2) I Operation AGENORs hovedkvarter arbejder officerer og befalingsmænd fra fem europæiske lande tæt sammen om opgaven, der skal bidrage til sikkerheden og vise tilstedeværelse overfor handelsflåden og fremme sikker transit ind og ud af Hormusstrædet.

I AGENORs hovedkvarter arbejder officerer og befalingsmænd fra fem europæiske lande sammen om at bidrage til sikkerheden og vise tilstedeværelse overfor handelsflåden og fremme sikker transit ind og ud af Hormus-strædet. Foto: Morten Fredslund 

Af Forsvarskommandoen

 

Resolute Support, Afghanistan

Det danske sikrings- og eskortebidrag har i denne uge haft fokus på vedligeholdelse af materiel, køretøjer og våbensystemer. Derudover er der blevet gennemført repetitions-uddannelse.

 

De danske soldater i det logistiske støtteelement har i denne uge også ud over deres arbejde gennemført repetitionsuddannelse i blandt andet taktisk førstehjælp.

 

Taktisk førstehjælpsundervisning for soldaterne ved det nationale støttelement.

Taktisk førstehjælpsundervisning for soldaterne ved det nationale støttelement. Foto: Resolute Support Mission / Forsvaret

 

Kommunikationsspecialisterne fra Føringsstøtteregimentet er kommet på plads i Hamid Karzai International Airport North og er gået i gang med opgaven med at oprette og vedligeholde de kommunikationsplatforme, som missionen bruger i Afghanistan.

 

Sikrings- og eskortesoldater på besøg på Hamid Karzai International Airport North med deres mine-beskyttede køretøjer (Mine Resistant Ambush Protected vehicle (MRAP)).

Sikrings- og eskortesoldater på besøg på Hamid Karzai International Airport North med deres mine-beskyttede køretøjer (Mine Resistant Ambush Protected vehicle (MRAP)). Foto: Resolute Support Mission / Forsvaret

 

I den forgangne uge har der været flere store øvelser for at teste beredskabet og procedurer.

 

Ved Hamid Karzai International Airport North er covid-19 smitten faldet en smule igennem ugen. Der er stadig dagligt smittede, men niveauet er lavere end foregående uger. Bevægelse mellem lejrene er dog fortsat meget begrænset.

 

 

NATO Mission Iraq - Irak

Sikrings- og eskortebidraget har i løbet af ugen løst i alt 48 sikrings- og eskorteopgaver til støtte for missionens opgave med rådgivning af det irakiske forsvarsministerium og forsvarsstab.

 

Opgaverne er fordelt på 18 eskorter i green-zone, 22 i red-zone, seks rekognosceringsture, samt to ture til skydebanen for at vedligeholde færdigheder.

 

Derudover har de spanske og polske delinger ved sikringsbidraget kørt i alt 21 sikringseskorteopgaver i red- og green-zone.

 

 

Operatørbidraget – De Forenede Arabiske Emirater

De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra luftbase i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning samt koordinering af luftrum og lufttrafik.

 

Covid-19-restriktionerne på basen og i landet er fortsat gældende. Restriktionerne bliver dog gradvist løftet eller justeret.

 

 

Operation AGENOR i Hormuz-strædet, De Forenede Arabiske Emirater

Den danske stab i AGENOR i Abu Dhabi har i den forløbne uge monitoreret og ført enhederne under deres operationer i og omkring Hormusstrædet.

 

Midt på ugen gennemførte staben et såkaldt Wargame, hvor procedurer og kommandoveje blev testet under en timelang øvelse i operationshovedkvarteret.

 

Den danskledede, europæiske stab skal konstant holde sig skarpe på de forskellige reaktionsmønstre – de såkaldte Standard Operation Procedures – som anvendes ved forskellige hændelser på havet. Under denne uges øvelse var det brand om bord på et fragtskib, der dannede rammen om øvelsesscenariet.

Fakta

Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 120 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner og militærpolitiopgaver.

 

Læs mere om Resolute Support Mission her

Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Danmark bidrager i øjeblikket med et operatørbidrag i de Forenede Arabiske Emirater og et mindre stabsbidrag i Operation Inherent Resolve. 

 

Læs mere om Operation Inherent Resolve her.  

Opgaven for NATO’s rådgivningsmission er at rådgive det irakiske forsvarsministerium, kontoret for den nationale sikkerhedsrådgiver samt irakiske militære skoler og uddannelsesinstitutioner. Missionen er således ikke en kampmission. Missionen består i alt af omkring 500 personer. 

Operation AGENOR er den militære del af European Maritime Awareness in The Strait of Hormuz (EMASOH). Otte europæiske lande er en del af EMASOH. Operation AGENORs skibe og fly skal bidrage til sikkerheden og vise tilstedeværelse overfor handelsflåden og fremme sikker transit ind og ud af Hormuzstrædet.