Overkonstabel-1 Erik Berre Rolandsen

 

Overkonstabel-1 Erik Berre Rolandsen mødte som værnepligtig ved søværnet i oktober 2004 og blev overført til Tambourkorpset, hvor han var indtil november 2005.

Fra midten af maj 2006 og indtil udgangen af 2007 gjorde han tjeneste ved Livgardens Tambourkorps og i Vagtkompagniet i Den Kongelige Livgarde.

Fra januar 2008 var han i panserinfanteri-kompagniet i Livgardens 1. bataljon, og i slutningen af januar 2010 blev han udsendt med kompagniet til Afghanistan på Hold 9.

Han efterlader sig hustru og to børn.

"Han var en mand, der indgød tillid og moral blandt de mennesker, der var omkring ham. Erik stod op for andre i sin funktion som talsmand for soldaterne og var meget anerkendt på alle niveauer for sin høje begavelse og dybe empati for andre mennesker," skriver chefen for Den Danske Kampgruppe, oberst Flemming Mathiasen i sit mindeord.

Han fortsætter: "Han havde let til smil og var kendt for at være en god kollega. Det, der fyldte allermest i Eriks liv, var hans kone og to børn. Vores tab og savn af Erik kan på ingen måde sammenlignes med deres. De er i vores tanker, og vi sender dem vores dybeste medfølelse, hver gang vi mindes Erik."

Æret være Erik Berre Rolandsen minde


Tjenesteforløb:

4. februar 2004 Indkaldt til 1 OPKESK/V JDR
13. oktober 2004 SVN Basisuddannelse
13. juli 2005 Ansat i SVN Tambourkorps
15. maj 2006 Ansat i LG tambourkorps
1. januar 2008 Ansat i PNINFKMP/I LG
Januar 2010 Udsendt til ISAF
Bisat:

Hvidovre Kirkegård, v/ Møllehøjvej 4, 2650 Hvidovre