Hesteskadronen under statsbesøg i København i 1988.

Gardehusarregimentet under eskorte i 1988. Foto: ukendt.

Formål

Gardehusarregimentets Historiske Samlings Venner har til formål at virke aktivt for at bevare
og udbygge Gardehusarregimentets Historiske Samling på Gardehusarkasernen i Slagelse.
Foreningen bidrager med økonomisk støtte og anden støtte til samlingen efter
regimentets ønske. Ofte bidrages der økonomisk til at indkøbe interessante historiske
effekter, der kan anvendes i samlingen eller på anden vis bruges med et historisk formål for
øje.

 

Aktiviteter

Foreningen afholder hvert år generalforsamling med historisk interessante foredrag eller
besøg ved andre samlinger eller museer. Der opkræves et årligt kontingent til støtte for
”vennernes” aktiviteter og den årlige generalforsamling.

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af nuværende og tidligere officerer ved regimentet.

Formand:
Kammerherre, oberst Tommy M. Paulsen, tidligere chef for Gardehusarregimentet
(2009- 2016)

Næstformand
Major Jan Bartold 

Sekretær
Major Lasse Galsgaard-Olsen, stabschef ved Gardehusarregimentet

Kasserer
Major Christian Eilschou-Holm, chef for Hesteskadronen

Bestyrelsesmedlem
Oberstløjtnant Karsten Thuen

 

Besøg GHR HISAMs hjemmeside på linket herunder. Her kan du også booke et besøg ved samlingen, blive medlem og/eller støtte foreningen.

 

Sidst opdateret 29. november, 2023 - Kl. 15.09