[Oprindeligt publiceret af Den Kongelige Livgarde]

I dag blev fire medarbejdere fra Den Kongelige Livgarde tildelt et legat fra Henning Remmens Støttefond for Gardere.

Tekst og foto: Thomas H. Reimann, presseofficer

Overrækkelsen af legater foregik på Livgardens Kaserne i København, hvor legatmodtagerne samt Mette Remmen, som repræsentant fra fonden, var samlet.

Den første legatmodtager var oversergent T.F. Nielsen, der modtog et legat med følgende begrundelse:
"..hans professionalisme, dygtighed og holdninger markerede ham ikke blot som en naturlig leder, som både kunne og ville træffe de rigtige beslutninger, men også som en rollemodel, ... med opgaven i centrum og altid med fokus på enheden og derefter sig selv."


Oversergent T.F. Nielsen modtager et legat fra Remmen Fonden for sin indsats på OIR, hold 5.

De tre øvrige modtagere arbejder i Den Kongelige Livgardes Kontaktelement, som yder en daglig støtte til personer, som skal  udsendes, er udsendt eller har været udsendt eller disses pårørende.
Begrundelsen for legattildelingen for de tre modtagere kan kort opsummeres til følgende:
"Som enkeltpersoner ydes en service, så udsendte (tidligere/nuværende) eller deres pårørende aldrig mødes af en telefonsvarer. Denne utrolige uselviske, hjælpsomme og grænseoverskridende måde at støtte missionsfolk og deres pårørende på, har gjort, at de svære stunder for udsatte kolleger, bliver lidt nemmere".

Chefen for Den Kongelige Livgarde, oberst Mads Rahbek, læser begrundelsen op for de tre modtagere af et legat. Fra venstre kaptajn Jesper Lund, seniorsergent P.D. Jensen samt OKS-1 S.B. Jensen.

Herefter blev de fire modtagere fotograferet med Henning Remmen Fondens repræsentant, Mette Remmen.