dyse

 

Af Forsvarskommandoen

 

NATOs fremskudte tilstedeværelse i Estland – enhanced Forward Presence (eFP)

Vikingkompagniet har øvet angreb og kamp i by. Angrebet, der omfattede indtagelse og rensning af et byområde med treetagers bygninger, blev yderligere kompliceret med adskillige sårede, både af egne og fjendens styrker. For sårede tilfangetagne fjender gælder der særlige regler i henhold til krigens love, hvilket førerne skulle forholde sig til samtidig med, at de skulle føre enhederne og opretholde momentum i kampen.

 

konkurrence

 

sanitet

 

Torsdag blev der gennemført en førstehjælpskonkurrence med deltagelse af franske, estiske og danske medic teams. Konkurrencen omfattede komplicerede skader, der krævede korrekte prioriteringer og gode håndværksmæssige færdigheder. Et medic team fra Vikingkompagniet vandt konkurrencen skarp forfulgt af et fransk og med esterne på tredjepladsen.
Kompagniet har derud over gennemført køreuddannelse på Piranha og uddannelse på Piranhaens stabiliserede våbenstation.

 

Finskyttesektionen har gennemført tre dages uddannelse i skjul og sløring, og artilleriobservatørsektionen har deltaget i øvelsen Furious Wolf i Letland.

Det Nationale Støtte Element har modtaget genforsyning fra Danmark. I denne uge har der været fokus på opbygningen af reservedelsbeholdningen til eFP 6. Planlægningen af overdragelse til næste hold er i kontinuerlig udvikling. Endelig har det Nationale Støtteelement koordineret den feltunderholdning i forbindelse med Flagdagen.

 

indtraeng

 

bykamp

 

Logistikdetachementet har stillet momenter og sårede momenter til Vikingkompagniets øvelse i bykamp og derudover været på skydebane og gennemført afsluttende kontrolskydninger med gevær og pistol.
Mekanikerne har haft travlt, idet der ankom mange savnede reservedele, og Militærpolitiet har haft en stille og rolig uge med vedligeholdende pistolskydninger og daglig tjeneste. Derud over har Militærpolitiet været ude og rekognoscere ruter i forbindelse med de logistiske opgaver der forestår i forbindelse med den kommende afløsning af holdet.

 

 

islandf16

 

F16 afvisningsberedskab på Island – Iceland Peacetime Preparedness Needs (IPPN)

De danske F-16 fly ved IPPN-missionen på Island har i løbet af uge 34 opretholdt beredskabet på Island som planlagt og gennemført et antal patruljeflyvninger i tæt samarbejde med det danske Control and Reporting Centre-team (CRC-team), der ligeledes er udsendt sammen med detachementet. I løbet af denne uge er der blevet indøvet forskellige operative procedurer i et samarbejde mellem piloter og CRC-operatører, hvor en stor del af kommandokæden har været involveret.
Missionen forløber planmæssigt. Detachementet fortsætter med at gennemføre patruljeflyvninger for at træne piloter, teknikkere og kommandokæden i at gennemføre operationer under de specielle forhold, som er tilstede så langt mod nord ude midt i Atlanterhavet.

 

Samlet antal patruljeflyvninger uge 34: 6
Samlet antal patruljeflyvninger under IPPN 22: 16

 

islapfjelde

Et af de danske fly over Island. Foto: Forsvaret

Nato Mission Iraq, uge 35 2022

Sikrings- og eskortekompagniet har den seneste uge kørt 46 ture fordelt på 19 i den internationale zone og 27 i det øvrige Bagdad.

 

 

lmg

 

NATO's Forsvarsplan – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Letland

I Letland har det været en uge i skarpskydningens tegn. Kampbataljonens panserinfanterikompagni, det mekaniserede infanterikompagni, stabskompagniet og ildstøtte-batteriet har i den forgangne uge gennemført en intensiv skarpskydningsøvelse, hvor stort set alle våben og våbensystemer har været i brug på intet mindre end 10 forskellige skydebaner.

 

Der er gennemført avancerede skydninger under bevægelse med afsiddet infanteri og pansrede køretøjer, kamp fra stilling med infanterikampkøretøjer, enhedsskydninger med håndvåben støttet af tung maskingeværild, skydning med dysekanon og tunge morterer og meget mere. Skydeperioden havde stor interesse hos kampbataljonens lettiske søsterenheder.

 

 

morter

 

piranha

 

skytte

 

I den ugelange skydeperiode har enhederne gennemført individuelle skydeprogrammer, men allerede den kommende weekend rykker enhederne igen på skydebanen for at gennemføre en samskydning i bataljonsramme.

 

Mens kampenhederne var på skydebanen, knoklede et hold fra Forsvarets Bilsyn og bidragets mekanikere med at få kørt en stor del af NFP-bidragets omfattende vognpark igennem de obligatoriske og lovpligtige bilsyn. På godt en uge blev der gennemført 170 syn, hvoraf de 40 var omsyn af køretøjer, der ikke blev godkendt i første omgang.

 

bilsyn

 

Generelt lå synsresultatet højere, end hvad der er normalt for landsgennemsnittet i Danmark, og Forsvarets Bilsyn giver da også køretøjernes soigneringsstand prædikatet ''Meget tilfredsstillende".

 

Air Surveillance and Control Unit, OIR – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

De danske radaroperatører, tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron (EACS) på Shaw Air Force Base i South Carolina, bemander positioner i det amerikanske Control and Reporting Centre (CRC) med Callsign ‘KINGPIN’. Herfra koordineres og kontrolleres luftoperationer i rammen af Operation Inherent Resolve (OIR) i Mellemøsten.

 

Foruden de daglige opgaver i kontrolrummet, er tid til idræt og motion også en prioriteret. I ugens løb er operatørerne blandt andet blevet testet i Forsvarets Fysiske Basistest. Der er derudover løbende blevet afholdt fællestræning, hvor deltagere på holdet har arrangeret idræt for de resterende.

 

Fakta

Danmark bidrager til NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI). Danmark bidrager blandt andet med stabsofficerer og rådgivere og med et sikrings- og eskortekompagni, der beskytter rådgiverne under transport og møder. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med kontrol- og varslingsoperatører. Bidraget er placeret på Shaw Air Force basen i staten South Carolina i USA.

Forsvaret bidrager til at sikre NATOs østlige flanke ved at have en bataljonskampgruppe med understøttende kapaciteter indsat i Letland. Her bidrager soldaterne til NATOs forsvarsplaner og beredskabsstyrker. NATOs tilstedeværelse i området er også med til at styrke sikkerheden i Danmark, fordi Danmarks sikkerhed begynder i Baltikum og Polen.

Formålet med den fremskudte tilstedeværelse er at styrke alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil ved utvetydigt at demonstrere NATO-landenes alliancesolidaritet og viljen til at beskytte NATOs befolkning og territorium.

 


Danmark bidrager fra marts 2022 med omkring 220 soldater til den fremskudte tilstedeværelse. 

 


Læs mere her.

Forsvaret bidrager til Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)'s arbejde med at overvåge Europas ydre grænser. Opgaven løses i samarbejde med lokale myndigheder og det danske politi. 

Fire danske F-16 fly og op til omkring 60 soldater er fra midten af august til midten af september 2022 med til at håndhæve Islands suverænitet i luftrummet over øen.