Iransk patruljebåd i Hormuz-strædet

Iranske patruljebåde fra Revolutionsgarden holder øje, når fregatten Iver Huitfeldt sejler gennem Hormuz-strædet for at overvåge og etablere et maritimt situationsbillede. Møderne til søs foregår med gensidig respekt.

Af Forsvarskommandoen

 

AGENOR – Det danske fregatbidrag til Hormuz-strædet

Iver Huitfeldt har gennemført passage af Hormuz-strædet, som er det snævre farvand, der adskiller Omanbugten og Den Persiske Golf. Strædet er tæt trafikeret med skibe på vej ind og ud af den Persiske Golf. I strædet støder Omans og Irans territorialfarvand op mod hinanden.

Iver Huitfeldts opgave er at overvåge farvandet og etablere et maritimt situationsbillede til de europæiske beslutningstagere for at sikre skibsfartens frie bevægelighed i området. Og selv om Iver Huitfeldt på intet tidspunkt under gennemsejlinger befinder sig i iransk territorialfarvand, følger iranerne selvsagt med i, hvad fregatten foretager sig. Derfor er møder med iranske fartøjer en del af normalbilledet i missionen.

I forbindelse med passagerne Hormuz-strædet har Iver Huitfeldt været i radiokontakt med iranerne. Samtalerne er blevet gennemført i et høfligt sprog med gensidig respekt. Det samme har været tilfældet, når fregatten enten blev overfløjet med iranske droner eller patruljefly, og når fartøjer fra den iranske Revolutionsgarde har sejlet ud for at møde og identificere fregatten.

 

patruljefly fra Revolutionsgarden holder øje med Iver Huitfeldt i forbindelse med passagen gennem Hormuz-strædet.
Også patruljefly fra Revolutionsgarden holder øje med Iver Huitfeldt i forbindelse med passagen gennem Hormuz-strædet.

Efter ankomst til missionen og en lille uges patrulje i operationsområde fik Iver Huitfeldt og besætning et velfortjent hvil til kaj ved den franske flådebase i Abu Dhabi. På grund af Covid-19-situationen kunne besætningen dog kun opholde sig om bord på skibet og på selve basen.

Den 1. september 2020 var der kommandoskifte i de franske hovedkvarterer på basen. I den anledning og sammenfaldende med Iver Huitfeldts havneanløb aflagde ambassadør Julie Pruzan-Jørgensen fra Udenrigsministeriet besøg som nytiltrådt ’Senior Civillian Representative’ for European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz (EMASoH). Besøget gav mulighed for en rundvisning af ambassadøren og drøftelser om, hvordan Danmark diplomatisk og militært kan bidrage til missionen.

 

Besøg af ambassadør Julie Pruzan-Jørgensen sammen med den danske og franske ambassadør i UAE samt de franske chefer for hhv. AGENOR og EMASOH.
Besøg af ambassadør Julie Pruzan-Jørgensen sammen med den danske og franske ambassadør i UAE samt de franske chefer for hhv. AGENOR og EMASOH.

Om AGENOR

Iver Huitfeldt deltager i operation AGENOR i Hormuz-strædet som er en del af EMASOH (European Maritime Awareness in The Strait of Hormuz). Operationen er rent europæisk og blev til på fransk initiativ i lyset af hændelserne i Hormuz-strædet i 2019.

Opgaven i Hormuz-strædet vil være overvågning og etablering af et maritimt situationsbillede, som skal understøtte skibsfartens frie bevægelighed i området.Dele af besætningen bliver udskiftet løbende. Der er cirka 160 soldater ombord.

 

Læs mere om Operation AGENOR her.

 

 

Enhanced Forward Presence – det fremskudte danske bidrag i Estland

Soldater fra Vidar-kompagniet har over flere dages øvelse fungeret som fjendestyrke for estiske soldater. Søndag var der mulighed for at overvære en amerikansk live skydning med det såkaldte Multiple Launch Rocket System.

Om enhanced Forward Presence

Danmark har siden januar 2020 haft omkring 200 soldater udstationeret i Tapa som en del af NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland. Soldaterne indgår i en britiskledet kampgruppe, der har til formål at afskrække, forsikre og om nødvendigt forsvare Estland mod udefrakommende trusler. NATO har etableret tilsvarende missioner i Letland, Litauen og Polen.

 

Læs mere om Enhanced Forward Presence her

 

Operation Barkhane, Mali

Det danske helikopterbidrag har i sidste uge fløjet otte timer 51 minutter, flyttet 860 kg gods og 61 personer, herunder den øverste chef for Operation Barkhane.

 

Om Operation Barkhane

Barkhane er etableret til bekæmpelse af terrorisme i Sahel-regionen i det centrale og vestlige Afrika. Operationsområdet dækker Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger. Operationerne er franskledet og består af 4.500 soldater.

Det danske bidrag til Operation Barkhane består af to EH-101 transporthelikoptere og op mod cirka 70 mand, der er udsendt til Mali. Det danske bidrag løser transportopgaver af både materiel og personel. Bidraget slutter med udgangen af 2020.

 

Læs mere om helikopterbidraget her.

 

Resolute Support

Det danske sikrings- og eskortebidrag i Kabul har gennemført undervisning i sprængningstjeneste af amerikanske eksperter, der tilmed fik støtte af amerikanske specialstyrker fra Navy Seals. Undervisningen gav nye perspektiver på, hvordan man kæmper i bygninger, hvor der kan være placeret eksplosiver. Det giver et ekstra element i en allerede svær disciplin. Undervisningen introducerede grupperne til nye standarder og procedurer, som de kan tilpasse og bruge i deres egne fremgangsmåder.

 

Danske soldater bryder ind i et rum, hvor de skal blandt andet skal være opmærksomme på eksplosiver.Danske soldater bryder ind i et rum, hvor de skal blandt andet skal være opmærksomme på eksplosiver. 

 

Amerikansk bomberydder holder sikring for danske soldaterAmerikansk bomberydder holder sikring for danske soldater.

 

Dansk soldat sikrer amerikansk bomberydder imens han desarmerer en lureminering.Dansk soldat sikrer amerikansk bomberydder imens han desarmerer en lureminering.

 

Amerikanske eksperter underviser de danske soldater.Amerikanske eksperter underviser de danske soldater.

 

Om Resolute Support

Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 120 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner samt militærpolitiopgaver.

 

Læs mere om Resolute Support Mission her

 

Operatørbidraget – De Forenede Arabiske Emirater

De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra Air Base i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning samt koordinering af luftrum og lufttrafik.

Der er planmæssigt sket rotation af dansk hold på basen.

COVID-19 restriktionerne på basen, og i landet, er fortsat gældende. Restriktionerne bliver dog gradvist løftet eller justeret.

 

Om Operation Inherent Resolve

Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Danmark bidrager i øjeblikket med et operatørbidrag i de Forenede Arabiske Emirater og et mindre stabsbidrag i Operation Inherent Resolve. 

 

Læs mere om Operation Inherent Resolve her.