[Oprindeligt publiceret af Den Kongelige Livgarde]

Ved støttekoncerten i Lillerød Kirke torsdag den 1. februar, kunne Chefen for Den Kongelige Livgarde, oberst Mads Rahbek, overrække kr. 10.000,- til projektet fra Livgardens Veteranarbejde.

Tekst: Presseofficer Thomas Helbro Reimann
Fotos: Roy Fabricius, FABFOTO


Som nabo til Garderkasernen i Høvelte, har KFUMs Soldaterhjem oprettet en række veteranboliger, der skal give udfordrede veteraner en mulighed for at komme sig og få hjælp til at overskue dagligdagen.


De to arrangører Mads Rasmussen, til venstre, og Gerth Berthelsen byder velkommen til arrangementet.

I den forbindelse har de to veteraner, Gerth Berthelsen og Mads Rasmussen, startet en indsamling med det formål, at give nogle af veteranerne mulighed for at besøge veteraner bosiddende på Grønland samt give dem mulighed for at komme på en fisketur samtidig. Alt dette skal ske i forbindelse med Flagdagen 5. september 2018, hvor veteranerne vil festligholde Flagdagen ved Arktisk Kommando i Nuuk. 

Koncerten i Lillerød Kirke var første del af indsamling, som skal danne e solidt grundlag for at skabe det økonomiske rum, der kan sende veteranerne til Grønland.


To tambourer spillede en coverversion af John Mogensens hit "Ensomhedens Gade nr. 9".

Derfor havde en række sangere, Rasmus Lyberth, Julie Bundgaard, Linda Andrews med kor samt Den Kongelige Livgardes Tambourkorps givet sin støtte til projektet.

”Tak for et rigtig godt arrangement med nogle gode musikalske indslag”, takkede oberst Mads Rahbek arrangøren Gerth Berthelsen og fortsatte, ”Jeg kan kun være stolt, når veteraner og frivillige laver et så flot arrangement til fordel for andre veteraner. Tillykke med det flotte resultat.” 


Chefen for Den Kongelige Livgarde, oberst Mads Rahbek overrækker en check på kr. 10.000,- til projektet fra Livgardens Veteranarbejde.

Resultatet var overvældende. 143.000 kr. er allerede indsamlet og dermed er turen en realitet, selvom der stadig mangler omkring kr. 100.000,- for at nå det ønskede mål.

Hvis du vil vide mere om Veteranprojekt Grønland, så besøg dem på facebook, hvor du kan læse mere om projektet i sin helhed samt om hvordan du kan støtte den gode sag. Benyt linket herunder:
Veteranprojekt Grønland