Kram efter en vellykket holdpræstation

Formålet med det danske Invictus Games program er at forandre de skadede veteraners liv. Sportslig succes ved stævnerne er kun en bonus.

Formålet med det danske Invictus Games program er:

 

  • Gennem den højest mulige anerkendelse fra Forsvaret og det civile Danmark og med en samlet rehabiliteringsindsats, at bringe veteranerne til startlinjen for resten af deres liv.
  • Gennem pårørende involvering at skabe indsigt og netværk bidragende til en vedvaren-de rehabiliteringseffekt til glæde for både veteranen og de pårørende.
  • At sikre tydelighed overfor veteranerne, samfundet og Danmarks allierede om, at Forsvaret anerkender og støtter sine skadede veteraner i deres rehabiliteringsproces.

 

Formålet realiseres gennem sport, personlig udvikling, fællesskab og en socialfaglig indsats.

 

Fokus i Invictus Games programmet er personlig udvikling som positivt bidrag til den allerede igangværende rehabilitering, og hviler i høj grad på veteranens eget personlige ansvar.

 

Omdrejningspunkterne for programmet er fem træningssamlinger af fire dags varighed af-holdt på Vejen Idrætscenter, hvor veteranen vil få mulighed for at afprøve og styrke sine evner inden for disciplinerne (atletik, svømning, cykling, bueskydning, power-lifting, ergo-meterroning, siddende volleyball og driving challenge), arbejde med sin personlige udvikling samt opbygge tillidsfulde relationer til de andre deltagere, trænere og ledere.

 

Det personlige udviklingsprogram, der kører parallelt med træningen, fokuserer på to over-ordnede temaer ’personlige målsætninger’ og ’læring & udvikling’. Veteranen vil blive indført i en målsætningsmodel til at arbejde med og derudover lære om de forudsætninger, der skal være til stede for at læring og udvikling optimalt kan foregå personligt og f.eks. i sin familie.

 

Derudover arbejdes der med team udvikling, herunder værdier, og det udvalgte hold formulerer dets egen værdisætning som fundament for den rejse, som holdet tager sammen.

 

Som en vigtig del af konceptet involveres pårørende ligeledes i programmet straks efter udvælgelse og deltager ligeledes i Invictus Games.

 

Deltagelse i Invictus Games må ikke være en målsætning i sig selv. Invictus Games er en katalysator eller et afsæt for veteranens personlige udvikling og rehabilitering.

 

Beskrevet på en anden måde, så er det at stå på startlinjen ved en konkurrence til Invictus Games det samme som at stå på startlinjen for resten af veteranens liv.

 

Forventningen er, at veteranen tager sit personlige ansvar alvorligt og engagerer sig sports-ligt som socialt på samlingerne og imellem samlingerne - en forventning der løbende vil blive fulgt op på. Den primære træning vil foregå mellem samlingerne, da veteranen efter udvælgelse skal tilknyttes en lokal idrætsforening, svømmehal etc., da den lokale forankring er et vigtigt bidrag til veteranens sociale udvikling.

 

Det danske Invictus Games program er anerkendt for at fokusere på håndtering og udvikling af PTSD ramte veteraner.

 

H.K.H. Prins Harry har i sine taler ifm. Invictus Games lagt stor vægt på netop PTSD. Det kan bl.a. fremhæves, at der modsat mange andre lande indgår to psykologer samt to social-faglige kompetencer i det danske ledelsesteam omkring veteranerne.

 

Derudover består ledelsesteamet af en Team Manager, projektassistent, trænere, fysioterapeut, ernæringskonsulent samt mediefolk.

 

Sidst opdateret 30. oktober, 2023 - Kl. 10.51