Oberstløjtnant Claus V. Mikkelsen ved siden af gadesælgere i Kinshasa, hovedstaden i Den Demokratiske Republik Congo. Han var udsendt ved FN-missionen MONUC i 2004.

Oberstløjtnant Claus V. Mikkelsen ved siden af gadesælgere i Kinshasa, hovedstaden i Den Demokratiske Republik Congo. Han var udsendt ved FN-missionen MONUC i 2004. Foto: Claus V. Mikkelsen/Forsvaret.

I årene 1965-1997 regerede diktatoren Mobutu Sese-Seko i Congo, som han omdøbte til Zaire. I 1997 væltede Laurent-Désiré Kabila den aldrende Mobuto med støtte fra soldater fra Uganda og Rwanda, og Kabila blev Congos nye leder. Landet skiftede navn til Den Demokratiske Republik (DR) Congo. Kabilas styre blev dog hurtigt upopulært, og det førte til en væbnet kamp om magten, som mange af DR Congos nabolande tog del i. I perioden 1997-1999 havde både Rwanda, Uganda, Angola, Zimbabwe, Burundi og Namibia tropper på congolesisk område, hvor de støttede forskellige fraktioner i magtkampen.

Den 10. juli 1999 indgik fire statsoverhoveder og over halvtreds oprørsgrupper en fredsaftale i Zambias hovedstad, Lusaka, og FN-missionen United Nations Mission in the Democratic Republic of Congo (MONUC) blev oprettet. Missionens samlede styrke var på ca. 5.600 mand, heraf ca. 500 observatører. Danmark bidrog med en stabsofficer ved Joint Military Commission samt en observatør.

MONUC’s væsentligste opgaver var at:

 • overvåge implementering af våbenhvilen,
 • overvåge og bekræfte tilbagetrækningen af tropper,
 • yde humanitær støtte og overvåge menneskerettighedssituationen, særligt for svage grupper som kvinder og børn, herunder tidligere børnesoldater,
 • støtte minerydningen,
 • beskytte FN-personel og civile i overhængende fare, om nødvendigt med anvendelse af magt.


I 2000 blussede kampene op igen. De stod især mellem soldater fra Uganda og Rwanda, der før var allierede. I 2001 blev Laurent-Désiré Kabila myrdet af sine egne sikkerhedsvagter, og hans søn Joseph Kabila overtog magten. Han var mere lydhør over for det internationale samfunds fredsinitiativer.


Den 22. februar 2001 krævede FNs sikkerhedsråd, at udenlandske tropper skulle begynde at trække sig tilbage, og at underskriverne af våbenhvileaftalen planlagde en fuldstændig tilbagetrækning.


Den 4. december 2002 vedtog FNs sikkerhedsråd ved resolution 1445 at udvide MONUC til 8.700 mand.


Den danske deltagelse ved MONUC standsede i 2005, mens FN stadig arbejder i landet. FN-missionen skiftede i 2010 navn til United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUSCO).

Eksempel på danskernes opgaver: Medlem af staben

Oberstløjtnant Claus V. Mikkelsen arbejdede i 2004 som stabsofficer ved Hovedkvarteret for MONUC i den Demokratiske Republik Congo, hvor han var næstkommanderende i hovedkvarterets Uddannelses- og Inspektionssektion. "I Uddannelses- og Inspektionssektionen uddanner vi alle nyankomne observatører og stabsofficerer på et 9 dages kursus. Derudover inspicerer vi de enkelte observatørposter og FN-enheder i MONUCs sektorer og vejleder i yderligere uddannelse og øvelser for dem alle. De forskellige nationers personel møder med meget forskellige baggrundskvalifikationer. De fleste har meget lidt FN-uddannelse hjemmefra og stort set ingen missionsorienteret uddannelse. Meget få har overhovedet sat sig ind i den Demokratiske Republik Congos historie, konflikten eller geografien. Derfor er vi nødt til at uddanne hernede også", forklarer han.

Oberstløjtnant Claus V. Mikkelsen med på patrulje på Congofloden ud for Kinshasa, september 2004. FN patruljerede på floden for at hindre illegale transporter af blandt andet militsstyrker, våben og mineraler. Claus Mikkelsen deltog i patruljen for at lære om flodpatruljernes opgaver og de vilkår, de virker under. Den viden kunne han senere skal bruge i sin undervisning og inspektionsvirksomhed af FN-soldater og -observatører.

Oberstløjtnant Claus V. Mikkelsen med på patrulje på Congofloden ud for Kinshasa, september 2004. FN patruljerede på floden for at hindre illegale transporter af blandt andet militsstyrker, våben og mineraler. Claus Mikkelsen deltog i patruljen for at lære om flodpatruljernes opgaver og de vilkår, de virker under. Den viden kunne han senere skal bruge i sin undervisning og inspektionsvirksomhed af FN-soldater og -observatører. Foto: Claus V. Mikkelsen/Forsvaret.

 • Områder

  Congo
 • Ramme

  FN
 • Tidsinterval

  2000 - 2005
 • Aktuel

  Nej

MONUC

Antal udsendelser: 19*

* Dette tal tager ikke højde for, at nogle soldater kan have været af sted flere gange. Der er derfor tale om antallet af udsendelser, ikke udsendte.