Danske og svenske kampfly i luften over Østersøen ved siden af et russisk militærfly

Det danske afvisningsberedskab flyver sammen med det svenske ved et russisk COOT overvågningsfly i Østersøen. Foto: Forsvaret 

Af Forsvarskommandoen

 

I 2023 blev Afvisningsberedskabet på Fighter Wing Skrydstrup aktiveret 55 gange. I langt de fleste tilfælde - 48 ud af de 55 aktiveringer - var det som reaktion på russiske militærfly i internationalt luftrum, oftest i Østersøen omkring Bornholm, som fløj uden radiotranspondere tændt eller uden at have sendt flyveplaner på forhånd. Når flyene opfanges på de danske eller allierede radarer til luftrumsovervågning, vil de derfor være ukendte for NATOs systemer og den civile flytrafik i øvrigt, og derfor sender Forsvaret F-16 kampfly ud for at identificere dem visuelt.


"Vi følger de russiske fly, så længe de er i vores interesseområde for at se, hvad de foretager sig. Interesseområdet skal i denne sammenhæng forstås som internationalt farvand, hvor alle nationer har lov til at flyve frit, men hvor vi alligevel har en særlig interesse i at følge med i, hvad der foregår. Også for at kunne gribe ind i tide, om nødvendigt." Det forklarer Søren W. Andersen, der er chef for operationer i Flyverkommandoen.

Danmarks nationale grænse er som udgangspunkt 12 sømil fra kysten, og der har ikke været krænkelser af den i 2023.

Før Ruslands krig mod Ukraine lå antallet af årlige aktiveringer af Afvisningsberedskabet typisk et sted mellem 30 og 50. Det steg til 80 aktiveringer i krigens første år, for så at falde til 55 sidste år. Den type russiske flyoperationer, vi typisk har set i Østersøen i 2023 er ofte overvågningsfly, hvilket også er normalt, forklarer Søren W. Andersen.

De øvrige aktiveringer af Afvisningsberedskabet i 2023 har eksempelvis været støtte til den civile flytrafik, for eksempel grundet tekniske problemer med fly som manglende radiokontakt.

Afvisningsberedskabet varetages først og fremmest fra Flyvestation Skrydstrup, mens der i 2023 også i korte perioder har været indsat et midlertidigt fremskudt beredskab på Bornholm. Beredskabet på Bornholm blev aktiveret i fem tilfælde i 2023.

Læs mere om afvisningsberedskabet her.