Helicopter Wings tre helikoptere og T-17

AS 550 Fennec, MH-60R Seahawk, EH101 Merlin og T-17 i luften samtidig viser, hvilken enheder vi har i Karup. Foto: Forsvaret.

Eskadrille 722

"Nihil Intentatum" - Intet uforsøgt

Helikopter: EH101 Merlin

 

Search and Rescue (SAR): 

24 timer i døgnet, 365 dage om året er der tre EH101-helikoptere på beredskab, som er klar til at rykke ud med kort varsel og redde mennesker til søs, støtte med patienttransport eller foretage eftersøgninger.

 

Hver vagt holdes af en 5-mands besætning fra Eskadrille 722 samt en læge. Besætningen består af en luftfartøjschef, en 2. pilot, en flymaskinist, der også fungerer som hoistoperatør, en redder, der også fungerer som tekniker og en systemoperatør, der også er reserveredder.

 

Taktisk Troppetransport (TTT):

Denne opgave går ud på at transportere soldater og gods hurtigt og sikkert frem til destinationen. Flyvningen foregår hurtigt og med bevæbning på helikopteren.

 

Eskadrille 723

"Valet Vigilat" - Stærk og årvågen

Helikopter: MH-60R Seahawk

 

Suverænitetshævdelse og fiskeriinspektion:

Sammen med Søværnet og Arktisk Kommando varetager eskadrillen Danmarks interesser i det arktiske område - herunder suverænitetshævdelse og fiskeriinspektion.

 

Eskadrillen indgår som en del af Søværnets bidrag og opererer sammen med skibene.

 

Search and Rescue og støtte til Siriuspatruljen:

Fra Søværnets skibe kan Seahawk helikopteren indsættes hurtigt og effektivt til at eftersøge og redde i det nordatlantiske område. Desuden bringer helikopteren provisioner ud til Siriuspatruljen, så de kan fortsætte deres opgaveløsning.

 

Eskadrille 724

"Videmus et Pugnamus" - Vi ser og vi kæmper

Helikopter: AS-550 Fennec

 

Eftersøgning og støtte til antiterror

Eskadrille 724 støtter Politiet i forbindelse med eftersøgninger af forsvundne  personer og som observationshelikopter under store arrangementer.

 

Derudover arbejder eskadrillen sammen med Politiets Aktionsstyrke (AKS), Jægerkorpset og Frømandskorpset om antiterror-opgaver.

 

Rekognoscering og sikring

Ved rekognosceringsopgaver overflyver helikopteren et område for at indsamle informationer til brug for landtropper, der skal kunne manøvrere i området.

 

Fennec-helikopterne anvendes også til sikring i samarbejde med landbaserede enheder. I denne sammenhæng bliver helikopteren til en flyvende observationspost, eventuelt med bevæbnede vagter ombord, når for eksempel en lejr eller en konvoj skal bevogtes.

Helikopterne bruges også til persontransport og mindre transportopgaver.

 

Flyveskolen

"Ex Exercitio Peritia" - Ved at udøve dygtighed

Fly: Saab T-17 Supporter

 

Skolens primære formål er at udvælge egnede pilotelever til fortsat uddannelse i Flyvevåbnet. Elementærkursus for piloter er et fem måneders forløb, hvor eleverne gennemgår et intensivt teoretisk indlæringsforløb og samtidigt skal tilegne sig flyvemæssige færdigheder. Hvis de består elementærkurset, bliver de vurderet egnet til det videre uddannelsesforløb i udlandet og senere ved en flyvende enhed her i Danmark.

Facebook Feed

Indhold fra Facebook kan ikke vises, da du ikke har accepteret tredjeparts-cookies.

Sidst opdateret 31. maj, 2024 - Kl. 10.23