Rekrutterne øver kampstilling

Ukrainske soldater i Storbritannien har i den seneste uge blandt andet trænet kamp fra stilling. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Træningsbidraget til støtte for Ukraine - Storbritannien

Temaet i denne uge har været kamp fra Stilling, indbrud i kampstilling og repetition af basisfag (førstehjælp (TCCC), forhold over for miner, luremineringer, ammunition m.m. (CEO) og materielkending).

 

Denne kampeksercits løfter altid motivationen på de ukrainske rekrutter – om end det historisk er blandt de farligste og mest dødbringende indsættelsesformer.  

 

Det er et kærkomment afbræk for øvelserne i skoven, og de ukrainske rekrutter har udvist stort engagement og kampvilje.  

 

Det var igen blevet tid til at gennemføre handlebane i førstehjælp (TCCC). Det overordnede formål er at sætte rekrutterne i stand til at yde behandling under pres og yderst kaotiske forhold. Alle gjorde det godt og deres træning blev anvendt. Der søges at skabe så realistiske forhold som muligt med kamplarm, røg, lyseffekt og sminkede statister.

 

Chefen for 2. Brigade var på besøg ved missionen, da brigaden er ansvarlig for uddannelse og certificering inden påbegyndelse af opgaveløsningen. Holdets næstkommanderende Rikke blev tildelt mønten for den meget tilfredsstillende indsats, professionelle niveau og store engagement.

 

Dansk instruktør modtager chefens mønt

Chef for 2. Brigade tildelte næstkommanderende Rikke mønten for den meget tilfredsstillende indsats, professionelle niveau og store engagement.

Der var i ugen også mulighed for at ”fange” én af de danske instruktører, som havde fødselsdag, i skoven.

 

 

NATOs flådestyrke i Middelhavet

Efter 10 uger indsat i NATOs Stående Flådestyrker i farvandene omkring Europa, herunder i Østersøen, det nordlige Atlanterhav og det østlige Middelhav, lakker Niels Juels deployering mod enden, og fregatten har påbegyndt sin patrulje fra Middelhavet mod hjemlige farvande samtidig med, at opgaverne i NATOs Stående flådestyrker fortsat løses.

 

Efter godt 12 uger på havet er der behov for vedligehold af skibet. Inden turen gik mod Danmark, anløb Niels Juel Souda Bay på Kreta med henblik på at udføre påkrævede reparationer, personeludskiftninger og proviantering til hjemturen. Transitten hjem bliver således brugt til mest muligt vedligehold og rengøring af skibet i det omfang, vejret tillader det.

 

ankomst til Souda Bay på Kreta

Niels Juel havde en flot morgen ved ankomst til Souda Bay på Kreta. Foto: Forsvaret

På Kreta kom der endvidere psykologer om bord fra Forsvarets Veterancenter. Det har givet mulighed for, at der kan afholdes hjemkomstsamtaler under sejladsen hjem. Samtalerne gennemføres rutinemæssigt efter udsendelse i internationale missioner for at støtte alle besætningsmedlemmer med at kunne håndtere eventuelle efterreaktioner efter en sejlads af længere varighed. Samtalerne bidrager til at give besætningen nogle værktøjer og sikrer, at de ved, hvem de kan kontakte, såfremt der måtte opstå et behov.

 

Også på vejen hjem passerede Niels Juel igennem Messinastrædet, der også denne gang imponerede med en solopgang.

Også på vejen hjem passerede Niels Juel igennem Messinastrædet, der også denne gang imponerede med en solopgang. Foto: Forsvaret

Ved ankomst til basehavnen på Flådestation Korsør har Niels Juel sejlet cirka 16700 sømil siden afgang i begyndelsen af september. Til sammenligning er en tur rundt om Jorden på 21600 sømil, så Niels Juel har altså sejlet mere end ¾ rundt om Jorden. Niels Juel forventer at ankomme Flådestation Korsør i slutningen af uge 47.

 

 

NATOs rådgivningsmission i Iraq, Bagdad

Sikrings- og eskortekompagniet har kørt 59 ground moves i Greater Baghdad Area (GBA), fordelt på 16 ture i den internationale zone og 43 i det øvrige Bagdad. Desuden har der været 12 aflyste ture.

 

NMI og Sikrings- og Eskortekompagniet har haft den travleste uge til nu. Det er blevet til 59 moves, som i hvert fald for hold 7 er det højeste antal opgaver til dato. Ugen, der gik, har også stået på sanitetsøvelse hvor sygehjælperne blev trænet i behandling af sårede inde i køretøjerne. Ydermere har kompagninet gennemført en Base Defense øvelse med det amerikanske SECFOR kompagni, hvor emnet var forsvar af lejren i forbindelse med en stor demonstration. Det var fine øvelser og træning, der giver gode erfaringer.

Fakta

Efter Ruslands invasion af Ukraine har Danmark i tæt samarbejde med allierede og samarbejdspartnere taget et stort ansvar for at støtte Ukraine.

 

Som en del af den samlede støtte bidrager Danmark med danske soldater og instruktører til et britisk-ledet træningsprojekt, som gennemføres i Storbritannien. Her bliver ukrainske rekrutter uddannet i grundlæggende soldaterfærdigheder.

 

Danmark støtter ligeledes uddannelsen af ukrainske kampvognsbesætninger. Uddannelsen foregår i Tyskland. 

Fregatten Niels Juel er indsat i NATOs flådestyrke i Middelhavet.

Flådestyrken er en del af NATOs stående styrker på højt beredskab - NATO’s Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). 

Flådestyrken demonstrerer evnen og viljen til at forsvare alliancens befolkning og territorium imod trusler.

Danmark bidrager til NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI). Danmark bidrager blandt andet med stabsofficerer og rådgivere og med et sikrings- og eskortekompagni, der beskytter rådgiverne under transport og møder. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med stabsofficerer.