De danske kampvogne kørte i panserparade gennem Tallinns gader.

Danske kampvogne kører i panserparade gennem Tallinns gader på Estlands uafhængighedsdag den 24. februar, der også er årsdag for det russiske angreb på Ukraine. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Træningsbidraget til støtte for Ukraine, Storbritannien

Det danske hold har afsluttet fem ugers uddannelse af ukrainske soldater.

Den sidste uge blev indledt med undervisning i de basale færdigheder som skytte, for herefter at gå over i taktiske skydninger som gruppens kamp fra stilling og handlebaner for enkeltmand, makkerpar og hold. Læringskurven har været stejl, men på trods af kun otte dages skydeuddannelse, har de danske instruktører formået at nå et godt niveau med de ukrainske soldater.

 

To konstabler foreviser ild og bevægelse i makkerpar, inden de ukrainske soldater skal
gennemføre skydningen

To konstabler foreviser ild og bevægelse i makkerpar, inden de ukrainske soldater skal gennemføre skydningen. Foto: Forsvaret

Som afslutning på de fem ugers uddannelse blev der afholdt en afslutningsparade, hvor både den engelske bataljonschef og den danske kompagnichef gav de sidste ord med på vejen til de ukrainske soldater. Holdets tre bedste skytter og holdets tre bedste soldater blev udpeget og hædret ved samme lejlighed, og respekten for de seks rekrutter var stor hos de danske soldater og ukrainske førere.

 

Danske instruktører giver tilbagemelding efter hver engagement.

Danske instruktører giver tilbagemelding efter hver engagement. Foto: Forsvaret

De danske instruktører holder et velfortjent hvil, inden næste hold af 200 ukrainske civile lander igen i weekenden. Herefter starter en ny fem ugers periode med træning og uddannelse i de grundlæggende militære færdigheder, der sætter soldaterne i stand til at overleve på kampladsen og vinde krigen i Ukraine.

 

 

NATO’s Forsvarsplan – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Letland.

Kampbataljonen har i den forgange uge gennemført en skydeperiode med fokus på enhedsskydninger i gruppe- og delingsramme samt samvirke med andre enheder. 

 

Logistikkommandoet har gennemført feltøvelse med den lettiske logistikbataljon. Herunder har forsyningsdelingen deltaget i øvelsen med en transportgruppe. Derudover har forsyningsdelingen gennemført samvirkeuddannelse med det nationale støttelement, hvor fokus har været på overlevering af materiel under feltmæssige forhold.

Fotos: Eric Lerdrup Bourgois / Forsvaret

Sanitetsdelingen har deltaget i øvelsen med den lettiske logistikbataljon med en enkelt ambulancegruppe, og så har transportdelingen deltaget i samme øvelse med en enkelt transportgruppe og to bjærgningsgrupper. En lettisk infanterideling har desuden deltaget i samvirkeøvelse.

 

NATOs fremskudte tilstedeværelse i Estland – enhanced Forward Presence (eFP)

Den seneste uge har det danske bidrag haft travlt med parader i forbindelse med Estlands uafhængighedsdag og uddeling af medaljer.

 

Missionen er i afslutningsfasen, og alt tungt materiel herunder kampvognene er i gang med at blive nedvasket og klargjort til hjemtransport til Danmark.

 

I løbet af ugen har hele holdet dog deltaget i først en medaljeparade, hvor den estiske forsvarsminister uddelte den estiske missionsmedalje til alle NATO-soldater, og derefter den store parade på frihedspladsen i Tallinn.

Fotos: Forsvaret

Uafhængighedsdagen 24 februar er national helligdag i Estland, og da datoen også var sammenfaldende med årsdagen for krigen i Ukraine, var alle sejl sat til. Både NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg og EU's Kommissionsformand Ursula von der Leyen deltog i paraden, hvor både soldater, kampvogne og fly fra Estland, Ukraine, USA, Storbritannien, Frankrig og Danmark marcherede igennem og overfløj Tallinn.  Det danske bidrag deltog med et fanekommando og to Leopard 2A7 kampvogne. Sidstnævnte blev også udstillet på frihedspladsen, hvor gæster og den civile befolkning havde mulighed for at komme helt tæt på de store køretøjer.

 

NATO rådgivningsmission i Irak, NATO Mission Iraq, Bagdad

Det danske kontingent, herunder sikrings- og eskortekompagniet, fortsætter løsning af operative opgaver, og kompagniet har i den forgangne uge kørt 52 ture fordelt på 11 ture i den internationale zone og 41 i det øvrige Bagdad.

 

Antallet af kørte ture ligger inden for det normale.

 

Som resultat af forrige uges eskortering af den tyske forsvarschef anerkendte den tyske brigadegeneral Spannuth (Director Training Development Division) fra staben ved NATO Mission Iraq, i øvrigt nogle af de danske soldater for deres professionalisme og særdeles gode opgaveløsning. Det skete ved en mindre ceremoni i Union III, hvor han tildelte dem en såkaldt ”commanders´ Coin,” der i dansk forsvar kendes som ”chefens mønt.”

Som resultat af forrige uges eskortering af den tyske forsvarschef anerkendte den tyske brigadegeneral Spannuth fra staben ved NATO Mission Iraq, nogle af de danske soldater for deres professionalisme og særdeles gode opgaveløsning. Soldaterne fra Opklaringsbataljonen ved Gardehusarregimentet fastholder et højt fagligt niveau og en professionel opgaveløsning, som både bemærkes og anerkendes af internationale samarbejdspartnere. Soldaterne blev tildelt en såkaldt ”commanders´ Coin,” der i dansk forsvar kendes som ”chefens mønt,” og gives for en særlig indsats. Fotos: Forsvaret

Air Surveillance and Control Unit, OIR – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

De danske radaroperatører tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron (EACS) på Shaw Air Force Base i South Carolina bemander positioner i det amerikanske Control and Reporting Centre (CRC) med Callsign ‘KINGPIN’. Herfra koordineres og kontrolleres luftoperationer i rammen af Operation Inherent Resolve (OIR) i Mellemøsten.

 

Der køres stadig en del krydscertificeringer blandt operatørerne i Kingpin for at skabe større fleksibilitet i opgaveløsningen og resiliens ved fx sygdom. Dette påvirker også dansk personel, som enten har færre vagter eller skal krydscertificeres for at kunne bemande andre positioner. Den seneste uge er en enkelt dansk operatør blevet krydscertificeret.

Fakta

Danmark bidrager til NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI). Danmark bidrager blandt andet med stabsofficerer og rådgivere og med et sikrings- og eskortekompagni, der beskytter rådgiverne under transport og møder. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med kontrol- og varslingsoperatører. Bidraget er placeret på Shaw Air Force basen i staten South Carolina i USA.

Forsvaret bidrager til at sikre NATOs østlige flanke ved at have en bataljonskampgruppe med understøttende kapaciteter indsat i Letland. Her bidrager soldaterne til NATOs forsvarsplaner og beredskabsstyrker. NATOs tilstedeværelse i området er også med til at styrke sikkerheden i Danmark, fordi Danmarks sikkerhed begynder i Baltikum og Polen.

Formålet med den fremskudte tilstedeværelse er at styrke alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil ved utvetydigt at demonstrere NATO-landenes alliancesolidaritet og viljen til at beskytte NATOs befolkning og territorium.

 


Danmark bidrager fra marts 2022 med omkring 220 soldater til den fremskudte tilstedeværelse. 

 


Læs mere her.

Efter Ruslands invasion af Ukraine har Danmark i tæt samarbejde med allierede og samarbejdspartnere taget et stort ansvar for at støtte Ukraine.

 

Som en del af den samlede støtte bidrager Danmark med danske soldater og instruktører til et britisk-ledet træningsprojekt, som gennemføres i Storbritannien. Her bliver ukrainske rekrutter uddannet i grundlæggende soldaterfærdigheder