Passage af Storebælt med Esbern Snare i front sammen med USS The Sullivans og USS Donald Cook.

Passage af Storebælt med Esbern Snare i front sammen med USS The Sullivans og USS Donald Cook. Foto: Esbern Snare / Forsvaret

Af Esbern Snare / Forsvarskommandoen

 

Esbern Snare har i de seneste uger samarbejdet og trænet med allierede flådeenheder fra Storbritannien, Frankrig og USA. Der trænes med både nationale og internationale samarbejdspartnere for at kunne opretholde det påkrævede træningsniveau.

 

Det er normalt, at NATO krigsskibe benytter muligheden for at gennemføre øvelser, når man mødes til søs forskellige steder i verden. Det højner dels niveauet for de enkelte krigsskibe og sikrer dels alliancens samlede interoperabilitetsniveau.

  

Med den franske fregat FS Latouche Treville er der blandt andet gennemført øvelser i antiubådskrigsførelse, helikopteroperationer og formationssejlads. Yderligere har Esbern Snare trænet med de amerikanske destroyere USS Donald Cook og USS The Sullivans.

 

Der blev blandt andet trænet formationssejlads gennem Storebælt og Øresund til København, hvor de to destroyere har gennemført havneophold.