Kursus i håndtering af krænkende adfærd

Forsvarets træningsforløb i forebyggelse og håndtering af krænkende adfærd er i høj grad baseret på dialog om konkrete cases i mindre grupper. Foto: Forsvarskommandoen

Af Forsvarskommandoen  

 

Hovedparten af officerer, mellemledere og civile sagsbehandlere i Forsvaret har i løbet af foråret deltaget i Forsvarets træningsforløb i forebyggelse og håndtering af krænkende adfærd. Træningen er en del af Forsvarets langsigtede indsats for at reducere krænkende adfærd og forbedre håndteringen af de sager, der alligevel kommer. Forløbet er obligatorisk for de omkring 15.000 fastansatte medarbejdere i Forsvaret og gentages årligt over de kommende år.

 

”Jeg oplever generelt, at folk er positive og forstår, hvorfor vi er i gang med det her. At det er nødvendigt, at vi får skabt en kulturforandring, og at vi får sat fokus på god håndtering af de sager, der vil være derude,” siger major Allan Møller-Petersen. Han er en del af den organisation på Forsvarsakademiet, der står for at udvikle og afholde kurserne for Forsvarets medarbejdere.

 

Kursus i håndtering af krænkende adfærd

De cases, der drøftes, er inspireret af virkelige hændelser i Forsvaret. Foto: Forsvarskommandoen

Man skal gøre noget

Kurserne består af en forberedende del, der foregår online og derefter en dag med en dialogbaseret kursusform, hvor deltagerne i mindre grupper drøfter cases baseret på virkelige hændelser. Sagerne sætter blandt andet fokus på pligten at til at handle, hvis man som chef, leder eller kollega bliver opmærksom på adfærd, der kan opfattes som krænkende.

 

”Det, jeg tager med mig, er noget klarhed omkring begreberne, og hvornår man skal handle, hvis man møder ting, der kan være krænkende eller stødende” siger kaptajnløjtnant Thomas, der arbejder på Forsvarsakademiet som underviser på Søværnets Officersskole.

 

Den samme oplevelse har major Jakob, der underviser på Flyvevåbnets Officersskole på Forsvarsakademiet.

 

”Det vigtigste jeg som individ og leder tager med mig er, at jeg skal sige fra, når jeg oplever noget mod mig selv eller mod andre. Jeg skal reagere på det, og som leder handle på det. Måske bare ved at tale med de involverede. Men under alle omstændigheder gøre noget for at få det stoppet,” konkluderer Jakob. 

 

Nøglen er at tale sammen

Begge kursusdeltagere fremhæver den dialogbaserede kursusform som nøglen til at skabe forandring i kulturen i Forsvaret.

 

”Efter det, vi har været igennem i dag, kan jeg mærke, hvor vigtigt det er, at vi får snakket sammen på tværs af både køn, alder og personalegrupper, så man møder forskellige mennesker og hører, hvad andre oplever,” siger Jakob.

 

”Vi har i gruppen haft nogle aha-oplevelser, omkring ting, vi har gjort eller oplevet, som har været normen og accepteret, men som man nu kan se måske kan have krænket nogen, eller som kan have været ubehagelige at overvære,” siger Thomas.

 

8.000 – 10.000 skal trænes i efteråret

Det næste store skridt i forløbet mod krænkende adfærd er træningen af befalingsmænd fra sergentgruppen, konstabler og civile medarbejdere, blandt andet gruppen af HK’ere. Det drejer som om 8.000 – 10.000 medarbejdere, der skal trænes inden udgangen af første kvartal 2024.

Træningsindsats mod krænkende adfærd

Forsvaret har igennem de senere år iværksat en række initiativer, som har til formål at reducere krænkende adfærd og forbedre håndteringen af de sager, der opstår.

 

Et centralt initiativ er en omfattende træningsindsats af ca. 15.000 chefer og medarbejdere i forebyggelse og håndtering af krænkende adfærd. Træningen for langt de fleste gennemføres inden udgangen af 2023.

 

Alle chefer og medarbejdere skal fremover gennemføre træning årligt.

 

Forebyggelse og håndtering af krænkende adfærd indarbejdes derudover frem mod 2025 som en fast del af Forsvarets grunduddannelser.