Besætningen om bord på Absalon har i den forgangne uge gennemført en række øvelser, hvor der blandt andet er blevet gennemført skydninger med skibets kanoner mod både luft- og overflademål. Derudover har Absalon fortsat træningen med skibets helikopter, der under en af flyvningerne fik lejlighed til at afprøve et af helikopterens forsvarssystemer.

Absalons helikopter afprøver et af sine forsvarssystemet under træning. Foto: Søværnet

Af Forsvarskommandoen

 

Standing NATO Maritime Group 1 – Nordatlanten og Østersøen

I Den Helder i Holland har den danske fregat Absalon overtaget rollen som flagskib for NATOs stående flådestyrke SNMG1. Det betyder, at den canadiske chef og hans stab de kommende uger vil føre NATO-styrken fra Absalon. Det er en større operation at flytte kommandoen fra et skib til et andet, og at det kan gøres på få timer viser, at samarbejdet i NATO fungerer. For at markere Absalons opgave som flagskib blev NATO-flaget hejst ved siden af skibschefens kommandotegn.

 

Besætningen om bord på Absalon har i den forgangne uge gennemført en række øvelser, hvor der blandt andet er blevet gennemført skydninger med skibets kanoner mod både luft- og overflademål. Derudover har Absalon fortsat træningen med skibets helikopter, der under en af flyvningerne fik lejlighed til at afprøve et af helikopterens forsvarssystemer. Over weekenden har Absalon forladt det danske nærområde.

 

 

NATO Mission Iraq – Irak

Den internationale NATO-mission i Irak har i den seneste uge gennemført 57 aktiviteter i relation til opgaven med rådgivning af det irakiske forsvarsministerium og den irakiske forsvarsstab i og omkring Bagdad.

 

Det danske sikrings- og eskortebidrag har eskorteret til syv møder indenfor den internationale zone (Green zone) og 26 møder udenfor den internationale zone (Red Zone) inklusiv ture på skydebanen.

 

De internationale bidrag til sikring- og eskorte er fordelt over lettiske, spanske og polske force protection-delinger, som er under dansk ledelse. De har gennemført seks ture i den internationale zone og 18 ture udenfor den internationale zone. Derudover er der kørt tre rekognosceringsture.

 

Der vil kun blive gennemført kritiske aktiviteter og møder de næste par uger af respekt for irakernes fejring af ramadanen.

 

 

Operation AGENOR i Hormuz-strædet – De Forenede Arabiske Emirater

Den seneste uge i missionen har båret præg af forberedelserne til næste hold. De 12 danske afløsere er ankommet og er nu i isolation på flådebasen. AGENOR i Abu Dhabi er også påvirket af covid-19-pandemien, og alle nyankommne sættes i ti dages isolation ved ankomst. Der er krav om, at alle kan fremvise en negativ PCR-test, før personellet kan frigøres fra isolation og indtræde i deres funktioner. Hold 5 ser frem til at sætte de nyankomne danske kolleger ind i stabens rutiner og operative opgaver.

 

Først på ugen fik Operation AGENOR tilgang af den belgiske fregat BNS Leopold I. Som Danmark har Belgien haft stabsofficerer tilknyttet hovedkvarteret i Abu Dhabi siden Operation AGENOR blev meldt operativ den 25. februar 2020. Men Leopold I er det første belgiske krigsskib, der deltager i operationen, hvis skibe og fly skal bidrage til sikkerheden og vise tilstedeværelse overfor handelsflåden og fremme sikker transit ind og ud af Hormuzstrædet.

 

 

KFOR Kosovo Force - Sikringsbidraget i Kosovo

Bevogtningsdelingen har i denne uge været på skydebanen for at træne nærkampsskydninger, hvor fokus har været på at identificere og nedkæmpe modstandere der gemmer sig blandt civile. Træningen skal holde evnerne skarpe for soldaterne, så de er klar til at løse deres opgaver, hvis det værste skulle ske. Soldaterne har den daglige opgave med at sikre hovedindgangen til Camp Novo Selo, hvor delingen har kontakt med mange civile og militære samarbejdspartnere, der både skal ind og ud af lejren.  

 

Gevær 2 fra 2. gruppe er i gang med at nedkæmpe fjendtlige mål, der har gemt sig blandt civile, tæt observeret af skydelederen. Foto: KFOR.

Gevær 2 fra 2. gruppe er i gang med at nedkæmpe fjendtlige mål, der har gemt sig blandt civile, tæt observeret af skydelederen. Foto: KFOR / Forsvaret

 

 

Operatørbidraget – De Forenede Arabiske Emirater

De danske kontrol- og varslingsoperatører indgår fortsat i bemandingen ved det amerikanske kontrol- og varslingscenter på Al Dhafra Luftbase i de Forenede Arabiske Emirater, hvorfra de støtter koalitionens missioner med overvågning samt koordinering af luftrum og lufttrafik.

 

Covid-19-restriktionerne på basen - og i landet - er fortsat gældende. Restriktionerne bliver dog gradvist løftet eller justeret.

 

 

Resolute Support – Afghanistan

Denne uge har primært handlet om rotation mellem hold 14A og 14B. Efter en uge i karantæne ankom første del af Resolute Support Hold 14B til Kabul. Størstedelen var fra Sikrings- og eskortebidraget, der kort efter ankomst blev transporteret videre til New Kabul Compund (NKC). Resten af ugen er gået med overdragelse fra Hold 14A og uddannelse på de nye køretøjer.

Klargøring ti hjemsendelse

Klargøring til hjemsendelse. Fotos: Resolute Support / Forsvaret

Klargøring ti hjemsendelse

Eskorte- og sikringssoldat under køretøjsuddannelse. 

 

Det nationale støtteellement har stået for det praktiske under ankomsten og har klargjort Hold 14A til hjemsendelse den kommende uge.

 

 

Fakta

Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 120 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner og militærpolitiopgaver.

 

Læs mere om Resolute Support Mission her

Opgaven for NATO’s rådgivningsmission er at rådgive det irakiske forsvarsministerium, kontoret for den nationale sikkerhedsrådgiver samt irakiske militære skoler og uddannelsesinstitutioner. Missionen er således ikke en kampmission. Missionen består i alt af omkring 500 personer. 

 

Læs mere om NATO Mission Iraq

Operation AGENOR er den militære del af European Maritime Awareness in The Strait of Hormuz (EMASOH). Otte europæiske lande er en del af EMASOH. Operation AGENORs skibe og fly skal bidrage til sikkerheden og vise tilstedeværelse overfor handelsflåden og fremme sikker transit ind og ud af Hormuzstrædet.

 

Læs mere om Operation AGENOR.

Danmark har bidraget til Kosovo Force (KFOR) siden 1999. Hovedopgaven for de i dag cirka 35 danske soldater i Kosovo Force (KFOR) er bevogtning af Camp Marechal De Lattre de Tassigny ved Novo Selo. De danske soldater løser også opgaver i KFOR's hovedkvarter i Pristina

Den danske fregat Absalon indgår fra den 25. marts til slutningen af juni måned i den ene af NATOs stående flådestyrker – Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1). Ud over fregatten består det danske bidrag til SNMG1 af en Seahawk-helikopter, samt en læge. Det samlede bidrag omfatter omkring 130 mand.