Sergent Michael Ebert


Chefen for Den danske kampgruppe, ISAF hold 8, oberst Karsten Eiholm Kjær, skriver følgende i sit mindeord:
"Sergent Michael Ebert førte som altid sin gruppe med stor myndighed og sikker tro på sin egen professionalisme, da enheden faldt i et baghold.

De andre enheder i delingen engagerede straks fjenden, mens sygehjælperne ydede førstehjælp til Michael Ebert, men kvæstelserne efter skuddene var så alvorlige, at han senere døde af dem trods en prisværdig indsats af kammeraterne.
Michael Ebert blev indkaldt til Gardehusarregimentet den 1. februar 2006. Han fortsatte sin uddannelse og var som konstabel med på Irak Hold 9 fra februar til august 2007.
Efter hjemkomsten gjorde han tjeneste ved Livgarden. Han kom på sergentskole og blev udnævnt til sergent i juli 2008. Herefter var han til tjeneste ved Livgarden, og han blev udsendt til Afghanistan på Hold 8 i august 2009.

Michael Ebert var i kompagniet kendt som en dybt professionel, målbevidst og seriøs befalingsmand, som var vellidt og meget respekteret for sin indsats her i Afghanistan af såvel sine soldater, kolleger som foresatte.

Æret være Michael Eberts minde!


Tjenesteforløb:

1. februar 2006 Indkaldt til 1 HBUKMP/II UDDBTN GHR
1. juni 2006 Ansat i 4 HRUKMP/II GHR
Februar - August 2007 Udsendt til Irak
1. september 2007 Ansat ved 4 MEKINFKMP/I LG
10. december 2007 Sergentskole
18. juli 2008 Udnævnt til sergent
1. september 2008 Ansat ved 4 HRUKMP/II UDDBTN LG
1. januar 2009 Ansat ved 5 HRUKMP/II UDDBTN LG
27. juli 2009 Udsendt til ISAFBisat:

Birkerød Kirkegård, Kirkevej 2, 3460 Birkerød