Træning i primitiv overlevelse - bål

De danske soldater i Letland forbereder sig på kommende øvelser ved blandt andet at træne primitiv overlevelse. Foto: Morten Fredslund / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

NATO’s Forsvarsplan – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Letland

Der er blevet trænet, uddannet og forberedt til kommende øvelser ved de danske soldater i Letland.

 

Ud over bykampstræning og forberedelse til kommende øvelser blev der trænet primitiv overlevelse og ’feltkundskab’ i øvelsesområdet.

Ud over bykampstræning og forberedelse til kommende øvelser blev der trænet primitiv overlevelse og ’feltkundskab’ i øvelsesområdet. Fotos: Morten Fredslund / Forsvaret

Andre danske soldater, kørere og skytter på Piranha, fik mulighed for at vedligeholde deres kompetencer som kørere eller skytter i Niflheim-lejrens feltmæssige simulationscenter.

 

Simulationsteltet blev sat op i den danske lejr Camp Niflheim i juni, og det er blevet flittigt brugt lige siden. I teltet kan soldaterne vedligeholde deres uddannelse som eksempelvis skytte bag en af de 12 skærme. Til hver plads kan der knyttes et rat eller et joystick, som er en nøjagtig pendant til det, som soldaten bruger som skytte eller kører i enten et infanterikampkøretøj, kaldet IKK, eller en pansret mandskabsvogn, kaldet PMV, af Piranha-typen.

 

Soldater træner i simulator

På skærmen ser soldaten et billede, der svarer til skyttens skærm i eksempelvis Piranhaen, og som led i uddannelsen køres et computerprogram, som soldaten skal reagere og handle på – eksempelvis dukker en fjendtlig kampvogn op i skovkanten, som skytten så skal nedkæmpe. Foto: Morten Fredslund / Forsvaret

Det er det avancerede krigsspil ”Steel Beasts”, som soldaterne benytter. Ved første øjekast ligner det et konventionelt kampvognsspil, hvor man kan styre en kampvogn eller et pansret køretøj, men under overfladen ligger et system, der tager højde for sprængstyrken på våben og hvor mange skud, køretøjerne kan holde til. Systemet kan også simulere en række andre elementer, der typisk forekommer i en krigszone, og man kan også indlægge et specifikt terræn komplet med bygninger, bakker og de lokale vejrforhold.

 

"Skytte-PMV-900-skud kommer", lyder det fra en soldat bag en af skærmene, da en lille håndfuld af ULTRA-kompagniets maskingeværskytter fra 2. Deling modtager en fem-timers lektion i punkt- og breddeild i det varme telt.

 

I samme sekund trykker han på joystikkets aftrækker og afgiver fem-skuds-byger mod køretøjet på skærmen. Køretøjet går i brand, og skytten kvitterer med:

 

"Træf. Nedkæmpet. Afsøger venstre."

 

Skytterne er inddelt i hold af to, hvor makkeren noterer skudordrerne, tager tid og giver feedback, mens oversergenten, der er instruktør, kommer med gode råd, vejledninger og justeringer undervejs. Efter hver session skiftes der positioner, og til sidst sammenlignes tider og resultater.

 

”Jo hurtigere og bedre vi bliver til vores procedurer under en simuleret situation, jo hurtigere og bedre vil vi selvfølgelig også være, når det virkelig gælder og træning her i simulationsteltet gør os helt sikkert bedre. Det er jo forholdsvis let at gå til, da vi ikke skal rigge køretøjet – det kræver blot noget strøm, og så kan vi øve os på en særdeles realistisk måde,” siger Piranha-skytten Patrick og tilføjer:

 

”Jeg er ikke til computer- og videospil, men det her kan nu noget. Det er tæt på virkeligheden.”

 

 

NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland – enhanced Forward Presence (eFP)

Fokus for de danske soldater i Estland har været på rotation mellem hold 5 og 6.

Det Nationale Støtteelement har modtaget genforsyning, og koordineret planlægningen imellem med de estiske værter og den britiske kampgruppe med henblik på at støtte med flytning af kampvogne under rotationen imellem hold 5 og hold 6. Terminalsektionen har derudover håndteret rotationen tilbage til missionsområdet for de danske soldater, som har været hjemme på leave (ferie).

 

Derudover har der været tid til en række øvrige arrangementer, deriblandt et verdensrekordforsøg.

 

Sammen med 96 britiske og franske soldater deltog fire af de danske soldater fra eFP-kampgruppen nemlig i et verdensrekordforsøg i 100 meter manuelt træk af en 62 tons tung, britisk kampvogn Challenger 2 fra The Royal Tank Regiment.

Soldaterne satte ny verdensrekord i tiden 1 minut og 32 sekunder. Fotos: Nikolaj Thide / Forsvaret

 

Der har også været afholdt Dancon-march i missionen. Det er en dansk march-tradition i internationale operationer, som i år fejrer sit 50 årsjubilæum. Der deltog i alt 530 soldater fra Storbritannien, Frankrig, Estland og Danmark. Marchen var lagt i området omkring Tapa kaserne og var på 26,5 kilometer. Den blev vundet af en fransk soldat fra Commando Montagne.

 

Soldater i Estland går Dancon-march

Dancon-marchen blev gennemført i højt humør, med adskillige gengangere, ikke mindst fra vores allierede, der tidligere har gennemført marchen i Irak og Afghanistan. Foto: Nikolaj Thide / Forsvaret

Militærpolitiet har den forgangne uge kørt en enkelt eskorte med det estiske transportdetachement, og støttet med trafikregulering i forbindelse med Dancon-march.

 

Faldskærmsspring

Soldaterne på holdet fået mulighed for, uden for pålagt tjenestetid, at uddanne sig og gennemføre faldskærmsudspring og derigennem gøre sig fortjent til den estiske faldskærmsvinge. Første hold sprang i søndags. Foto: Nikolaj Thide / Forsvaret

 

 

Sikringsbidraget i KFOR - Kosovo

Den danske sikringsdeling i Camp Marechal de Lattre de Tassigny ved Novo Selo i Kosovo løser fortsat sine opgaver med blandt andet adgangskontrol til lejren samt opgaver i KFOR’s hovedkvarter i Pristina.

 

Siden i søndags har der være rapporteret om kraftige reaktioner fra det serbiske mindretal i den nordlige del af Kosovo, fordi en foreslået lov ville ulovliggøre serbiske nationalitetsafmærkninger blandt andet på nummerplader.

 

Der er blevet etableret vejspærringer omkring hovedfærdselsårer og bevæbnede civile omkring disse.

 

Loven skulle være trådt i kraft den 1. august, men efter pres fra det internationale samfund er loven foreløbigt blevet udskudt en måned, hvilket forventes at dæmpe urolighederne for nærværende.

 

KFOR følger situationen tæt, og er klar til at reagere, hvis det skulle blive nødvendigt.

 

De danske soldater er umiddelbart ikke berørt af situationen, da de er indsat i henholdsvis Novo Selo og Pristina i den sydlige del af Kosovo.

 

 

Operatørbidraget – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

De danske radaroperatører tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron på Shaw Air Force Base i South Carolina bemander positioner i det amerikanske Control and Reporting Centre benævnt Kingpin. Herfra koordineres og kontrolleres luftoperationer i rammen af Operation Inherent Resolve i Mellemøsten.

 

Mellem vagter og øvrig tjeneste er der også tid til at lave sociale aktiviteter. Denne uge fejrede holdet en fødselar. Operatørerne bor, så de har mulighed for selv at lave mad, og fødselaren inviterede derfor på fællesspisning.

 

De sociale aktiviteter er et kærkommet afbræk fra de til tider travle og hektiske luftoperationer. Samtidig lurer Covid-19 i baggrunden, og med jævne mellemrum indføres der restriktioner, som bl.a. betyder, at operatører ikke må deltage i sociale aktiviteter, eller skal sidde med mundbind i operationsrummet. Når smittetallene stiger i lokalområdet, indføres der naturligt også restriktioner på basen, og det påvirker også det danske bidrag.

 

Ugens luftoperationer er forløbet efter planen.