Konstabel Steffen Bloch Larsen


Konstabel Steffen Bloch Larsen blev dræbt på fodpatrulje i den nordlige del af danskernes ansvarsområde i Helmandprovinsen, Afghanistan.

Mindeord fra chefen for den danske kampgruppe oberst Karsten Eiholm Kjær:
"Det er i dyb sorg, at den danske kampgruppe mindes vores kollega, kammerat og ven, konstabel Steffen Bloch Larsen, som den 19. september 2009 blev brutalt revet fra os. Han udførte sit job som sygehjælper i 3. deling ved 3. mekaniserede infanterikompagni under en patrulje i ”Green Zone” nord for Gereshk.
Steffen passede sit job i delingens forreste gruppe, da enheden faldt i et baghold. 3. deling og sanitetsgruppen handlede forbilledligt og gjorde alt hvad de kunne for at komme Steffen til undsætning, men desværre var de påførte skader så store, at Steffens liv ikke stod at redde.
Den danske kampgruppe er hårdt ramt, men trods vores egen sorg, går vores tanker og dybeste medfølelse først og fremmest til Steffens nærmeste pårørende og venner.
Den danske kampgruppe har stadig en stor og svær opgave at løse med at bringe sikkerhed til det afghanske folk.
I går gik solen ned efter en trist dag. I dag er solen stået op igen og vi fortsætter med at løse opgaverne.
Det gør vi fordi, vi tror på – ligesom Steffen troede på – at vi gør en forskel.
Vi lader ikke Steffens offer være forgæves.

Æret været konstabel Steffen Bloch Larsens minde!"


MJ Nicolai Schat-Eppers, Chef for 3. kompagni:
"Steffens hustru, familie og kompagni har lidt et stort tab.
Steffen er borte. Revet fra os uden varsel. Ord synes tomme og fattige, men det er gennem ordene, at vi finder mening og trøst.
Det er svært at beskrive vores fælles tab.
Som chef var det en stor glæde at have Steffen i kompagniet.
Hans ydmyghed, glimt i øjet og et skævt smil – det er det billede, der møder mig, når jeg skal beskrive Steffen.
Der er ingen tvivl om Steffen var en yderst professionel soldat. Han udfyldte sin funktion som sygehjælper til fulde. Han levede i kompagniets ånd, og han gav uden at kræve noget igen – et stort menneske, en god ven.
Det var en stor glæde for mig, da han efter sommerferien bad mig om en kort samtale, hvor han stolt fortalte, at han havde giftet sig med sin kæreste.
Det var fantastisk at høre og opleve hans stolthed i denne forbindelse.
Det var tydeligt at forstå, hvor hans kærlighed lå. Der er ingen tvivl om at vi alle soldater som familie vil lide afsavn, for Steffen var et stort menneske og han fyldte på sin ydmyge facon.
Kompagniets og mine tanker er ved Steffens hustru og familie i denne stund og vil altid være det.
Den 19. september er for evigt brændt fast i vore hjerter.
Vi vil sørge over Steffen, vi vil rejse os for Steffen, vi vil være stærke som Steffen, for vi er seje som Steffen, viljestærke som Steffen og vil sejre for Steffen.

Voluntas Victoriae – Viljen til sejr

Steffen, æret være dit minde!" 


3. deling Mindeord:
"Den 19. september 2009 mistede vi i 3. deling vores gode ven, kammerat og kollega, Steffen. Men vi er ikke de eneste, der har mistet.
Vores tanker går til Steffens hustru, mor, far, bror, venner og øvrige familie, som har lidt et uerstatteligt tab.
Steffen omkom i forbindelse med en patrulje til fods i den grønne zone, hvor delingen var i færd med at løse en fælles opgave med vores samarbejdspartnere fra den afghanske og den britiske hær.

Vores ven, Steffen, var en meget positiv, empatisk og hjælpsom person, der altid drog omsorg for andre før sig selv. En person der altid gav mere, end hvad han forlangte af andre. En meget livsglad person, som med sit glade, humoristiske og altid smilende væsen påvirkede alle omkring sig.

Steffen var meget vellidt af alle i såvel delingen som kompagniet.
Han var et eksempel for os alle til efterlevelse som soldat, som kollega og som ikke mindst som ven og kammerat.
Vores ven var fagligt dygtig og havde altid en professionel tilgang til opgaveløsningen. Han var en fighter og en viljestærk person, der i sin rolle som sygehjælper kunne drage stor nytte af sine empatiske evner og venlige væremåde.

Steffen talte meget om sine kære hjemme i Danmark. Særligt meget betød hans hustru, som han blev gift med denne sommer. Det er derfor med den største sorg i hjertet, at vi retter tankerne mod Steffens hustru, mor, far og bror. At de må leve videre med et ubeskriveligt afsavn og en umiddelbar meningsløshed, mens de går en meget svær tid i møde.
Vi vil gøre alt for at støtte og hjælpe jer igennem denne svære periode.

Imens vil vi, venner, kammerater og kollegaer, kæmpe videre for at løse en opgave, som Steffen helhjertet troede på.
En opgave, hvor egoisme og selvforherligelse falder bort.
En opgave, hvor glæden over at kunne hjælpe andre hyldes.

Æret være hans minde."


Æret være Steffen Bloch Larsens minde!


Tjenesteforløb:

4. august 2008 2 HBUKMP/5 LS BTN/DANILOG
1. december 2008 5 HRUKMP/II UDDBTN LG
27. juli 2009 Udsendt til ISAFBisat:

Birkholm Kirkegård, Hjortespringvej 130, 2730 Herlev