De nyligt ankomne rekrutter er hurtigt i gang med uddannelsen og har allerede været på to øvelser.

De nyligt ankomne rekrutter er hurtigt i gang med uddannelsen og har allerede været på to øvelser. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Træningsbidraget til støtte for Ukraine – Storbritannien

Siden juni 2022 har flere end 30.000 ukrainske rekrutter nu gennemført militær træning forskellige steder i Storbritannien. Rekrutterne ankommer med ingen eller begrænset erfaring som soldater, og i løbet af fem uger modtager de lektioner i alt fra våbenbetjening, førstehjælp, forhold over for miner til krigens love.

 

Træningsforløbene gennemføres af instruktører fra Storbritannien, Canada, New Zealand, Norge, Finland, Sverige, Litauen, Holland, Australien og Danmark. Det kompakte træningsforløb skal give rekrutterne bedst mulige forudsætninger for at overleve og være effektive på kamppladsen eller fortsætte med yderligere uddannelse, efter de er vendt hjem til Ukraine.

 

Det nye hold rekrutter ankom til lejren i mørke, efter de havde de fået udleveret udrustning og gennemført ankomstinterviews.

Det nye hold rekrutter ankom til lejren i mørke, efter de havde de fået udleveret udrustning og gennemført ankomstinterviews. Foto: Forsvaret

For instruktører såvel som rekrutter indebærer træningen lange arbejdsdage, og selv om de første træthedstegn har vist sig, er det tydeligt at mærke, at de danske soldater har oparbejdet en vis erfaring og fortrolighed med træningsopgaven, som alle opfatter som yderst seriøs og relevant. Soldaterne går på med krum hals uanset vejrlig og tidspunkt på dagen.

 

Det danske træningsbidrag har for kort tid siden taget afsked med et hold rekrutter efter fem ugers uddannelse, og nu har de taget imod et nyt hold. De ukrainske rekrutter har gennemført de basale fag og har allerede gennemført to øvelser i det fri. Når solen er fremme, udnyttes den til at få luftet og tørret udrustning.

 

Briefing af nye rekrutter.

Briefing af nye rekrutter. Foto: Forsvaret

Der gennemføres undervisning i blandt andet bevægemåder i terræn, forhold over for møde med modstanderen og for miner.

 

Tiden med dagslys er blevet kortere og skal udnyttes til det yderste. Mørket sætter sine begrænsninger, men åbner op for andre elementer i træningen.

 

Rekrutterne er ganske lærenemme og sammenholdt med instruktørernes høje faglighed og erfaring, så forventes der et godt slutresultat.

 

bespisning i hangartelt

Når det er muligt, serveres der varm mad til frokost og ellers til aften. Dette er altid meget velkomment og giver lidt ekstra smil og energi til at fortsætte træningen. Foto: Forsvaret

NATOs flådestyrke i Middelhavet

De rolige vejrforhold i operationsområdet er blevet benyttet til fortsat træning og uddannelse. Fregatten har et detachement fra Militærpolitiet med, som blandt andet har undervist besætningen i nærkamp. Når skibet ligger i havn, skal besætningen være i stand til at bevogte skibet.

 

Her er militærpolitiets undervisning særligt nyttig i forhold til at opnå og vedligeholde de nødvendige enkeltmandsfærdigheder.

 

træning i nærkamp på skib

Besætningen er blevet undervist i nærkamp af militærpolitiets detachement om bord. Foto: Mathias Christensen / Forsvaret

Der er også et konstant behov for vedligeholdelse af skibet. Det maritime miljø er hårdt ved materiellet, og der er næsten altid et sted, som skal nedvaskes, rustbehandles eller males. Det er ikke i al slags vejr, at det kan lade sig gøre. Derfor er det med at udnytte det, når forholdene tillader det.

 

I den forgangne uge er det blandt andet skibets sidedæk og helikopterdækket, som har fået opmærksomhed.

 

Her ses dele af dæksbesætningen behørigt beskyttet under rengøring af bagbord sidedæk. Foto:

Her ses dele af dæksbesætningen behørigt beskyttet under rengøring af bagbord sidedæk. Foto: Mathias Christensen / Forsvaret

Fregatten Niels Juel har også i denne uge gennemført en genforsyning til søs. Bunkring under gang, som betyder, at skibet tankes, mens det sejler, er en kompleks operation, som kræver mange funktioner i arbejde samtidigt.

 

Særligt på dækket, hvor slangen til olieoverførsel modtages, og i maskinkontrolrummet moniteres overførslen af olie nøje, så man er sikker på, at alt sker forsvarligt.

 

Her ses sidedækket under RAS. Alle på stationen har en specifik og veldefineret opgave. Dette tilsikrer, at alt sker sikkert.

Her ses sidedækket under RAS. Alle på stationen har en specifik og veldefineret opgave. Dette tilsikrer, at alt sker sikkert. Foto: Mathias Christensen / Forsvaret

 

NATOs rådgivningsmission i Iraq, NATO Mission Iraq, Bagdad

Sikrings- og eskortekompagniet har kørt 58 ture fordelt på 24 ture i den internationale zone og 34 i det øvrige Bagdad. Desuden har der været 8 aflyste ture.

 

NMI og Sikrings- og eskortekompagniet forstætter opgaveløsningen og oplever ikke ændringer i omfanget af opgaver eller muligheden for at løse dem. Den seneste uge har stået på omskiftning af delingerne og kommandodelingen på grund af orlov.

 

Ydermere har bidraget gjort klar til den nye polske deling og den kommende overdragelse til det danske bidrags afløsere.

Fakta

Efter Ruslands invasion af Ukraine har Danmark i tæt samarbejde med allierede og samarbejdspartnere taget et stort ansvar for at støtte Ukraine.

 

Som en del af den samlede støtte bidrager Danmark med danske soldater og instruktører til et britisk-ledet træningsprojekt, som gennemføres i Storbritannien. Her bliver ukrainske rekrutter uddannet i grundlæggende soldaterfærdigheder.

 

Danmark støtter ligeledes uddannelsen af ukrainske kampvognsbesætninger. Uddannelsen foregår i Tyskland. 

Fregatten Niels Juel er indsat i NATOs flådestyrke i Middelhavet.

Flådestyrken er en del af NATOs stående styrker på højt beredskab - NATO’s Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). 

Flådestyrken demonstrerer evnen og viljen til at forsvare alliancens befolkning og territorium imod trusler.

Danmark bidrager til NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI). Danmark bidrager blandt andet med stabsofficerer og rådgivere og med et sikrings- og eskortekompagni, der beskytter rådgiverne under transport og møder. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med stabsofficerer.