Under øvelse Knight Swift stod CIS-grupperne fra DANCON for at oprette forbindelse med deres satellitskåle, så kampbataljonen kunne sende planer og koordinere med både MND N og den lettiske brigade. CIS står Communications and Information Services.

Under øvelse Knight Swift stod CIS-grupperne fra DANCON for at oprette forbindelse med deres satellitskåle, så kampbataljonen kunne sende planer og koordinere med både MND N og den lettiske brigade. Foto: Morten Fredslund / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

NATO's Forsvarsplan – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Letland

Det meste af kampbataljonens stab, stabens forbindelsesofficerer og CIS-grupper, som er specialister i kommunikationsnetværk, deltog i den forgangne uge i den stort anlagte øvelse Knight Swift, der løb af stablen 8.-12. juni i Jekabpils og Ogre-distrikterne. Knight Swift var primært en stabs- og signaløvelse, der fulgte op på den store taktiske feltøvelse "Knight Legion", som fandt sted i Estland for nylig. Det var NATOs Multinational Division North, MND N, der stod bag øvelsen, hvor lettiske, danske og amerikanske enheder øvede samvirke og signaltjeneste.

 

I sidste uge ankom fire sættevogne med gods og post fra Danmark. I alt 138 kolli med reservedele, medicinalprodukter, militær beklædning og udrustning og derudover 47 postsække med i alt 286 pakker sendt som feltpost til soldaterne.

 

Arbejdet i at losse de 138 kolli af sættevognene tog fire en halv time. Herefter starter det store arbejde med at registrere og sortere godset inden levering til de rette modtagere.

Arbejdet i at losse de 138 kolli af sættevognene tog fire en halv time. Herefter starter det store arbejde med at registrere og sortere godset inden levering til de rette modtagere. Foto: Morten Fredslund / Forsvaret

Torsdag deltog soldater fra det danske militærpoliti-detachement sammen med canadiske, spanske, tjekkiske og lettiske MP-soldater i en markering af det lettiske militærpolitis 25 års jubilæum. Eventet var et static display på en plads i tilknytning til Riga Kulturhus.

 

”Når vi sammen med en række andre nationer stiller op ved et arrangement som det her, er det med til at signalere, at vi er mange forskellige nationer, som nu er tilstede og klar til at værne om landet, hvis det værste skulle ske, siger Mikkel fra Militærpolitiet om deltagelsen i arrangementet.

 

Det er ikke kun det lettiske militærpoliti, der har jubilæum i år. Militærpolitiet i Danmark blev oprettet i 1947 og kan derfor i år fejre 75 år jubilæum.

Mange, især unge, lettere kiggede forbi for at se nærmere på køretøjer, våben og udstyr, som militærpolitisoldaterne viste frem. Foto: Morten Fredslund / Forsvaret

 

NATO mission Iraq – Bagdad, Irak

Sikrings- og eskortekompagniet har den seneste uge gennemført 52 kørsler fordelt på 18 i den internationale zone og 34 i det øvrige Bagdad.

 

Hold 4 overtager ansvaret

Fanen overdrages fra Hold 3 til Hold 4. Foto: Forsvaret

Temperaturen er faldet en smule og svinger mellem 38 og 44 grader i dagtimerne. Der har været mere vind den seneste uge, men kun én dag med støvstorme, som påvirker opgaveløsningen.

 

Efter Hold 4 har overtaget opgaven, er der i den forgangne uge begyndt træning af nyligt ankomne junior medics og sygehjælpere med fokus på vedligeholdelse og yderligere dygtiggørelse af deres sanitetsfaglige niveau. Træningen vil fokusere på livreddende behandling og evakuering i Bagdad med Toyota Land Cruisers, som aktuelt er det miljø og de køretøjer, grupperne arbejder i og med.

 

Den danske læge og sygeplejerske og de danske junior medics fra sikrings- og eskortekompagniet var repræsenteret og deltog aktivt i behandlingen af sårede.

Sårede modtages under øvelse for basens sundhedsfaglige personel. Foto: Forsvaret

Fredag aften fik det sanitetsfaglige personel mulighed for at træne deres kompetencer i praksis, da der blev afholdt en stor øvelse som led i træning af hele basens samlede sundhedsfaglige backup i tilfælde af angreb på basen med mange sårede.

 

Øvelsen tog udgangspunkt i, at basen var blevet ramt af indirect fire (IDF) på tre forskellige områder resulterende i fire kritisk sårede med skader som amputationer, tarmfremfald, hovedtraumer og svære brandsår. I sådanne tilfælde aktiveres alt tilgængeligt sanitetsfagligt personel på basen til at håndtere tilskadekomne. Det danske personel deltog således på lige fod og samarbejdede med amerikansk, spansk og litauisk sanitetsfagligt personel.

 

Den danske læge og sygeplejerske og de danske junior medics fra sikrings- og eskortekompagniet var repræsenteret og deltog aktivt i behandlingen af sårede.

Den danske læge og sygeplejerske og de danske junior medics fra sikrings- og eskortekompagniet var repræsenteret og deltog aktivt i behandlingen af sårede. Foto: Forsvaret

Øvelsen forløb overordnet tilfredsstillende, og der blev identificeret styrker og forbedringspunkter, og i den kommende uge fortsætter træningen af de danske junior medics og sygehjælpere i emner som drop-anlæggelse og ekstraktion af sårede fra motorkøretøjer.

 

 

Helikopterbidraget til FRONTEX - Slovakiet

Hold 3 har overtaget opgaven fra Hold 2, som fløj hjem tidlig lørdag morgen efter en kort overdragelse. Hold 3 bruger den første tid på at få rutiner på plads og lære området at kende.

 

I sidste uge ramte et voldsomt tordenvejr med hagl på størrelse med pebernødder, men det var muligt at flyve uden om bygerne, så missioner kunne gennemføres på trods af vejret. Vejret viser sig igen fra sin pæne side, og temperaturen gør, at det er nødvendigt at drikke masser af vand.

 

Helikopter tankes

Helikopteren bliver tanket af den lokale fuel truck inden næste mission. Foto: FRONTEX

 

 

Air Surveillance and Control Unit, OIR – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

De danske radaroperatører, tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron (EACS) på Shaw Air Force Base i South Carolina, bemander positioner i det amerikanske Control and Reporting Centre (CRC) med Callsign ‘KINGPIN’. Herfra koordineres og kontrolleres luftoperationer i rammen af Operation Inherent Resolve (OIR) i Mellemøsten.

 

Hold 30 har nu været afsted i omtrent en måned og er fuldt integreret i KINPIN. Udover at varetage den operative rolle i forbindelse med afvikling og koordinering af skarpe luftoperationer i kampen mod ISIS, har operatørerne påbegyndt træning i simulerede luftoperationer. Dette for at vedligeholde og højne det operative niveau.

 

Simulerede luftoperationer er ofte komplicerede missioner, designet i et computerprogram, som simulerer en virkelig situation. Simulationen overføres til radarskærmen, så den fremstår som virkelig, og operatøren skal agere efter gældende regler for at løse opgaven.

 

Simulerede missioner kan designes og tilrettelægges så præcis den ønskede situation opstår, og dermed opnå den tiltænkte læring hos operatøren. Værktøjet er derfor værdifuld træning forud for en virkelig mission eller til eksempelvis at træne nødsituationer.

Fakta

Danmark bidrager til NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI). Det danske bidrag består af et sikrings- og eskortekompagni (Force Protection Coy). Soldaterne eskorterer og beskytter missionens rådgivere, når de har møder med deres irakiske samarbejdspartnere i Bagdad.

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med kontrol- og varslingsoperatører. Bidraget er placeret på Shaw Air Force basen i staten South Carolina i USA.

Frontex er EU's fælles grænseagentur, der har til opgave at styrke sikkerheden ved EU's ydre grænser.

 

De aktuelle danske bidrag til Frontex består af en Fennec-helikopter, et patruljebådsbidrag og personel, der medvirker til registrering af migranter i Middelhavsområdet. 

Forsvaret bidrager til at sikre NATOs østlige flanke ved at have en bataljonskampgruppe med understøttende kapaciteter indsat i Letland. Her bidrager soldaterne til NATOs forsvarsplaner og beredskabsstyrker. NATOs tilstedeværelse i området er også med til at styrke sikkerheden i Danmark, fordi Danmarks sikkerhed begynder i Baltikum og Polen.