Anholts nye redningsbåd Jacob Frederiksen.

Anholts nye redningsbåd Jacob Frederiksen. Foto: Steffen Fog / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Danmark får i dag officielt overdraget en ny redningsbåd fra det franske værft Couach. Redningsbåden bliver tildelt redningsstationen på Kattegatøen Anholt, og den kommer til at hedde Jacob Frederiksen – opkaldt efter den mand, der startede redningstjenesten på Anholt og var den første stationsleder for redningsstationen på Anholt 1878-1903.

 

Øen Anholt er centralt placeret midt i Kattegat, og redningsstationen på Anholt udgør derfor naturligt et væsentligt udgangspunkt for redningsberedskabet indsats i en central del af de indre danske farvande.

 

“En ny redningsbåd til Anholt betyder, at vi får forbedret vores beredskab med et større fartøj i den centrale del af de indre danske farvande. Anholt ligger lige midt i Kattegat og udgør, sammen med de omkringliggende redningsstationer, et væsentligt element i det beredskab, som skal udføre søredning, pumpehjælp, miljøberedskab og de mange andre opgaver, som vores redningspersonel udfører i alt slags vejr året rundt,” siger orlogskaptajn Tim Lillelund, der er chef for Kystredningstjenesten.

 

“Vi er stolte og glade for, at Danmark i dag overtager den nye redningsbåd fra det franske værft, og vi glæder os til at tage den i brug. Nu forestår de næste uger en mandskabsoplæring, hvor personale fra det franske værft skal oplære vores redningsfolk på Anholt i at sejle båden og bruge alt det nye udstyr, som er ombord. Jeg tør godt sige, at Anholts redningsfolk, med rette, glæder sig til at få fingrene i den nye båd og det nye udstyr,” siger Tim Lillelund.

 

Anholts nye redningsbåd.

Anholts nye redningsbåd, Jacob Frederiksen. Foto: Steffen Fog / Forsvaret

Anholt har tidligere haft en lukket redningsbåd, men for nuværende har man kun en åben en af slagsen på Anholt. Den nye redningsbåd er af den lukkede type og er tillige større end de redningsbåde, Anholt tidligere har rådet over. Det betyder, at redningsberedskabet på Anholt nu får bedre muligheder for at operere i dårligt vejr. Den nye redningsbåd skyder også en højere fart end de store redningsbåde i det danske beredskab traditionelt har gjort. Det betyder, at man er hurtigere fremme til en eventuel nødsituation.

 

Træningen af personellet i brugen af den nye redningsbåd omfatter træning sammen med de franske værfts folk og dertil forskellige kendskabssejladser, træning i forskellige procedurer og tests. Det forventes, at redningsbåden og mandskabet på den er fuldt operationelt til redningsopgaver i løbet af februar.

 

Anholts nye redningsbåd Jacob Frederiksen

Længde: 17,50 meter

Bredde: 5,40 meter

Fart: 26 knob

Hovedmaskineri: 2 X 549 KW / 750 HP John Deere

Redningsbåden er selvoprettende og har bl.a. brandkanon på fordækket, slæbekrog, FLIR samt plads til at udføre førstehjælp i styrehuset.

Den nye redningsbåd til redningsstationen på Anholt er opkaldt efter Jacob Frederiksen, som startede redningstjenesten på Anholt og var den første stationsleder for redningsstationen på Anholt 1878-1903.