Absalon affyrer missil under øvelse ved Nordnorge

ABSALON affyrer Harpoon-missil mod øvelsesmål i Nordnorge. Foto: Forsvaret

Opgave – At sikre Danmarks interesser fra havet, med magt om nødvendigt

ABSALON og søsterskibet ESBERN SNARE indgår ligesom de tre fregatter af IVER HUITFELD klassen i Søværnets 2. Eskadre. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære katestrofer, til sikring af de internationale transportveje til søs og til indsættelse i egentlige kamphandlinger.

 

Siden søsættelsen 24. februar 2004, har ABSALON løst en bred række opgaver:

  • Patruljering og suverænitetshåndhævelse i indre danske farvande, Østersøen og Nordatlanten
  • I 2021 blev besætningen fra ABSALON indsat på søsterskibet ESBERN SNARE i Guineabugten for at bekæmpe pirateri.
  • Afhentning af kemiske våben i Syrien og Libyen på missionerne OPRECSYR og OPRECLIB.
  • Indsættelse i NATOs stående flådestyrke, SNMG1 og SNMG2. 

 

ABSALON-klassen er unik blandt NATOs fregatter idet skibet er udrustet med et flexdæk, hvortil der er adgang via en hækrampe. Flexdækket kan anvendes til simpel transport af materiel, men kan også anvendes som operationsbase for specialstyrker, felthospital eller der kan indrettes stabsfaciliteter med henblik på at understøtte en større stab, der udøver ledelse over en flådestyrke eller anden militær operation. ABSALON har således ofte været flagskib (kommandoskib) i NATOs flådestyrker.

 

Når fregatten ikke er indsat, deltages der i forskellige øvelser, for at holde besætningen skarp og øve samarbejdet med vores allierede.

 

Fregatten har en række avancerede våben- og sensorsystemer, der gør den i stand til at overvåge større områder, og om nødvendigt nedkæmpe mål under vandet, på overfladen og i luften.

 

ABSALONs besætning har senest været indsat ombord i søsterskibet ESBERN SNARE i antipiraterioperationer i Guineabugten. Sikkerhedssituation i Europa medførte imidlertid, at skib og besætning blev hjemkaldt med henblik på indsættelse i dansk nærområde. Den pludselige hjemkaldelse demonstrerede på udmærket vis den iboende fleksibilitet ved maritime styrker, idet fregat og besætning hurtigt kunne flyttes, rekonfigureres og indsættes med et andet fokus et andet sted i verden.   

Fakta

Længde: 137,6 m

Bredde: 19,5 m

Dybdegang: 6,3 m

Deplacement: 6.300 tons

Fart: 23 knob (43 km/t)

Aktionsradius: 9.000 sømil )ca. 16.000 km)

Helikopter: 2

Indsatsfartøj: 2

Besætning: 114 personer. Samlet kapacitet ca. 300 personer

 

Skibe: F341 Absalon (tidligere L16), F342 Esbern Snare (tidligere L17)

Harpoon sømålsmissiler

ESSM luftmålsmissiler

127 mm kanon M/02

35 mm maskinkanon M/04

MU 90 antiubådstorpedo

12,7 mm tungt maskingevær

Facebook Feed

Indhold fra Facebook kan ikke vises, da du ikke har accepteret tredjeparts-cookies.

Sidst opdateret 31. august, 2022 - Kl. 09.51