Brandbekæmpelsesøvelse på Hvims.
Porten til Søværnet

Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed er de værnepligtiges første møde med Søværnet. Her lægges de første sten til et godt, sømilitært fundament.

Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed

Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed (CMS) uddanner værnepligtige til Søværnet.

Værnepligt i Søværnet

Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed (CMS) uddanner værnepligtige til Søværnet.

De værnepligtige i Søværnet gennemgår med deres fire måneders værnepligt tre moduler. Et grundlæggende modul med uddannelse i generelle sømilitære færdigheder, et totalforsvarsmodul og et sejladsmodul.

Sejladsmodulet foregår primært på 1. Eskadres enheder i Nordatlanten, men andre enheder anvendes indimellem. 

Værnepligtige til kongeskibet DANNEBROG har ni måneders værnepligt. De får en tillempet basisuddannelse, inden de påmønstrer og sejler med DANNEBROG henover sommeren.

 

Værnepligtige i træningsbassin under redningsmiddel uddannelsen.

Værnepligtige under redningsmiddeluddannelsen.

Uddannelse

Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed er placeret i Nordjylland, i Bangsbo ved Frederikshavn samt i Hvims nord for Frederikshavn.

Her får de værnepligtige en grundlæggende værnepligtsuddannelse målrettet tjeneste ved Søværnet.

Det inkluderer fag som skydning, førstehjælp, Force Protection til søs, bording, brandbekæmpelse og havaritjeneste, og at imødegå skader forårsaget af atomare, biologiske og kemiske våben (CBRN-våben).

Desuden bliver de værnepligtige uddannet på forskellige redningsmidler til søs, samt generelt at begå sig ombord på militære fartøjer til havs.
 
For at styrke uddannelsen og kompetencerne til havs for alt Søværnets personel, har Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed også en særlig opgave, kaldet Operationel Søtræning.

Det er særligt erfarne søfolk, kaldet Seariders, som sejler med på skibene for at uddanne og kontrollere, at uddannelsesniveauet er på plads, før besætningerne meldes klar til at indgå i deres forestående opgaver i den 5-årscyklus, som Søværnets eskadrer roterer deres enheder efter.