Nedenstående informationsfoldere indeholder de oplysninger, som gælder for værnepligtige. 

 

Sundhed & Værnepligt, 2024

En vejledning  til sundhed og værnepligt fra infirmerierneFAQ

Hvis du bliver syg eller kommer til skade og af den grund har behov for lægehjælp, skal du tage kontakt til din sergent eller dit administrationskontor.

Hvis du får brug for læge eller får tandpine i weekenden, kan du kontakte lægevagten eller tandlægevagten. Husk at vise dit ”Akutkort”.

Sidst opdateret 22. marts, 2024 - Kl. 13.48