IKK fra Gardehusarregimentet på øvelse i Oksbøl

Fra 2022 skal 1. Brigade stå i NATO-beredskab. Foto: Tue Skals / Forsvaret

Af: Forsvarskommandoen

 

Da kalenderbladet skiftede til 2022 blev det begyndelsen for en ny opgave for soldaterne fra 1. Brigade og Gardehusarregimentets første bataljon. De indgår nu i NATO-beredskabet, der hedder NATO Readiness Initiative (NRI).

 

NRI er en NATO-kapacitet, som kort fortalt består af 30 kampbataljoner, 30 større skibe og 30 eskadriller kampfly, som konstant er på maksimalt 30 dages beredskab.

Fra Danmark er det 1. Brigade, der har til opgave at klargøre, uddanne og opstille en kampbataljon og et logistikkommando til NRI, samt at planlægge, tilrettelægge og gennemføre uddannelsen af soldater og støttefunktioner.

 

”Som nytiltrådt chef for 1. Brigade er en af mine vigtigste opgaver at sørge for, at vores soldater er klar til at løse de opgaver, vi er pålagt. En af de opgaver er at stå i NATO-beredskab,” siger brigadegeneral Anders B. Olesen, som har overtaget kommandoen over 1. Brigade i år.

 

Soldat fra Gardehusarregimentet på øvelse i Oksbøl

Soldaterne fra 1. Brigade har igennem længere tid trænet til at stå i NATO beredskab. Foto: Tue Skals / Forsvaret

NATOs beredskab er vigtig for Danmark

Formålet med NATO’s Readiness Initiative er at øge beredskabet for de eksisterende nationale styrker og er en reaktion på et mere uforudsigeligt sikkerhedsmiljø i verden. Det drejer sig ikke om, at der skabes nye styrker, men om at øge beredskabet hos de eksisterende styrker, som er til rådighed for NATOs kollektive forsvars- og kriseberedskabsoperationer.

 

Hovedformålet med opbygningen af Danmarks 1. Brigade er netop at afskrække potentielle fjender af Danmark og NATO.

 

”I 1. Brigade træner og dygtiggør vi os i kamp mod en jævnbyrdig modstander, så potentielle fjender afholder sig fra at angribe Danmark eller vores NATO-allierede. Bidraget på 1.000 soldater – en kampbataljon samt støtteenheder – på 30 dages beredskab er derfor vigtigt,” siger chefen for 1. Brigade Anders B. Olesen.

 

Der er ingen tidsbegrænsning på Hærens bidrag til NRI, men der vil løbende blive skiftet mellem hvilke kampbataljoner og støtteenheder, der skal indgå i NRI beredskabet.

 

Anton er chef for 1/GHR og her på øvelse i Oksbøl

Anton er chef for 1/GHR, som står i NATO Readiness Initiativ fra 2022. Foto: Tue Skals / Forsvaret

Faktaboks

NATO’s medlemslande har forpligtet sig til inden 2020 at have;

30 kampbataljoner;

30 eskadriller af kampfly;

og 30 flådefartøjer

Klar til brug inden for 30 dage.

1. Brigade opstiller enheder til NRI således:

 

En kampbataljon  med en hovedstyrke fra I/GHR bestående af et pansret infanterikompagni, et mekaniseret infanterikompagni og et stabskompagni.

 

1. Artilleriafdeling opstiller en ildstøttekapacitet, der indgår i kampbataljonen.

 

1. Føringsstøttebataljon opstiller en CIS sektion eller gruppe til kampbataljonen samt elementer til logistikkommandoet og det nationale støtteelement

 

1. Logistikbataljon opstiller en forsynings/transportdeling, en sanitetsdeling og en logistikkommando.

 

Derudover består NRI-beredskabet af  et militærpoliti-bidrag, et nationalt støtteelement, et efterretningselement, et detachement til informationsoperationer, en deling ammunitionsryddere og der indgår et estisk pansret infanterikompagni og et litauisk mekaniseret infanterikompagni.