Niels Juel gennemfører Replenishment at Sea, hvor der modtages brændstof fra det tyske forsyningsskib Spessart. Her er proben ved at blive flyttet over til Niels Juel så tankningen kan påbegynde.

Niels Juel gennemfører Replenishment at Sea, hvor der modtages brændstof fra det tyske forsyningsskib Spessart. Her er proben ved at blive flyttet over til Niels Juel så tankningen kan påbegynde. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Fregat indsat i NATO’s stående flådestyrke i Nordatlanten og Østersøen

Fregatten Niels Juel er i denne uge igen indtrådt som en del af NATO’s stående flådestyrke. Niels Juels var også en del af flådestyrken i foråret 2023.

 

NATO’s stående flådestyrke har til formål at bidrage med Alliancens afskrækkelse imod eventuelle trusler mod allierede. Flådestyrken er et led i genbekræftelsen af NATO’s alliancesolidaritet, altså at allierede kollektivt har forpligtiget sig til at komme til assistance i tilfælde af angreb mod en eller flere allierede.

 

Dette gøres ved at vise maritim tilstedeværelse og demonstrere evnen og viljen til at forsvare alliancens befolkning og territorium imod trusler.

 

For at afskrækkelsen er troværdig, skal evnen til at operere sammen trænes igennem øvelser. Ved at vise evnen og viljen til at forsvare NATO, afskrækker flådestyrken potentielle modstandere og virker dermed til at reducere sandsynligheden for konflikt.

 

[]-MU37_FSVDK_5D__5026-2023-[ARTIKEL].jpg

Spessart kan gennemføre tankning af to skibe på samme tid. Her er den tyske fregat Hamburg ved at lægge sig i station inden der forbindes med wire og brændstofslanger. Niels Juel er allerede i gang med tankningen på den anden side. Foto: Forsvaret

I øjeblikket opererer styrken i den østlige Østersø. I de kommende uger vil flådestyrken deltage i øvelsen Northern Coasts, der ligeledes afholdes i Østersøen. Øvelsen har til hensigt at træne allierede og partnerlandes flådeenheder, så evnen til at samarbejde om opretholdelsen af sikkerheden omkring Østersøen fastholdes på et højt niveau.

 

Ledelsen af øvelsen går på skift imellem Danmark, Tyskland, Sverige eller Finland. I år er det Tyskland, der leder øvelsen.

 

I alt deltager 12 NATO lande og en partnernation. Skibene, der deltager i Northern Coasts, har i denne weekend været i havn i Riga mhp. at forberede øvelsen.

 

[]-MU37_FSVDK_IMG-1471-2023-[ARTIKEL].jpg

Den danske fregat Peter Willemoes deltager også i øvelsen Northern Coasts som et dansk øvelsesbidrag. Her ses Niels Juel og Peter Willemoes side om side under øvelsesforberedelserne i Riga. Foto: Forsvaret

[]-MU37_FSVDK_Gudstjeneste-2023-[ARTIKEL].jpg

Havneopholdet i Riga blev blandt andet benyttet til afholdelse af gudstjeneste for de to fregatbesætninger. Foto: Forsvaret

Joint Operation POSEIDON - det danske FRONTEX patruljebåds-bidrag på Symi, Grækenland

De to danske fartøjer sejler planmæssigt patruljer hver dag i farvandet omkring den græske ø, Symi. Det har været hverdagen i godt tre og et halvt år.

 

Den 31. august anmodede den græske kystvagt om støtte i forbindelse med en migrant-gummibåd med 50 migranter om bord heriblandt syv børn. Den danske patruljebåd Vikar blev tilkaldt for i første omgang at få båden til at stoppe og efterfølgende tage migranterne om bord.

 

[]-mu37_FSVDK_frontex-1-2023-[ARTIKEL].jpg

Billede taget forud for migrantbåden stoppede. Foto: Frontex / Forsvaret

Grundet vejrlig og migrantbådens beskaffenhed blev der tale om en søredning - en såkaldt SAR-operation. Patruljebåden Vikar fik i alt 38 migranter om bord, mens de resterende kom ombord på det græske kystvagtsfartøj.

 

[]-mu37_FSVDK_frontex-2-2023-[ARTIKEL].jpg

De resterende 12 migranter kom om bord på det græske kystvagts fartøj. Foto: Frontex / Forsvaret

Alle 50 migranter blev bragt til Symi for registrering, og efterfølgende sendt videre til fastlandet, da Symi ikke har faciliteter til den mængde migranter.

 

[]-mu37_FSVDK_frontex-3-2023-[ARTIKEL].jpg

Resterne af migranternes båd. Her har der siddet 50 mennesker. Foto: Frontex / Forsvaret

Træningsbidraget til støtte for Ukraine, Storbritannien

De ukrainske soldater har denne uge været på skydebane for at finpudse deres færdigheder og om muligt bestå skydeuddannelsen.

 

Først repeterer de danske instruktører våbenbetjening m.v., samt gennemgår skydningerne. Derefter kommer de ukrainske soldater gennem britiske skydetests, som de skal bestå for at gennemføre skydeuddannelsen.

 

[]-MU37_FSVDK_SKYD1-2023-[ARTIKEL].jpg

Foto: Forsvaret

Derefter er der indskydning af våben, men proces, som er helt afgørende for det videre forløb. Og resten af ugen er der skydning. Soldaterne bliver ved at skyde, indtil så mange som overhovedet muligt har bestået de to test.

 

Efter denne fase bliver den resterende tid på skydebanen brugt på taktiske skydninger.

 

[]-MU37_FSVDK_SKYD2-2-2023-[ARTIKEL].jpg

Foto: Forsvaret

Vejret har været meget varmt i ugens løb med dage på over 30 grader uden vind. Det slider på både danskere og ukrainere, men humøret er fortsat højt.

 

Rekrutterne hviler i skyggen i pauserne og uddannelse i ventetiden har været lektioner uden fysik.

 

[]-MU37_FSVDK_GYM 1-2023-[ARTIKEL].jpg

Foto: Forsvaret

Dagen inden flagdag (i begyndelsen varmeperioden) gennemførte en af de danske instruktører en idrætsdag.

 

Det var en fin planlagt dag, om end en hård en af slagsen.

 

NATO’s rådgivningsmission i Irak, NATO Mission Iraq, Bagdad

Sikrings- og eskortekompagniet har kørt 45 ture i Bagdad-området, fordelt på 17 ture i den internationale zone og 28 i det øvrige Bagdad. Desuden har der været 12 aflyste ture i alt.

 

Der har været lav aktivitet i missionen i den forgange uge grundet Arba’een, hvilket har betydet, at mange af rådgiverne ikke har haft mulighed for at holder møder med deres irakiske modstykker.

 

Derudover har kompagniet trænet med de helikoptere, som kommer og henter personel, såfremt de kommer til skade.

 

[]-MU37_FSVDK_TBV02263-2-2023-[ARTIKEL].jpg

Foto: Forsvaret

Ugens højdepunkt i missionen har været Flagdagen. Det er noget helt særligt som udsendt soldat, at få lov til at tildele denne dag opmærksomhed fra selve missionsområdet. Der er mange førstegangsudsendte på dette hold, og at de til næste år kan se frem til, at skulle stå på Rådhuspladsen og repræsentere soldaterne nu med titlen ”veteran” er en særligt betydningsfuld tanke.

 

[]-MU37_FSVDK_20230905NMIK0297D027-2023-[ARTIKEL].jpg

[]-MU37_FSVDK_20230905NMIK0297D035-2023-[ARTIKEL].jpg

Flagdagen blev gennemført på den største åbne plads i lejren. Foto: Forsvaret

Fakta

Efter Ruslands invasion af Ukraine har Danmark i tæt samarbejde med allierede og samarbejdspartnere taget et stort ansvar for at støtte Ukraine.

 

Som en del af den samlede støtte bidrager Danmark med danske soldater og instruktører til et britisk-ledet træningsprojekt, som gennemføres i Storbritannien. Her bliver ukrainske rekrutter uddannet i grundlæggende soldaterfærdigheder.

 

Danmark støtter ligeledes uddannelsen af ukrainske kampvognsbesætninger. Uddannelsen foregår i Tyskland. 

Danmark bidrager til NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI). Danmark bidrager blandt andet med stabsofficerer og rådgivere og med et sikrings- og eskortekompagni, der beskytter rådgiverne under transport og møder. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med stabsofficerer. 

Fregatten Niels Juel er indsat i NATOs flådestyrke Task Group 441.01.

Flådestyrken er en del af NATOs stående styrker på højt beredskab - NATO’s Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). 

Flådestyrken demonstrerer evnen og viljen til at forsvare alliancens befolkning og territorium imod trusler.