En af Esbern Snares gaster står vagt på signaldækket ved ankomsten til Tema i Ghana. Foto:

En af Esbern Snares gaster står vagt på signaldækket ved ankomsten til Tema i Ghana. Foto: Anders V. Fridberg / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Gulf of Guinea-missionen, Guineabugten ud for det vestlige Afrika

Fregatten Esbern Snare sejlede torsdag ind i operationsområdet i Guineabugten, hvor fregatten har indledt sin patruljering. 

 

Fredag ankom fregatten til Tema i Ghana og fik her nye forsyninger af frisk proviant. Det var en omfattende operation, der involverede størstedelen af den samlede besætning på cirka 180 personer.

 

I den afrikanske varme var der behov for at få de ferske fødevarer hurtigt på køl, samtidig med at der var fokus på at undgå at få insekter og andre skadedyr med om bord. Alle fødevarer blev derfor vasket og pakket om, inden de via en menneskekæde blev båret om bord. Fregatten modtog også en række andre forsyninger.

 

I Tema havde fregatten besøg af Danmarks maritime rådgiver i Vestafrika, kommandør Søren Skovbjerg Nielsen, der briefede chefen og efterretningselementet om de lokale forhold i Guineabugten. 

 

Lørdag morgen sejlede Esbern Snare igen fra Tema, hvorefter fregatten til søs bunkrede brændstof fra et civilt tankskib. Muligheden for at bunkre fra civile tankskibe til søs gør det muligt at blive længere på havet uden at skulle søge havn. Dog vil det fortsat jævnligt være nødvendigt at genforsyne proviant.

 

Artikel fortsætter efter billeder.

 

Baltic Air Policing – Siaulia, Litauen

Det sidste hold piloter er ankommet og har i ugens løb fløjet et par ture. Disse har primært været fokuseret på at blive bekendt med anflyvninger til de forskellige alternative flyvepladser i Baltikum, luftrumsstruktur og procedurer. Vejret har igen været en faktor med det resultat, at der ikke blev fløjet på to af de seks planlagte flyvedage.

 

Bidraget planlægger at gennemføre en del træning i at støtte enheder på jorden sammen med litauiske og italienske enheder i den kommende uge og ydermere samtræning med det portugisiske detachement her på basen.

 

Der bliver i de kommende uger kigget på en plan for overdragelse af bygninger og område til det polske detachement, som overtager beredskabet den 1. december.

 

Dansk F-16 kampfly på vingerne over Baltikum.

Dansk F-16 kampfly på vingerne over Baltikum. Foto: Forsvaret

Der har ikke været skarpe aktiveringer den seneste uge.

 

Der er per dags dato fløjet 49 patruljeflyvninger samt 11 skarpe aktiveringer.

 

 

NATO Mission Iraq – Irak uge 44 2021

Det har været en hektisk uge ved Hold 2 med en del ture i Bagdad og forberedelse til det indkommende hold, der skal overtage opgaven. Temperaturen er igen nede i et tåleligt niveau, og det har givet mulighed for at arbejde på lejren, hvor der bliver lavet nye terrasser og velfærdsområder.

 

Der arbejdes på lejren i Bagdad.

Foto: NMI /  Forsvaret

Den internationale NATO Mission Iraq (NMI) har i den seneste uge gennemført 43 aktiviteter i relation til opgaven med rådgivning af det irakiske forsvarsministerium og forsvarsstab i og omkring Bagdad samt kørsel chefen for missionen generalløjtnant Michael Lollesgaard.

 

Det danske sikrings- og eskortebidrag har eskorteret til seks møder inden for den internationale zone (Green zone) og 17 møder uden for den internationale zone (Red Zone). Hertil har enheden gennemført to rekognosceringsture og en tur til skydebanen.

 

Det danske Close Protection Team har eskorteret til et møde inden for den internationale zone (Green zone) og fem møder uden for den internationale zone (Red Zone).

 

Sikrings- og eskorteopgaven er fordelt over estiske, spanske og polske  delinger, som under dansk ledelse har gennemført fem ture i Green Zone og 13 ture i Red Zone.

 

 

NATO Mission Iraq – Helikopterbidraget – Al Assad Airbase, Irak.

Helikopterbidraget har i den seneste periode gennemført fire missioner, heraf tre i samarbejde med det spanske Task Force TORO. På de fire missioner er der flyttet 51 personer og 4017 kg gods med en sammenlagt  flyvetid på 10 timer og 44 minutter. Alle missionerne har været til Baghdad-området.

 

 

Operatørbidraget – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

De danske radaroperatører tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron på Shaw AFB i South Carolina bemander fortsat positioner i det amerikanske Control and Reporting Centre med callsign KINGPIN. Herfra koordineres og kontrolleres flymissioner i rammen af Operation Inherent Resolve (OIR).

 

Foruden de mange timer ’on scope’ bidrager de danske operatører med planlægning og afvikling af træning og simulation, såvel som efterretningsarbejde og flyvesikkerhedstjeneste.