Charliekompagniet på patrulje i Green Zone.

Charliekompagniet på patrulje i Green Zone. Foto: Ronny Benjamin Vossen Rasmussen / Forsvaret

Hold 12 er opstillet med udgangspunkt i Jydske Dragonregiment (Første Panserbataljon) fra Holstebro. Kampgruppen er opbygget på traditionel vis med et stabs- og logistikkompagni med enheder til transport, forsyning, vedligeholdelse og reparationer samt sanitetspersonel, der både varetager ambulance- og redningstjeneste og den almindelige lægetjeneste. Derudover er der også udsendt et ildstøtte-element, en ingeniørenhed, en elektronisk opklaringsenhed, en telegrafenhed samt en enhed, der rådgiver og uddanner de afghanske sikkerhedsstyrker.

Alt i alt en slagkraftig og fleksibel dansk styrke med et relativt større islæt af Stående Reaktionsstyrke end tidligere hold. Hertil kommer en mineryddersektion (EODSEK), som er afgivet til kampgruppens foresatte enhed, den britisk ledede Task Force Helmand.

I kampgruppen indgår et panserinfanterikompagni fra Gardehusarregimentet (Bravokompagniet 2/I/GHR), der kører i infanterikampkøretøjer, og et mekaniseret infanterikompagni fra Jydske Dragonregiment (Charliekompagniet - 4/I/JDR), der kører i PMV M113. Derudover støtter et kampvognsdetachement med en kampvognsdeling på tre Leopard 2 A5, en militærpolitienhed samt en civil-militær samarbejdsenhed (CIMIC) til identifikation og koordination af udvalgte genopbygningsprojekter.

Ud over det danske bidrag består kampgruppen af to britiske lette infanterikompagnier, en britisk opklaringseskadron, en bosnisk bevogtningsdeling, en amerikansk luftstøtteenhed samt britiske, amerikanske og bosniske stabsmedlemmer.

Kampgruppens opgave er primært at bidrage til sikkerheden i området nord for hovedbyen Gereshk med henblik på at støtte opbygningen af et fungerende afghansk civilsamfund. Sikkerhedsopgaven består især af militære operationer i samarbejde med to afghanske bataljoner (kandakker), hvor kampgruppen endvidere bidrager til uddannelsen af de afghanske enheders evne til at planlægge og gennemføre operationer. Herudover er det kampgruppens opgave at støtte opbygningen af det lokale afghanske politi i tæt samarbejde med udsendte fra Rigspolitiet.

Se video om samarbejdet med afghansk politi (ANP)Kampgruppen vælger tidligt i udsendelsesperioden at øge antallet af patruljer og operationer i området vest for Patrol Base Line og nord for Nahr-e-Bughrã kanalen med danske kampenheder, primært for at hindre den tiltagende udlægning af sprængladninger på vejene langs Patrol Base Line og langs kanalen. Patruljerne gennemføres også for at dominere området mellem Gereshk og PBL. Det øgede aktivitetsniveau resulterer relativt hurtigt i den ønskede reduktion af modstandernes mulighed for at udlægge sprængladninger i området, men desværre også i et relativt stort antal sårede soldater inden for en kortere periode - og ikke mindst tabet af konstabel Jacob Sten Lund Olsen fra Bravo-kompagniet (2/I/GHR) den 3. september 2011, der falder som følge af eksplosionen fra improviseret sprængladning.

Hold 12 bruger en del energi på counterinsurgents, altså bekæmpelse af oprørere og deres frihed til at bevæge sig i området. Politisk er det besluttet, at der ikke længere skal være danske soldater i Patrol Base Line. Afghanske brigadegeneraler fremlægger selv en plan for, hvordan de fremadrettet vil udnytte ”linjen,” og beslutter, at de vil lægge tyngden i og nord for Gereshk. Det betyder også, at flere patruljebaser, der ligger i yderkanten, inddrages, således at mandskabet kan fokusere på selve byen Gereshk og holde Taleban ude af området.

Hen på efteråret nedtones antallet af standardpatruljer til fordel for at gennemføre større operationer. Det bliver også mere åbenlyst, at de afghanske hærstyrker er for spredte og som følge heraf ikke tager det nødvendige medansvar for operationerne, hvilket er problematisk, ikke mindst i relation til planerne om at overdrage ansvaret til den afghanske hær frem mod 2014. Det bliver derfor afgørende for kampgruppen at få de afghanske styrker til at tage initiativet i stedet for blot at følge ISAF-styrkerne under operationer. Det lykkes at få skabt en samlet plan med afghansk ejerskab – ikke mindst som følge af et stort personligt engagement fra chefen for den britisk ledede Task Force Helmand, Brigadier Patrick Sanders. Resultatet af denne indsats bliver, at de afghanske styrker i kampgruppens operationsområde rykker tættere på Gereshk, og at de to afghanske bataljoner efter en lidt tøvende start tager reelt ejerskab i hver deres ansvarsområde.

Mod slutningen af holdet har chefen for NES (N) og de afghanske sikkerhedsstyrker gennemført en operation omkring Bandi Barq Road for at øge sikkerheden omkring vejen. De afghanske sikkerhedsstyrker tager gradvist mere ansvar i den sydlige del af Deh Adam Kahn og gennemfører i større grad selvstændig patruljering uden støtte fra den dansk-ledede Combined Force Nahr-e Saraj (North).

Den 25. december overdrages patruljebasen Shir Agha til de afghanske sikkerhedsstyrker, og den sidste danske soldat forlader patruljebasen Bridzar den 28. december. Det danske styrkebidrag er forsat tilstede i Patrol Base Line og opererer ud fra Patruljebase Clifton, som i slutningen af januar overdrages til britisk kommando. Der er nu ikke længere danske soldater i Patrol Base Line.

Kampgruppen afslutter sin opgaveløsning i en primært støttende rolle og kan med god samvittighed overdrage ansvarsområdet til en britisk kampgruppe fra 1. Grenadier Guards ved en parade i Camp Price den 10. februar 2012. En parade der samtidigt markerer afslutningen på perioden med en dansk ledet kampgruppe i Afghanistan.

Hold 12 ser tilbage på seks udfordrende måneder med en dræbt og 22 sårede danske soldater, seks dræbte og 16 sårede britiske soldater under dansk kommando samt en dræbt og en såret blandt de lokale tolke.

”Det er ikke et spørgsmål om at vinde krigen, for der er aldrig nogen, der har kunnet vinde en krig på den her måde. Spørgsmålet er, om vi kan vinde freden – og det bliver spændende at se, om vi har sat os så store spor for fremtiden”, udtaler Oberst Ken Knudsen, kort før overdragelsen til chefen for hold 13, oberst Jan Hansen.

Danmark har nu ikke længere en kampgruppe med eget operationsområde i Afghanistan.

11. august 2011 - 11. februar 2012

Chef: Oberst Ken Engedal Knudsen

 

Styrkebidrag: 662 mand

 

Opstillende enhed: Panserbataljonen ved Jydske Dragonregiment

 

Stabens placering: MOB Price

 

Faldne: 1
Jacob Sten Lund Olsen, 3/9/2011

 

Sårede: 22

 

Hårdt sårede: 3

Sidst opdateret 10. august, 2020 - Kl. 12.26