Den nye overvågningsdrone lige før take-off.

Den nye overvågningsdrone lige før take-off. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

I dag letter en helt ny stor drone for at udvide Søværnets farvandsovervågning. Det ubemandede og fjernstyrede luftfartøj kan for eksempel dirigeres af Søværnets maritime overvåningscenter til at foretage overvågning af bestemte havområder.

Ud over at udvide farvandsovervågningen, vil dronen også øge miljøovervågningen af havarealet, idet den kan detekterer synlige forureninger på havoverfladen i forbindelse med dens patruljering samt lave optagelser af formodede olieudslip. Dronen skal desuden følge op på de miljøovervågningsbilleder, som genereres i det Europæiske CleanSeaNet samarbejde.

“Den nye drone giver mulighed for, at vi kan udbygge og øge vores farvandsovervågning og miljøindsats. Jeg er meget glad for, at den teknologiske udvikling nu giver os de her muligheder, og jeg ser store perspektiver i den videre udvikling af mulighederne inden for droneteknologi til at understøtte vores opgaver,” siger kontreadmiral og chef for Søværnet Henrik Ryberg.

Dronen og arbejdet med at få den i luften er finansieret af EMSA, som er et agentur under EU’s Transportkommission, og indgår i det fælles europæiske droneprojekt. EMSA har gennem de seneste år opbygget en betydelig service, hvor medlemslandene kan anmode om dronestøtte til deres farvandsovervågning.

Den service anvendes bredt over hele Europa af næsten alle medlemslande, der har et søterritorie og af EU-agenture, der arbejder på havet, eksempelvis FRONTEX. I servicen indgår droner af flere forskellige typer, og erfaringerne udveksles mellem brugerne så løsninger og operationerne optimeres.


Flere formål

Ud over at hjælpe Søværnet med at overvåge havområder, kan dronen også hjælpe Toldstyrelsen og Fiskeristyrelsen, ligesom dronen som sagt kan bidrage til en øget miljøovervågning af havet.

Selve dronen vejer omkring 33 kg. og har både almindeligt kamera og et varmesøgende kamera monteret. Dronen kan flyve i op til 9 timer.

I 2022 indgik Søværnet i en anden EU-operation med en anden drone, som fløj i et mindre område nord for Læsø, Skagen og ud for Jammerbugt. I år bruger man en mere langtrækkende drone, ligesom det område, som man overvåger, er udvidet betydeligt.

Drone set bagfra inden take-off.

Foto: Forsvaret