, at dyrlæger, læger og sygeplejersker samarbejder på tværs af fagligheder om den optimale sygdomsforebyggelse.

 

Uddannelse

For at arbejde som dyrlæge i Forsvaret skal du have en kandidatgrad i veterinærmedicin og have opnået autorisation som dyrlæge. Herefter skal du supplere din civile uddannelse med en militær basisuddannelse, der er målrettet det sundhedsfaglige område.

 

Uddannelsen ruster dig til de særlige opgaver og forhold, du møder som sundhedsfaglig medarbejder i et militært miljø. Du opnår grundlæggende viden om Forsvarets organisation og opbygning, ligesom du lærer om humanitær folkeret, håndtering af skydevåben og andet relevant materiel samt om, hvordan du begår dig i felten.

 

Læs mere om den militære basisuddannelse her

 

Dyrlæge ordner tænder på tjenestehund fra slædepatruljen Sirius

Dyrlæge ordner tænder på tjenestehund fra slædepatruljen Sirius

 

Spørgsmål og svar

Ansættelse sker i henhold til den gældende overenskomst.

 • Bachelorgrad i veterinærmedicin.
 • Kandidatgrad i veterinærmedicin.
 • Dansk autorisation til at arbejde som dyrlæge.
 • Du skal kunne erklæres fuldt egnet til international udsendelse, dvs:
  • Bestå Forsvarets fysiske basistest.
  • Erklæres egnet ved helbredsundersøgelse.
  • Erklæres egnet ved psykologsamtale.
  • Gennemføre ansættelsessamtale.
  • Kunne sikkerhedsgodkendes til niveauet "Hemmelig" (HEM).

Nej, det er ikke et krav, at du har gennemført et værnepligtsforløb. Som en del af din ansættelse får du en militær basisuddannelse, der er målrettet det sundhedsfaglige område.

Fem ugers sammenhængende uddannelse bestående af:

 • Undervisning: 20 dage
 • Øvelser: 5 dage

Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelser i Åbyhøj, Aarhus.

Ja, som dyrlæge med et militært basiskursus har du mulighed for at blive fastansat, eller du kan blive en del af reserven ved siden af dit civile job.

Sidst opdateret 7. juli, 2020 - Kl. 21.17