Tre danske EH101 Merlin helikoptere og ca. 75 mand var indsat i det nordlige Afghanistan 2014-15. Det var Danmarks sidste bidrag til ISAF-missionen.

Tre danske EH101 Merlin-helikoptere og ca. 75 mand var indsat i det nordlige Afghanistan 2014-15. Det var Danmarks sidste bidrag til ISAF-missionen. Foto: Forsvaret.

Ligesom det var tilfældet med Hæren var Flyvevåbnets indsats i første omgang koncentreret omkring Afghanistans hovedstad Kabul.

Den 12. maj 2005 udsendes soldater fra Combat Support Wing Eskadrille 680 med ISAF Combined Air Transport Organization (CATO) til Kabul International Airport, hvor Flyvevåbnets Hercules transportfly er indsat. Desuden bidrager Flyvevåbnet med to kortrækkende radar, som støtter Kabuls lufthavn med radarbilleder indtil 2009.


Se indslag om radaren i Kabuls lufthavn her:

 Nye opgaver i Kandahar

Driften af Kandahar Airfield (KAF) overgår fra Amerikansk til NATO-ledet, og i den forbindelse besætter Flyvevåbnet 45 stillinger i Kandahar Crisis Etablishment.

De 45 soldater er udsendt af Combat Support Wing (CSW) til missionen ved navn "Royal Danish Air Force Crisis Establishment Detachment" (RDAF CE DET). Opgaven består i at sikre flybasen, og missionen afsluttes den 31. juli 2008.

Der udsendes yderligere ni soldater, der skal indgå i staben på KAF – og vender hjem i august 2009.

Den 31. juli afsluttede CSW opgaven, mens ni soldater fortsatte indgår som en del af staben.

Fennec til Afghanistan

I april 2008 beslutter Folketinget med kort varsel at sende et helikopter-detachement bestående af Fennec-helikoptere og støttepersonel til Afghanistan.

Fennec-helikopternes primære opgave er at være soldaternes øjne i luften, når de flyver ”top-cover” for andre enheder. At flyve top-cover vil sige, at helikopterne flyver over enheder på eksempelvis patrulje og advarer dem via radioen, hvis der sker noget bemærkelsesværdigt forude.

Opgaverne er bl.a. overvågning af patruljevirksomhed, målrekognoscering og efterretningsindhentning.

Detachementet afslutter missionen i november 2008.

Hold 2 af helikopterdetachementet, som var udsendt til Helmandprovinsen i 2008.

Hold 2 af helikopterdetachementet, som var udsendt til Helmandprovinsen i 2008. Foto: Rune Dyrholm/Forsvaret.

 

Mentorer til den afghanske hær

Allerede i juli 2008 bliver Combat Support Wing anmodet om at opstille, uddanne og udsende et dansk Operationel Mentorering and Liason Team (OMLT). De skal støtte genopbygningen af Afghan National Army (ANA) enhederne i Camp Shorabak i Helmand provinsen i Afghanistan.

Som udgangspunkt løber opgaven fra ultimo januar 2009 til og med udgangen af 2012. OMLT er tilknyttet garnisonens hovedkvarter og rådgiver og støtter afghanske officerer og befalingsmænd.

I januar 2009 er fem CIS soldater og fem soldater fra Construction Team fløjet til Afghanistan for at klargøre faciliteterne til OMLT, der får base i Camp Shorabak ved Camp Bastion i Helmand-provinsen.

Hold 1 består af 12 soldater. De overtager mentoropgaven den 1. marts 2009, en opgave der indtil da er varetaget af US Navy.

I februar 2012 overgår OMLT-opgaven organisatorisk fra Flyvevåbnet til Hæren. Det sidste af Flyvevåbnets hold – Hold VII – overgår derfor til DANCON ISAF Hold 13, og hjemtages den 10. Maj. Holdet bliver derved det sidste af sin art, da opgaven med at rådgive ledelsen af Camp Shobarak bliver nedlagt af ISAF.

Opgaven er indtil da at rådgive ledere fra den afghanske hær, ANA, f.eks. i forhold til sikkerhed både i og uden for lejren, brand- og redningstjeneste, kantinedrift, bygningsvedligehold, infirmeri og logistik. Se video nederst på siden.

Danske instruktører med afghanske soldater i Camp Shorabak, der er nabo til Camp Bastion.

Danske instruktører med afghanske soldater i Camp Shorabak, der er nabo til Camp Bastion. Foto: Forsvaret.

 

Slip hundene løs

I samarbejde med Hæren besluttes det i august 2009 at iværksætte et pilotprojekt, hvor Combat Support Wing (CSW) opstiller, uddanner og udsender tre hundeførere og hunde. De skal støtte C-IED troppeforsøg (Counter Improvised Explosive Device), der skal gennemføres i Helmand.

Hundene skal med andre ord være med til at lokalisere bomber, så enhederne kan komme udenom bomberne i sikkerhed.

I september bliver der med kort varsel udsendt tre hundeførere med hver deres kombihund. Det skal her undersøges om kombihundene kan øge de danske soldaters sikkerhed, når de er på patrulje.

Hundene gør det så godt, at de også bliver udsendt med ISAF 11 og 12. Disse udsendelser er af seks måneders varighed men blev delt op i et hold 11a og 11b, og 12a og 12b af hensyn til hundene.

I juli 2011 bliver soldater ved ISAF Hold 11 på en patrulje i Helmand-provinsen udsat for eksplosion efterfulgt af skud. De besvarer ild med håndgranater, håndvåben og skud fra infanterikampkøretøjet. Fire soldater fra Hæren, en allieret soldat, en hundefører og hans hund bliver såret. To dage senere bliver den skadede kombihund Edo, aflivet.

Sikkerhed til Mazar-e Sharif

I december 2011 udsendes fire folk fra Security Force (SECFOR) med kort varsel til Mazar-e Sharif. Her skal de sikre det område, hvor lokale afghanere opbygger faciliteter til den kommende Mobile Air Control Centre.

De fire soldater hjemtages i januar 2012.

Mobilt luftkontrol-center

I 2012 var lufttrafikken forholdsvis omfattende over det nordvestlige Afghanistan, hvor en enhed fra Flyvevåbnet fik til opgave at tage sig af luftrumskontrollen med den mobile radarenhed MACC (Mobile Air Control Center), som hører til under Air Control Wing.

Luftoperationscenteret var udsendt som led i Helmand-planen og var placeret i Mazar-e Sharif, Maymanah og Kunduz. Bidraget bestod af 210 soldater, og hovedparten holdt til i Camp Marmal i Mazar-e Sharif.

Radarenheden bestod af en AN-TPS-77 langtrækkende mobilradar med en rækkevidde på helt op til 750 kilometer samt den mindre RAC-radar, som med en rækkevidde på 100 km var opstillet i Kunduz.

I samarbejde med amerikanske kortrækkende radarer i vest, udgjorde de samlet en radardækning på et område, der svarer til cirka fem gange Danmarks areal, nærmere bestemt 300x700 km, altså 210.000 km2.

Radarenheden er opbygget af radarer, radiomaster og containere med blandt andet et luftrums-kontrolcenter.

Operatørerne i kontrolcenteret kan via radarbillederne holde øje med lufttrafikken. Det sikrer, at risikoen for uheld mellem flyvende enheder kan holdes på et minimum.

Med fuldt overblik over luftrummet udvider operatøren så at sige piloternes ellers begrænsede synsfelt.

Det var første gang, den mobile radarenhed blev sendt ud i en international operation. Bidraget blev udsendt i februar 2012.

Den 29. februar meldte operationschefen enheden klar hos CAOC Qatar (Combined Air Operations Center). Det første kontrollerede fly havde kaldenavnet Freedom One.

Flyvevåbnets mobilt luftkontrol-center i Camp Marmal i Mazar-e Sharif. Den store radar er en AN-TPS-77 langtrækkende mobilradar med en rækkevidde på helt op til 750 kilometer.

Flyvevåbnets mobilt luftkontrol-center i Camp Marmal i Mazar-e Sharif. Den store radar er en AN-TPS-77 langtrækkende mobilradar med en rækkevidde på helt op til 750 kilometer. Foto: Forsvaret. 

 

Støtte til strategiske lufthavne

I november 2012 udsendte Flyvevåbnet et bidrag, der skulle støtte driften af strategiske lufthavne i Afghanistan. Bidraget udgjorde i alt 26 stillinger, fordelt med soldater i Kabul International Airport (KAIA) og 19 soldater på Kandahar Airfield (KAF).

Bidraget blev lukket ned ved udgangen af 2014.

De seks soldater i KAIA indgik i staben og støttede driften af den militære del af lufthavnen i samarbejde med franske soldater. De 19 soldater på KAF var fordelt på tre områder.

Stabsfolk, der stod for driften, Security Force der stod for sikkerhed og Aerial Port Service, som stod for logistikken og indgik som støtte til driften af basen.

EH101 til Mazar-e Sharif

Fredag den 14. marts 2014 besluttede forligskredsen bag Danmarks indsats i Afghanistan at udsende et transporthelikopterbidrag – også kaldet taktisk troppetransport - til Afghanistan. Bidraget var planlagt til at være operationelt fra juli 2014 og frem til udgangen af 2014. Missionen blev senere forlænget med yderligere en periode, og det forventes, at helikopterbidraget bliver hjemtaget i efteråret 2015.

Bidraget fik base i Mazar-e Sharif i det nordlige Afghanistan og bestod af tre helikoptere af typen EH101 Merlin samt 76 soldater sammensat af besætninger, flymekanikere, logistikfolk og andet støttepersonel.

Helikopterne løste opgaver som evakuering af såret personel, undsætning af isoleret personel, samt transport af soldater og materiel.

Den 7. juli 2014 blev kommandofanen overdraget til holdet. Det er første gang, at EH101 Merlin bliver udsendt som taktisk troppetransport (TTT)-helikopter. Helikopteren kendes normalt som Danmarks redningshelikopter.

I november 2014 havarerede den ene af de tre helikoptere. Ingen fra besætningen kom noget alvorligt til, men helikopteren måtte transporteres på lastbil fra stedet. Det blev besluttet, at missionen skulle fortsætte med kun to helikoptere. Løsningen af opgaverne foregik i et tæt samarbejde med de tyske værter på Camp Marmal.

Helikopterbidragets indsats varede til september 2015.

Sidst opdateret 12. august, 2020 - Kl. 09.31