hollandske Doorman

Karel Doorman i lidt for høj sø til at gennemføre RAS - tankning til søs.  Foto: Nicklas / Forsvaret

Fregatten Peter Willemoes er godt i gang med øvelse Joint Warrior i farvandet omkring Tromsø. Ud over de mere end 40 krigsskibe indgår også flere end 25 fly og helikoptere fra de 11 deltagende nationer i øvelsen.

 

Undervejs til øvelsen drillede stormvejr Peter Willemoes, og vel fremme har vejret også spillet en større rolle, fortæller fregattens næstkommanderende, orlogskaptajn Ole Frandsen:

 

”Vejret på disse kanter på denne årstid kan være barskt og udfordrende med kraftige vinde, høje søer, sne og frost. Men det er også en flot natur med dybe fjorde og høje fjelde. Her på Peter Willemoes har vi oplevet lidt af det hele og er kommet godt igennem både øvelsen og vejrliget.”

 

joint W indenskærs

Flådestyrke i nordnorsk dis. Foto: Nicklas / Forsvaret

Øvelsen omhandler et konfliktscenarie, der eskalerer fra en krise til en egentlig konfrontation med en fremmed magt. Så når vejret spiller ind på gennemførelsen af de forskellige discipliner i maritim krigsførelse, må de mange flådeenheder, fly og helikoptere fra NATO rette ind.

 

”Vejret er en faktor i sig selv. Så vi skal tage højde for nogle andre vilkår, når vi skal operere så langt mod nord, som vi gør lige nu. Og det er rigtig vigtigt at få trænet,” siger chefen på Peter Willemoes, kommandørkaptajn Peter Richard Sønderkjøge-Hansen i video fra øvelsen

 

Videoen kan ses nedenfor. Her fortæller chefen også om Willemoes rolle, og man kan få syn for det omskiftelige vejr.

 

helohoist

Det ene øjeblik er vejret godt nok til, at fregatten kan sende en helikopter i luften..

wilm sneboldkamp

... i det næste er alt flyvning aflyst, og der er dømt sneboldkamp på helikopterdækket. Foto: Nicklas / Forsvaret

Øvelsen har også deltagelse af NATOs flådestyrke Tasc Force 441.01 med fregatten Niels Juel. Øvelsen slutter i weekenden. Om vejret vil.

 

Se video fra øvelsen:

 

Joint Expeditionary Force (JEF)

Danmark deltager i Joint Expeditionary Force (JEF), der er et britisk ledet multinationalt forsvarssamarbejde. JEF kan med kort varsel udsende en udrykningsstyrke til operationer i hele konfliktspektret med geografisk fokus på Østersøområdet, Nordatlanten og ”Det Høje Nord”.

 

Deltagerlandene i JEF er Storbritannien (rammenation), Norge, Sverige, Finland, Island, Nederlandene, Estland, Letland, Litauen og Danmark. Samarbejdet er etableret i forlængelse af NATO topmødet i Wales i 2014 som en del af NATO’s Framework Nations koncept, der har til formål at fremme regionalt samarbejde mellem de europæiske allierede. JEF opnåede Full Operational Capability (FOC) i 2018.

 

JEF er siden dets oprettelse blevet et værdifuldt redskab til regionalt samarbejde; hovedsageligt en ramme for militært samarbejde, der komplementerer NATO, men også en politisk platform, der bl.a. kan benyttes i forhold til trusler og i situationer, der falder under tærsklen til krig.

 

JEF anvender NATO standarder og doktrin og har til formål at kunne komplementere NATO's aktiviteter.