En loader vinker amerikanske soldater, som har deltaget i øvelsen, ombord på C-130, inden den flyver tilbage til Flyvestation Aalborg.

I 2022 stiller Danmark blandt andet et af Flyvevåbnets taktiske transportfly til NATO Response Force beredskabet. Foto: Maja Wistesen/Forsvaret.

NRF blev oprettet i 2002. I 2014 blev styrken forstærket, da NATO oprettede en spydspidsstyrke – Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). Udover VJTF-styrken består NRF af en opfølgningsstyrke på højt beredskab og en generel styrkepulje.

 

Forstærkningen af NRF var en del af NATO svar på ændringerne i det udenrigs- og sikkerhedspolitiske landskab, især Ruslands aggressive adfærd og ustabiliteten i Europas sydlige nærområder.

 

NATOs medlemslande bidrager til NRF på rotationsbasis. Den samlede styrke, der står i beredskab til NRF, omfatter ca. 40.000 soldater.Ved siden af den operative rolle bruger NATO NRF som en motor i udviklingen af medlemslandenes forsvar.

Som et supplement til NRF oprettede NATO i 2018 NATO Readiness Initiative. NRI betyder opstilling af 30 kampbataljoner, 30 større skibe og 30 eskadriller kampfly på maksimalt 30 dages beredskab. I alt ca. 80.000 soldater.

 

Danske bidrag til NRF

Danmark har på rotationsbasis bidraget til NRF fra styrken blev oprettet. I 2022 har Danmark tilmeldt en fregat og et C-130J transportfly i rammen af VJTF.

 

Forsvaret vil yderligere kunne bidrage til opfølgningsstyrken og den generelle styrkepulje. De mulig danske bidrag omfatter et specialoperationsstyrker, en fregat inklusive helikopter samt et luftovervågnings- og kontrolsystem.

Sidst opdateret 10. juni, 2021 - Kl. 15.12