Oversergent Kaj Ove Norvin

 

Oversergent Kaj Ove Norvin var født i Aalborg.
Han blev rekrut ved infanteriet i 1939, underkorporal året efter og korporal i 1941.
I april 1942 blev han udnævnt til sergent.
Norvin gjorde tjeneste ved 6. og 9. bataljon, men blev ved sin udnævnelses til oversergent, i april 1943, forflyttet til Den Kongelige Livgarde.

Oversergent Norvin faldt i forbindelse med den tyske besættelsesmagt angreb på Livgardens Kaserne den 29. august 1943.

Et øjenvidne beretter om det tyske angreb på kasernen: ” … Jeg blev derefter klar over, hvad der var i gære og sprang ind og hentede oversergent Norvin, der var inspektionshavende. Derefter kaldte jeg det vagtfrie mandskab til gevær. Jeg havde derefter indtryk af, at dørene blev sprængt med håndgranater og jeg hørte oversergent Norvin skrige og så ham falde…”

Norvin blev hårdt såret under angrebet - ved den nuværende indgang B på Livgardens Kaserne. Det lykkedes Norvin at bringe sig selv ind i vagtstuen, men han var så hårdt såret, at han udåndede få timer senere på kommunehospitalet.
Om end Norvins tjenestetid blev kort ved Livgarden, blev han husket for at være ”en dygtig, rask og fortrinlig befalingsmand”

 

Æret være Kaj Ove Norvins minde