Undervisning i håndtering af blandt andet krigsforbrydelser.

Undervisning i håndtering af blandt andet krigsforbrydelser. Foto: Militærpolitiet / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

I uge 45 var Militærpolitiet i Aalborg vært for det årlige Provost Marshal Course, som er et kursus for officerer fra andre NATO- og partnerlandes militærpoliti.

 

Kurset, som er en del af Danmarks vedvarende bidrag til NORDEFCO, fokuserede i år på emner som efterforskning og dokumentation af krigsforbrydelser og krigsfangeoperationer.

 

Kurset i år havde deltagelse fra 13 lande, hvor majoriteten var fra NATO, men også med kursister fra Ukraine, Georgien, Schweitz og Sverige.

 

”Temaerne variere fra år til år, men denne gang talte vi meget om erfaringerne fra Ukraine. Vi talte om multinationalitet, efterforskning og dokumentation af krigsforbrydelser og overtrædelser af den humanitære folkeret. Og så fyldte krigsfangeoperationer meget, hvor der især blev trukket sammenligninger og erfaringer til Ruslands aktuelle krig i Ukraine,” fortæller Kristian Henningsen, der er major i Militærpolitiet og course director.

 

Undervisning af militærpolitiet på kursus i Aalborg

Foto: Militærpolitiet / Forsvaret

Erfaringer fra Ukraine

Temaerne blev udfoldet gennem undervisning ledet af det danske militærpoliti samt indlæg fra erfarne talere.

 

Nogle af højdepunkterne inkluderede også indlæg fra NATOs hollandske Provost Marshal, en britisk ekspert fra Royal Military Police og en ukrainsk oberst fra Military Law and Order Service i Ukraine.

 

”Især den ukrainske forelæsning kastede et skarpt lys over vores teoretiske diskussioner og indfangede krigens barske realiteter i Ukraine, hvilket styrker båndene til vores ukrainske søsterenhed og den internationale MP familie,” fortæller Kristian Henningsen.

 

Også pensioneret generalløjtnant Michael Lollesgaard, tidligere dommer ved krigsforbrydertribunaler Frederik Harhoff og Ruslandsekspert Claus Mathiesen fra Forsvarsakademiet bidrog til kursusindholdet med ekspertviden og satte rammen for et højt fagligt niveau med afsæt i deres store viden og erfaringer.

 

Dansk Militærpoliti har siden 2016 støttet udviklingen af Military Law and Order Service i Ukraine, og denne tætte relation bidrog endnu engang til en meningsfuld udveksling af erfaringer.

 

holdfoto hos militærpolitiet

Deltagerne på Provost Marschall Course. Foto: Militærpolitiet / Forsvaret