[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Hvert år fra 1. november til 31. marts er Forsvarets sneberedskab klar til at rykke ud i hele Danmark i tilfælde af ekstreme snevejrssituationer.
Beredskabet er et samarbejde mellem Hæren, som stiller køretøjer til rådighed, og Hjemmeværnet, som stiller med en stor del personel.

Skulle det ske, at sneberedskabet bliver aktiveret, er der tre overordnede opgaver, det skal løse. Det er blandt andet støtte af samfundet, som for eksempel transport af civile i nødstilfælde. Derudover skal det støtte ambulanceberedskabet og politiet med at kunne komme frem i snevejr.

Første år med Piranha 5
Der er opstillet køretøjer ved militære enheder rundt omkring i hele landet, så beredskabet kan være så tæt på situationen som muligt, hvis der er behov for indsættelse. På Dragonkasernen i Holstebro har forberedelserne dog været lidt anderledes i år, da man for første gang - og som det eneste sted i Danmark – har pansrede mandsskabsvogne af typen Piranha 5 opstillet og klar.

I oktober modtog Vikingkompagniet under II Panserinfanteribataljon ved Jydske Dragonregiment (II/JDR) i Holstebro nye Piranha 5 køretøjer, hvoraf tre af dem er klar til at rykke ud som en del af sneberedskabet. Det fortæller Christen Starnov, major og stabschef ved II/JDR. Inden da har forberedelserne inkluderet en tur på glatbane på køreteknisk anlæg i Skive for at vænne sig til anderledes bremselængder og isglatte veje.

”Den er stærk, den har en høj mobilitet, og derfor skulle der ikke være nogen udfordringer uanset vejret,” siger major Christen Starnov.Piranha 5 har hjul og er ikke et bæltekøretøj modsat ældre pansrede mandsskabsvogne af typen M/113, og en af ulemperne kan derfor være, at den ikke kan dreje om sin egen akse. Men i forhold til at køre i snevejr er køretøjet blevet testet i ekstremt kolde vejrforhold helt ned til 32 minusgrader, hvor det uproblematisk har fjernet tunge køretøjer fra is og sne.

”I forhold til mobiliteten i de test, der er lavet inden indkøbet af Piranhaen, så vinder den på næsten alle parametre. Rent køreteknisk, komfortmæssigt og indsættelsesmæssigt er det bare en rigtig god bil,” siger Christen Starnov.

Fra voldsomt vejr til indsættelse
På Flyvestation Karup sidder der folk i Forsvarets Operationscenter og overvåger vejrsituationen, og hvis de vurderer, at der er mulighed for kraftigt snefald, så melder de det til Hjemmeværnet i den landsdelsregion, hvor vejrsituationen udspiller sig – Skive i vest eller København i øst. Herfra er det Hjemmeværnet i landsdelsregionen, der skal aktivere det pågældende beredskab, som skal rykke ud. Når beredskabet er aktiveret, skal de ansatte kunne stå klar indenfor 48 timer.

Situationen hvor der bliver meldt om kraftig snefald er blevet øvet igennem og alle forberedelser er færdiggjort, fortæller major Christen Starnov:

”Køretøjerne er opstillet, vi har lagt materiel klar, og vi har lavet en alarmeringsliste, så vi ved, hvem der skal være i beredskab, når vi bliver aktiveret. ” Sidst men ikke mindst fremhæver han det gode samarbejde mellem Hjemmeværnet og Hærens enheder:
”Vi er klar til at løse en fælles opgave til støtte for Danmark.”