Soldater i sne med helikopter i baggrunden

Arkivfoto fra tidligere NATO-øvelse i Norge. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

NATO afholder de kommende måneder den store militærøvelse Steadfast Defender 24, som bygger på NATO’s opdaterede forsvarsplaner.


Øvelsen er inddelt i to dele og rummer en hel række underliggende øvelser. Den strækker sig geografisk fra Atlanterhavet, over det høje nord til de baltiske lande, det europæiske fastland og ned til Sortehavsregionen.


Et af omdrejningspunkterne i Steadfast Defender 24 er at flytte materiel og store styrker fra Nordamerika til forstærkning af NATO-alliancen på europæisk jord.


Dansk deltagelse på to fronter

Forsvaret deltager i alt i Steadfast Defender 24 med op i mod 1200 soldater fordelt på alle værn og skal i forbindelse med øvelsen også yde værtsnationsstøtte, da Danmarks placering ved Østersøen er strategisk vigtig for hurtig og smidig forstærkning af NATO i det østlige Europa.


De Nordamerikanske styrker indgår derefter i flere øvelser, som skal træne medlemslandenes evne til sammen at gennemføre komplekse miltære operationer - på tværs af nationer og miltære domæner.

"Øvelsen vil demonstrere, at NATO-alliancen evner en transatlantisk flytning af styrker fra Nordamerika, der kan indsættes i Europa og således forstærke NATO’s forsvarsevne i Europa og Danmarks nærområde markant. Med vores deltagelse viser vi, at vi står skulder ved skulder med vores allierede imod udefrakommende trusler mod NATO-alliancens territorier," siger brigadegeneral Poul Ebstrup, som er vicechef i Forsvarskommandoens Operationsstab.

Fokus på styrket forsvar af Norden

I første del af Steadfast Defender deltager Forsvaret i Joint Warrior 24, der er en britisk ledet maritim øvelse i farvandet vest for Norge, samt den norskledede øvelse Nordic Response 24, som foregår i den ekstreme kulde i Nordens arktiske områder. Efter nuværende planer deltager Forsvaret med enheder fra Søværnet, Flyvevåbnet og Specialoperationskommandoen, samt med stabsofficerer i forskellige stabe.

 

I øvelsen Nordic Response landsættes allierede forstærkninger fra Nordamerika og andre alliancelande og øger Norges, Sveriges og Finlands evne til at afskrække en potentiel nordlig flanketrussel. Øvelsen giver Forsvaret en unik mulighed for at træne operativt samarbejde med enheder fra blandt andet Norge, Sverige, Finland og USA. Den bidrager ligeledes til nordisk integration i rammen af NATO – og ultimativt til NATO’s evne til at forsvare Norden.

 

NATO lægger med Steadfast Defender 24 blandt andet vægt på at vise, hvilke styrker Finland og Sverige bringer ind i alliancen.

NATO’s forsvarsplaner og øvelser i stor skala

Alle NATO-øvelser er af en defensiv natur og Steadfast Defender 24, som har været under forberedelse i flere år, har til formål at træne NATO’s evne til at eksekvere på sine forsvarsplaner. 


NATO’s aktuelle forsvarsplaner blev vedtaget på NATO-topmødet i Vilnius i 2023 som modsvar på en tiltagende usikker og uforudsigelig sikkerhedssituation i Europa og er de mest omfattende siden afslutningen af den kolde krig.

 

Læs mere:

Fakta

Cirka 90.000 soldater fra alle 31 allierede nationer og Sverige deltager i NATO-øvelsen Steadfast Defender 24.

 

Forsvaret planlægger at deltage med op imod 1200 soldater fra alle værn.

 

På materielsiden indgår i alt

  • mere end 50 krigsskibe
  • mere end 80 kampfly, helikoptere og droner
  • mere end 1.100 pansrede køretøjer

 

De sidste NATO-øvelser af sammenlignelig størrelse var REFORGER i 1988, med 125.000 deltagende soldater, og TRIDENT JUNCTURE in 2018, med 50.000 deltagere.