Nedtagning af Dannebrog i HQ.

Nedtagning af Dannebrog i hovedkvarteret for NATO-missionen i Afghanistan. 

Af Forsvarskommandoen

 

Resolute Support Mission - Afghanistan

I den forgangne uge er arbejdet med at lukke ned for alvor taget til for det danske bidrag. Dannebrog i hovedkvarteret blevet halet ned, og personellet der har haft sin daglige gang der, er blevet hjemsendt eller flyttet til Hamid Karzai International Airport North (HKIA).

 

Kort før nedlukningen blev der i hovedkvarteret gennemført DANCON MARCH, som er en idrætstradition for udsendte til danske missioner i udlandet. Der var stor opbakning og deltagelse. Marchen kørte over det meste af en eftermiddag og til ud på aftenen. Alt i alt en festlig afslutning på mange nationers tilstedeværelse i hovedkvarteret.

 

DANCON March i HQ

Soldaterne går den sidste DANCON-march i hovedkvarteret. 

 

I HKIA havde det internationale militærpoliti besøg af den estiske præsident. I den forbindelse blev der afholdt en lille parade. Det internationale militærpoliti er det militære politi i lejren som primært består af danskere med støtte fra kollegaer fra Bosnien og Estland, som er under dansk ledelse.

 

Den estiske præsident på besøg ved det Internationale militærpoliti.

Den estiske præsident på besøg ved det Internationale militærpoliti.

 

Eskorte- og sikringsbidraget har i New Kabul Compund overtaget rollen med at være på beredskab fra briterne og er klar til at blive indsat hvis behovet byder sig.

 

 

Operation AGENOR i Hormuz-strædet – De Forenede Arabiske Emirater

Efter mere end en uge med kommandoen over Operation AGENOR er Hold 6 kommet ind i rutinerne og er blevet godt integreret med kollegaerne fra de øvrige nationer i stabsbidraget: Belgien, Frankrig, Grækenland og Holland. De væsentlige rutiner i operationen handler stadig om at følge og støtte skibstrafikkens sikre passage ind og ud af Hormuz-strædet. I den forløbne uge har trafikken gledet uden udfordringer.

 

Chefen for AGENOR, flotilleadmiral Anders Friis, modtager chefen for den belgiske flåde, kontreadmiral Jan De Beurme ved AGENOR-hovedkvarteret. Foto: Caroline Rivière, OHQ

Chefen for AGENOR, flotilleadmiral Anders Friis, modtager chefen for den belgiske flåde, kontreadmiral Jan De Beurme ved AGENOR-hovedkvarteret. Foto: Caroline Rivière, OHQ

 

En af de øvrige rutiner i AGENOR er at modtage besøg af blandt andet repræsentanter fra de deltagende nationer. Den rutine blev afprøvet i den forløbne uge, hvor chefen for den belgiske flåde, kontreadmiral Jan De Beurme, besøgte hovedkvarteret på flådebasen i Abu Dhabi. Kontreadmiral De Beurme blev orienteret om operationen og aktuelle aktiviteter – herunder indsatsen af den belgiske fregat Leopold I.

 

Chefen for den belgiske flåde, kontreadmiral Jan De Beurme, bliver orienteret om AGENOR. Foto: Caroline Rivière, OHQ

Chefen for den belgiske flåde, kontreadmiral Jan De Beurme, bliver orienteret om AGENOR. Foto: Caroline Rivière, OHQ

 

 

Standing NATO Maritime Group1 (SNMG1) – Nordatlanten og Østersøen

Som en del af SNMG1 har den danske fregat Absalon for en kort stund været tilbage i danske farvande for at gennemføre NATO-patrulje og træning.

 

Ugens træning havde fokus på forsvar mod små hurtiggående fartøjer i farvand med udfordrende navigatoriske forhold. Det kan blandt andet være tæt på kysten og på lave vandybder. Mindre hurtiggående fartøjer anvendes typisk af paramilitære grupper, pirater og terrorgrupper til at angribe skibstrafikken rundt omkring i verden.

 

Til træningen blev Absalon hen over weekenden støttet af Marinehjemmeværnet, der spillede rollen som en terrorgruppe, der truede skibstrafikken i området. Bekæmpelse af små hurtiggående fartøjer kræver både forberedelse, koordination og solid taktisk anvendelse af Absalon og dens våbensystemer.

 

 

KFOR Kosovo Force – Sikringsbidraget i Kosovo

Det er operativ hverdag for de danske soldater i Kosovo. Men der er også nogle gange små afbræk fra de vanlige opgaver. Sådan et havde folkene i Pristina i den forgangne uge.

 

Træneren for en lokal fodboldklub i byen Ugljare, en frivillig ildsjæl, der hedder Nmaja, havde kontaktet KFOR i håb om at få en mindre donation til klubben, hvor han træner drenge i alderen 6 - 14 år. Radio K4, en radiostation der hører under missionen, donerede fodbolde og rygsække til de unge spillere.

 

De internationale medarbejdere fra Østrig Italien, Rumænien, Irland og Danmark syntes også, at det var en god ide og bidrog med en indsamling blandt soldaterne. Det endte med at blive til en fin donation af overtrækstrøjer, kegler og meget andet godt træningsudstyr.

 

Donation gøres klar

Donationen til fodboldklubben gøres klar til overdragelse. Foto: KFOR / Forsvaret

 

Alle gaverne blev overbragt til klubben af de internationale soldater. Der blev også tid til en frisk omgang fodbold mellem soldaterne og de yngste af spillerne.

 

Fodboldkamp

Børn og soldater spiller fodbold. 

 

 

NATO Mission Iraq – Irak

Den internationale NATO Mission Iraq (NMI) har i den seneste uge gennemført 41 aktiviteter i relation til opgaven med rådgivning af det irakiske forsvarsministerium, den irakiske forsvarsstab i og omkring Bagdad.

 

Det danske sikrings- og eskortebidrag har eskorteret til 2 møder indenfor den internationale zone (Green zone) og 8 møder udenfor den internationale zone (Red Zone) og to recce-ture.

 

De internationale bidrag til sikrings- og eskortebidraget er fordelt over lettiske, spanske og polske force protection-delinger. De har under danske ledelse gennemført 10 ture i green zone og 19 ture i red zone.

 

Der er kun blevet gennemført kritiske aktiviteter og møder af respekt for Irakkernes fejring af ramadanen og eid.

 

Fakta

Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 120 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner og militærpolitiopgaver.

 

Læs mere om Resolute Support Mission her

Opgaven for NATO’s rådgivningsmission er at rådgive det irakiske forsvarsministerium, kontoret for den nationale sikkerhedsrådgiver samt irakiske militære skoler og uddannelsesinstitutioner. Missionen er således ikke en kampmission. Missionen består i alt af omkring 500 personer. 

 

Læs mere om NATO Mission Iraq

Operation AGENOR er den militære del af European Maritime Awareness in The Strait of Hormuz (EMASOH). Otte europæiske lande er en del af EMASOH. Operation AGENORs skibe og fly skal bidrage til sikkerheden og vise tilstedeværelse overfor handelsflåden og fremme sikker transit ind og ud af Hormuzstrædet.

 

Læs mere om Operation AGENOR.

Den danske fregat Absalon indgår fra den 25. marts til slutningen af juni måned i den ene af NATOs stående flådestyrker – Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1). Ud over fregatten består det danske bidrag til SNMG1 af en Seahawk-helikopter, samt en læge. Det samlede bidrag omfatter omkring 130 mand.

 

Læs mere om deltagelsen i den stående flådestyrke her.

 

Operatører fra Flyvevåbnet bidrager til koalitionens luftoperationer. De er udsendt til Al Dhafra luftbasen i De Forenede Arabiske Emirater. Det danske bidrag omfatter også et stabsbidrag til koalitionens hovedkvarter. 

 

Læs mere om det danske bidrag til kampen mod ISIL.

 

Danmark har bidraget til Kosovo Force (KFOR) siden 1999. Hovedopgaven for de i dag cirka 35 danske soldater i Kosovo Force (KFOR) er bevogtning af Camp Marechal De Lattre de Tassigny ved Novo Selo. De danske soldater løser også opgaver i KFOR's hovedkvarter i Pristina.