Kommunikation og netværker betyder alt for soldaterne

Føringsstøtteregimentet leverer kommunikation og netværk.

Vores soldater og enheder kan blive indsat i fredstid, under kriser og i konflikter både nationalt og internationalt. Føringsstøtteregimentet er opbygget med følgende enheder og elementer.

 

Føringsstøtteregimentets øverste ledelse

Regimentets chefgruppe består af regimentschefen, regimentsbefalingsmanden og næstkommanderende.

 

Tjenestegrens Inspektionselement

Elementet gennemfører blandt andet inspektionsvirksomhed, indsamler grundlag for konceptudvikling på det taktiske niveau og bidrager til certificering af enheder.

 

Command Support Coordination Cell

Har til opgave at følge, koordinere og lede Føringsstøtteregimentets opgaveløsning i forbindelse med større øvelser (nationale øvelser, internationale øvelser og beredskaber). Løser endvidere opgaver på vegne af regimentets øverste ledelse og yder støtte hertil. Derudover indgår de i Hærkommandoens landmilitære hovedkvarter.

 

Garnisonsstøtteenheden

Enheden står for alt det praktiske, der skal til for at få en kaserne til at fungere. Det spænder vidt fra ledelsesstøtte og støtte til personelforvaltning, personeladministration og presse- og informationsvirksomhed til sikkerhed, arbejdsmiljø, håndtering af farlig gods og meget mere.

 

1. Føringsstøttebataljon

Indgår i Hærens 1. Brigade, som er en slagkraftig og professionel troppeenhed, som vi opstiller og uddanner føringsstøttekapaciteter til. Bataljonen er også Føringsstøtteregimentets bidrag til Hærens internationale operationer. Herudover støtter bataljonen hele Hæren med ekspertise inden for føringsstøttedoktriner, taktiske kommunikationssystemer med videre.

 

2. Føringsstøttebataljon

Bataljonen opstiller og uddanner føringsstøttekapaciteter til blandt andre Flyvevåbnet, Specialoperationskommandoen og NATO. Herudover uddanner bataljonen også værnepligtige og kontraktansatte soldater til Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse.

 

3. Communications & Informations Systems Operationstøttebataljon

Bataljonen støtter hele Forsvaret med satellitkommunikation, it- og cybersikkerhed og it-uddannelser. Herudover yder bataljonen regimentets øvrige enheder og andre eksterne enheder teknisk støtte og ekspertise inden for en række forskellige kommunikations- og it-systemer. De cyberværnepligtige bliver uddannet i denne bataljon.

 

Command Support Battalion

Bataljonen er en multinational enhed, der hovedsageligt opstiller og uddanner føringsstøttekapaciteter til NATO's Multinational Division North i Danmark og Letland.

Sidst opdateret 13. maj, 2020 - Kl. 07.57